Kurset som hjelper deg å ta etiske valg

Med lanseringen av nettkurset Etikk løfter Regnskap Norge bevisstheten rundt etikk og etiske dilemmaer for regnskapsførere. Kurset har en form som inneholder flere interaktive elementer som innebærer at deltakerne må være aktive for å kunne gjennomføre det digitale kurset.

Del
– Det krever aktivt engasjement, og nettopp det skiller kurset fra mer tradisjonelle nettkurs, forteller Anja Vålbekk i Regnskap Norge. Foto: Regnskap Norge

– Vårt etikk-kurs er en kombinasjon av teori og oppgaver som deltakerne må svare på for å komme i mål. Det krever aktivt engasjement, og nettopp det skiller kurset fra mer tradisjonelle nettkurs, forteller Anja Vålbekk, seniorrådgiver innen pedagogikk og læringsverktøy i Regnskap Norge.

Denne kursformen, som er det første av flere fremover fra Regnskap Norge, vil gjøre deltakerne mer bevisste rundt valg de skal ta for seg selv og sine kunder.

Ingen lette valg

– De etiske dilemmaene som reises i kurset gir grunn for flere refleksjoner i rollen som regnskapsfører. Bransjen er i stadig utvikling, og vi tror flere av temaene som tas opp kan gi en aha-opplevelse for deltakerne. Det som tilsynelatende kan virke som lette valg, har elementer i seg som gir grunnlag for å ta en ekstra runde med seg selv for å lande på et forsvarlig valg, sier Vålbekk.

Kurset er delt i leksjoner, og deltakerne må gå gjennom hver leksjon som består av korte videosekvenser, tekst, bilder, utforskende elementer og oppgaver i flere former. De etiske dilemmaene som reises må hver og en besvares for å gjennomføre kurset. Kurset gir to oppdateringstimer.

– Vi har lagt opp til en lengde som gjør at flest mulig kan sette av tid i en ellers hektisk hverdag. Kurset er en guide i hvilke verktøy som kan brukes når etiske dilemmaer dukker opp. Kurset berører etikk kontra jus, bransjeregler, årsaker til etisk svikt, hvordan avdekke etiske dilemmaer og flere øvingsoppgaver, sier Vålbekk.

Nytt regelverk

Det etiske regelverket som omtales i kurset er vedtatt i 2011, og gjelder for Regnskap Norges medlemmer samt alle ansatte i medlemsforetak. I 2024 er det inngått avtale med Økonomiforbundet og Revisorforeningen, som sammen med Regnskap Norge utvikler bransjestandarden for god regnskapsføringsskikk om å lage et felles etisk regelverk for hele regnskapsbransjen.

Utviklingen vil skje bransjestandardutvalget og starter høsten 2024. Arbeidet vil ta utgangspunkt i Regnskap Norges etiske regelverk. Inntil videre gjelder eksisterende etisk regelverk for medlemmer av Regnskap Norge.