Fører du oversikt over skattefrie gaver til ansatte?

God planlegging sørger for at du holder deg innenfor de skattefrie grensene. Her får du oversikt over hvordan du kan gi gaver til dine ansatte skattefritt!

Del
Er alle gaver fra arbeidsgiver til arbeidstaker skattepliktige? Få svar her! Foto: Adobe Stock

En gaveoversikt føres i et regneark eller for eksempel i et personalsystem som har denne muligheten.

Ingen regel uten unntak

Hovedregelen er at alle ytelser med økonomisk verdi som gis av arbeidsgiver, er skattepliktige. Dette gjelder uansett om ytelsen er av kontanter, gaver eller andre naturalytelser. Det finnes likevel en rekke unntak fra hovedregelen.

Under ser vi på unntakene fra hovedregelen om at alt er skattepliktig.

Gaver som naturalytelser

Et spesifikt unntak er grensen for gaver inntil kr 5 000 per år, som består av annet enn penger.

Dersom du, som arbeidsgiver, vil gi EKOM i gave til dine ansatte, blir kr 4 392 brukt. Da gjenstår det kun kr 608 (5 000-4 392) igjen av «gavekvoten», til for eksempel påskegave, sommergave og eventuelt julegaver. Derfor kan det være smart å planlegge for hvilke gaver som dere ønsker å gi til ansatte i år.

Planlegging av gaver er spesielt relevant da det ikke lengre er krav til en generell ordning. Når grensen på kr 5 000 er nådd, kan så lite som et påskeegg utløse skatteplikt for den ansatte. Det er viktig å presisere at skatteplikten da ikke er på hele beløpet, men det som overstiger kr 5 000. Rent praktisk vil det bety innrapportering via a-melding som naturalytelse med skatt- og AGA plikt.

Skattefrie personalrabatter

Dersom du er i en bransje hvor personalrabatter er aktuelt, kan dette ytes skattefritt inntil kr 8 000 i året.

Det er ikke satt noen grense på hvor stor rabatten kan være. Du kan gi personalrabatt på 100 % hvis du ønsker. Personalrabatten kommer utenom «gavekvoten». Rabatter som ytes via arbeidsgivers leverandører eller kunder, likestilles med personalrabatter.

Gaver i form av skattefrie velferdstiltak

Det er mange muligheter knyttet til velferdstiltak.

Dersom du ønsker å gi trening som en skattefri gave, kan du gi dette som et treningsabonnement på et treningssenter til dine ansatte.

Til tross for at det er mange argumenter for at trening burde være skattefritt, vil treningsabonnementet inngå i «gavekvoten» på kr 5 000.

Men, hvis du gir trening i form av et fellesarrangement eller åpner for at flere kan delta for å øke trivsel og tilhørigheten på arbeidsplassen, kan fellestreningen gis som velferdstiltak, som er utenfor «gavekvoten».

For å gi treningen som velferdstiltak krever det også at alle eller en betydelig gruppe skal bli invitert til å delta. Dette kan gjøres ved at man gir tilskudd til aktiviteter som arbeidstakerne kan delta på. En annen løsning er å leie inn en spinningsinstruktør til en bestemt time på treningssenteret eller på arbeidsplassen, eller å ha et treningsrom på arbeidsplassen der alle ansatte har tilgang.

Et annet eksempel på gaver i form av velferdstiltak er å ha påskeegg i fellessonen på arbeidsplassen og utleie av bedriftshytte. Det viktigste er at alle ansatte skal ha mulighet til å spise av påskeegget eller bruke bedriftshytten.

Har noen arbeidstakere eller bedriften jubileum i år?

Er det ansatte hos deg som fyller 50, 60, 70 eller 80 år, eller som skal gifte seg? Kanskje noen ansatte skal slutte etter lang tjenestetid (pensjoneres eller vært ansatt i over ti år)? Da kan disse ansatte få gaver inntil kr 4 000 skattefritt. Dette forutsetter at det gis en gave og ikke penger.

Har du ansatte med ansettelsestid over 20, 30, 40 eller 50 år? Da kan dere gi gaver skattefritt inntil kr 8 000.

Har arbeidsplassen din jubileum i år? Ved bedriftsjubileum når virksomhet er bestått i 25 år, eller bestått i antall år som er delelig med 25, kan du gi de ansatte gaver inntil kr 4 000 skattefritt.

Oppmerksomhetsgaver er ikke skattepliktige

I tillegg kan oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi, som for eksempel blomster, konfekt, vinflaske mv., gis skattefritt til de ansatte, hvis de gis i spesielle tilfeller. Eksemplene på dette er ansatte som har fått barn, havnet på sykehus eller mistet noen i nær familie. Slike gaver kan da gis skattefritt utenfor «gavekvoten».  

Hva hvis tredjeparter ønsker å gi gaver til dine ansatte?

Du må holde oversikt over gaver fra tredjeparter som dine ansatte får i tjenesten, da disse gavene inngår i «gavekvoten». Dette er også en grunn for at du bør holde oversikt over gavene som gis til dine ansatte i år.

Kan gaver for flere anledninger kombineres?

Det er mulig å kombinere gaver. For eksempel kan en ansatt få gaver innenfor «gavekvoten», inkludert gaver fra tredjepart. I tillegg kan ansatte få personalrabatt på kr 8 000. Dersom flere begivenheter, som for eksempel at en ansatt gifter seg, fyller 50 år og har jobbet i 20 år på samme arbeidsplass, kan ansatt få gaver for også disse begivenhetene samme år.

Siden de skattefrie grensene er absolutte, og du i tillegg kan gi de ansatte flere gaver i løpet av året, anbefaler vi at du har oversikt og planlegger hvilke gaver som gis til de ansatte.

Gaveoversikten vil hjelpe deg å holde deg innenfor beløpsgrensene som tidligere er presentert.