Usikker på håndtering av mva. ved kjøp av tjenester fra utlandet?

Skatteetaten opplyser om økt fokus på kjøp av tjenester fra utlandet, og om ny veileder for rett beregning av mva.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I siste utgave av Skatteinfo – Skatteetatens informasjonsskriv om skatt og avgift, opplyses det om økt kontrollfokus på rapportering av mva. ved kjøp av tjenester fra utlandet. Skatteetaten har utviklet et eget verktøy for å fastslå avgiftsplikten for den enkelte.

Stedbundne tjenester

I avgiftsmessig sammenheng skilles det mellom stedbundne tjenester og såkalte fjernleverbare tjenester.

Omsetning i merverdiavgiftsområdet av stedbundne tjenester, f.eks bygg- og anleggstjenester og fysiske vedlikeholdstjenester, skal avgiftsberegnes av selger.

Er det et utenlandsk selskap som omsetter disse tjenestene, skal selskapet registreres i Merverdiavgiftsregisteret og beregne utgående mva. på omsetningen.

Fjernleverbare tjenester

Fjernleverbare tjenester er per definisjon tjenester som kan leveres over avstand, slik at utførelsen eller leveringen ikke nødvendigvis må knyttes til et bestemt fysisk sted. Eksempler på slike tjenester er kjøp av reklametjenester på internett eller sosiale medier, rådgivning- og konsulenttjenester eller programvarer/lisenser.

Utenlandske tilbydere av fjernleverbare tjenester har ikke registreringsplikt i Merverdiavgiftsregisteret.

For å unngå konkurransevridninger overfor norske tilbydere av de samme tjenestene, foreligger det plikt for mottakeren av slike tjenester å beregne mva. på vegne av selger – såkalt snudd avregning av mva. Det er bare næringsdrivende mottakere som har denne plikten – ikke privatpersoner.

Virksomheter som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret

Etter det opplyste fra Skatteetaten, så er det særlig næringsdrivende med unntatt omsetning som ikke etterlever plikten til å bergene mva. ved kjøp av fjernleverbare tjenester. Virksomheter med bare unntatt omsetning, skal rapportere mva. ved snudd avregning via RF-0005, da de ikke leverer mva-melding.

Nettbasert system for å kartlegge mva-plikten

Skatteetaten har utviklet et nettbasert skjema som bidrar til å kartlegge avgiftsplikten for kjøp av fjernleverbare tjenester. Er du i tvil om din kunde er forpliktet til å rapportere mva. ved snudd avregning, kan du teste systemet