Regnskap Norge-podden: – Bedrifter som ikke leverer på bærekraft kan forsvinne

Sjefen i Revisorforeningen er sikker i sin sak; bærekraft er et konkurransefortrinn.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Karen Kvalevåg, administrerende direktør i Revisorforeningen, snakker blant annet om bærekraft og likestilling i Regnskap Norge-podden.

Regnskap og revisjon vil ikke smelte sammen. Det er Karen Kvalevåg, administrerende direktør i Revisorforeningen, og Rune Aale Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge, enige om. De to er også enige om at regnskapsførerne og revisorene har en viktig rolle i det grønne skiftet.  

– Våre profesjoner, både regnskap og revisjon, er yrker som kan få fart på arbeidet med å redusere utslippene. Det er slik at det du måler, det er det du får gjort noe med. Og her tenker jeg at våre bransjer kan bidra sterkt, sier Karen. 

Sjefen for Revisorforeningen forteller at bedrifter som ikke omstiller seg risikerer å gå konkurs.  

– En ting er jo at det betyr noe for samfunnet og at man vil gjøre et godt avtrykk, og det er jo noe i seg selv. I tillegg kan det bety ganske mye for den finansielle situasjonen for den enkelte kunden. Dersom man leverer på bærekraft, så kan det være et konkurransefortrinn. I verste fall, hvis man ikke gjør det, kan hele businessen forsvinne. 

EU har lansert et forslag om nytt rapporteringsdirektiv om bærekraft. Direktivet vil trå i kraft i 2023 og omfatter alle større foretak i EU. På sikt vil også direktivet inkludere små og mellomstore foretak notert på børs.  

– Man kan jo tenke seg til at når de store skal rapportere på bærekraft, så må de ha informasjon fra egentlig alle andre, for å kunne si noe om egen bærekraft og egne klimautslipp. Så det kan jo være at rapporteringen fra SMB vil tvinge seg frem før vi aner det. Så det å klargjøre seg som bransje og hjelpe kundene våre til å bli klar, der tenker jeg vi har et viktig samfunnsbidrag, fortsetter hun.  

Likestilling i revisor- og regnskapsbransjen 

Karen er første kvinnelige leder i Revisorforeningen. Rune benyttet anledningen til å diskutere likelønnsproblematikk. Den ferske revisor-sjefen forteller at situasjonen i revisorbransjen kunne vært bedre.  

– Når du begynner i revisjon er det flere jenter enn gutter, men på de høyere nivåene, særlig på partnernivå og dels på managernivå, så har det snudd ifra en overvekt av jenter til en overvekt av gutter. Årsaken er dels stor arbeidsbelastning deler av året og få rollebilder i selskapene som reelt sett viser at du kan kombinere familie og karriere, forteller hun.  

Hun mener det er to løsninger til problematikken; 

– Man kan måle på noe annet enn timer, som f.eks. verdi ut mot kundene. I tillegg kan man innføre avvikende regnskapsår i Norge. Det hadde vært vinn-vinn for næringslivet og for våre medlemmer.  

Videre mener hun det er viktig å rapporterer på likestilling. Bedriftene får da mulighet til å ta beviste valg, og for eksempel velge bort tjenester fra bedrifter som ikke har kvinner i ledelsen.  

Hør Regnskap Norge-podden på Spotify    

Hør Regnskap Norge-podden på Apple Podcasts    

Hør Regnskap Norge-podden på PC