Få oversikt over elbilmomsen

I statsbudsjettet for 2023 foreslår regjeringen å innføre moms på elbiler. Her får du en innføring i hva forslaget innebærer.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Som forventet er det i statsbudsjettet foreslått å innføre merverdiavgift på kjøpesummen som overstiger 500.000 kr. Under oppsummerer vi detaljene i forslaget.

Personkjøretøy, men ikke busser og lastebiler

I dag er alle «kjøretøy» som bare bruker elektrisitet til framdrift og er registreringspliktige etter vegtrafikkloven, fritatt for merverdiavgift. Dette omfatter i praksis alle elektriske kjøretøy, herunder elbusser og ellastebiler.

I budsjettet foreslås dagens fritak opphevet, og erstattet med et fritak for «personkjøretøy» som koster mindre enn 500.000 kr. Kjøpesummen som overstiger beløpsgrensen blir avgiftspliktig med 500.000 kr. Koster bilen 600.000 kr, er beregningsgrunnlaget for merverdiavgift 100.000 kr.

Endringen innebærer at alle andre registreringspliktige elektriske kjøretøy enn personkjøretøy, blir avgiftspliktige med 25 %. Dette vil i praksis ha lite å si for næringsdrivende som anskaffer slike kjøretøy, ettersom de fleste av disse har fradragsrett for merverdiavgift.

Hva som inngår i kjøpesummen

Flere i bilbransjen har hevdet at det vil oppstå tilpasningsmuligheter med hensyn til ekstrautstyr. Dette har vi imidlertid retningslinjer for i dag, slik at det trolig ikke vil oppstå nye problemstillinger for hva som skal regnes med i kjøpesummen.

Utstyr som ansees som en nødvendig del av bilen, er i praksis omfattet av fritaket. Dette er eksempelvis navigasjon, bilstereo, felger, vinterhjul og ladekabel, forutsatt at dette ikke faktureres særskilt. Skibokser, takstativ og sykkelholdere omfattes derimot ikke av dagens fritak, og vil heller ikke regnes med i kjøpesummen når beløpsgrensen vurderes.

Utfallet er dermed at dersom du kjøper bil med ekstrautstyr som ansees som en del av kjøretøyet, så regnes dette med i kjøpesummen som må vurderes opp mot beløpsgrensen på kr. 500.000.

Leasing

Det store spørsmålet har vært hvordan leasing av elbiler skal håndteres. Det finner vi også svar på i budsjettet. Det er utarbeidet en formel for beregning av mva. på leasinghonoraret:

(Pris eks. mva. – beløpsgrensen) / Pris eks. mva. X (Leasinghonoraret) X (mva-sats) = mva-beløp               

Eksempel: Ny pris på bilen er 600.000 kr. Det koster 5.000 kr eks. mva. å leie bilen. Regnestykket for å komme frem til mva-beløpet blir da (600.000 – 500.000)/600.000 X 5.000 X 25 %= 208 kr. Leasing honoraret ink. mva. blir da 5.208 kr.

Bruktimporterte biler

Beløpsgrensen skal også gjelde for bruktimporterte biler fra utlandet. Utgangspunktet er da tollverdien, som normalt er beløpet som ble betalt for varen (bilen). Den samme beregningen som for nye elbiler kommer dermed til anvendelse også ved innførsel av brukte elbiler.

Batterier

I dag er elbilbatterier fritatt for mva. Dette fritaket oppheves fra og med nyttår, og det blir alminnelig avgiftsplikt for slike batterier uten beløpsgrense eller forholdsmessig beregning.

Skjæringstidspunktet for ordningen

Når skal du betale mva. på elbiler som koster mer enn 500.000 kr? Det avgjørende er om bilen leveres før eller etter nyttår, ikke når avtalen inngås. Dersom du i dag inngår avtale om kjøp av elbil med kostpris over 500.000 kr og denne leveres før nyttår, vil bilen i sin helhet være fritatt for merverdiavgift. Skjer levering etter nyttår, gjelder beløpsgrensen.

Skjæringstidspunktet gjelder også i utgangspunktet for leasingavtaler. Levers bilen i 2023 blir det mva. i henhold til regnestykket ovenfor. Dette gjelder også for overdragelse av eksisterende leasingavtaler – ingen mva. så lenge bilen er levert før 2023. Annerledes stiller det seg for leasingavtaler som forlenges – dersom avtalen forlenges, og dette skjer i 2023, gjelder de nye reglene for denne, selv om bilen er levert i 2022.

Bilforhandlere som registrerer biler på eget navn i motorvognregisteret, typisk for demobiler, skal beregne mva. dersom registreringen skjer i 2023.

For bruktimporterte biler, er det det fortollingstidspunktet som er avgjørende.

Mulig utsatt frist for beregning og oppkreving av mva. på leasing

Departementet vil vurdere om det skal gis «noe utsatt frist» med å oppkreve/fakturere og innbetale mva. på leasing av elbiler. Det understrekes at det eventuelt kun er tale om å utsette oppkreving og innbetaling av mva. på leasingvederlaget, men at selve avgiftsplikten trer i kraft 1. januar 2023.

Gis det en slik utsatt frist, innebærer dette at de leasingvirksomhetene som ikke har systemene klare til 1. januar, kan etterfakturere mva. på leasingvederlaget.