Skatteetaten overtar tilsyn med obligatorisk tjenestepensjon

Fra 1. juni i år overtar skatteetaten ansvaret fra Finanstilsynet.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Skatteetaten har et rikt informasjonsgrunnlag fra a-meldingen, og kan gjøre treffsikre utvalg av tilsynskandidater. 

Mange arbeidstakere mottar ikke pensjonssparingen de har rett på. Ifølge anslag fra SSB er 50 000–88 000 arbeidstakere rammet, og det skulle ha vært spart 1–2 milliarder kroner ekstra per år til OTP.

Arbeidsgivere, som har måttet rapportere lønnsopplysninger til både pensjonsselskapet og Skatteetaten, fikk plikt til å oppgi pensjonsinnretning i a-meldingen fra 1. januar 2021. Med dette ble det mulig for Skatteetaten å dele lønnsopplysninger til pensjonsselskapet. Denne løsningen prøves ut først i et begrenset omfang med mål om innføring i løpet av 2021. Ved å gjenbruke informasjon på denne måten vil arbeidsgivers rapportering av pensjon betydelig forenkles, og Finans Norge anslår årlige innsparinger for arbeidsgivere til 720 millioner kroner.

Skatteetaten overtok ansvaret for tilsyn av arbeidsgiveres plikt til å opprette OTP-ordning den 1. juni 2021. Denne endringen vil også gi bedre mulighet til å avdekke arbeidslivskriminalitet.

Konsekvenser av dette er at Skatteetaten:

  • skal avgjøre hvorvidt et foretak er omfattet av lov om obligatorisk tjenestepensjon
  • kan pålegge en arbeidsgiver å opprette pensjonsordning for sine ansatte
  • har adgang til å ilegge tvangsmulkt der arbeidsgiver ikke har oppfylt plikten til å opprette pensjonsordning

Les mer på Skatteetatens sider:

Skatteetatens pressemelding
OTP-krav til arbeidsgivere
OTP-når du er ansatt