Regnskap Norge advarer mot mva-kaos på elbiler

Å innføre mva. på beløp over 600 000 kroner ved salg av nye elbiler vil skape utfordringer for selgere, kjøpere og myndighetene selv.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I Hurdalsplattformen foreslår regjeringen å innføre merverdiavgift på beløp over 600 000 kroner ved salg av nye biler. I merverdiavgiftsloven er utgangspunktet at alle varer og tjenester er momspliktige. Fritak og unntak fra avgiftsplikt er positivt opplistet i loven; eksempelvis elbiler og salg av eiendom.

I merverdiavgiftsloven finnes det ingen hybride løsninger hvor én og samme vare eller tjeneste både er unntatt eller fritatt, og samtidig momspliktig. Det er enten eller.

Det regjeringen har satt som målsetting i Hurdalsplattformen er å innføre en ordning som bryter med disse prinsippene og utfordrer både selgere, kjøpere og myndigheter.

Dersom dette blir vedtatt må myndighetene utvikle nye regler, veilede i bruken av dem og kontrollere at de følges opp. Dette innebærer merbyrder for næringslivet og står i kontrast til en annen målsetting i Hurdalsplattformen om å reduserere administrative byrder for næringslivet med 11 milliarder kroner.

Enten eller: Fritak eller avgiftsbelegge hele bilen

Regnskap Norge har ingen problemer med å forstå intensjonen i forslaget; om at folk med god råd skal bære en større skatte- og avgiftsbyrde. Problemet er imidlertid at dette forslaget ikke er gjennomtenkt.

Noen av problemene som oppstår er som følger:

  • Leasing av elbil. Skal det være avgiftsfri leie for biler som koster under 600 000 kroner og forholdsmessig mva. på leasingvederlaget for bilene som koster over 600 000 kroner?
  • Skal fortsatt batterier til elbiler være fritatt? Hvordan blir det i så fall med salg av dette til biler over 600 000 kroner? Må selgeren av batteriet vite hva kjøperens elbil kostet?
  • Skal elbusser og -lastebiler fortsatt være fritatt, selv om de koster over 600 000 kroner? Det forutsetter i så fall lovendring og nytt fritak for disse.
  • Det vil oppstå spørsmål med hensyn til elbiler som har en veiledende pris under 600 000, men som koster mer med tillegg av ekstrautstyr.
  • Import av elbiler under og over 600 000 kroner må håndteres forskjellig med delvis innførselsmoms for bilene over 600 000.

Eksemplene er konsekvensene for næringslivet og kjøpere med det forslaget som ligger i Hurdalserklæringen. Dette er det motsatt av forenkling. Når regjeringen blir oppmerksom på disse konsekvensene håper vi forslaget revurderes, og at man enten fortsetter som før med fullt fritak – alternativt avgiftsbelegger hele bilen.