VOEC: Enklere mva på e-handel fra utlandet

VOEC-ordningen forenkler betaling av mva på netthandel fra utlandet. Lær mer om hvordan ordningen fungerer her.

Del
Få oversikt over VOEC-ordningen! Foto: Negative Space, Pexels

Hvis du handler varer eller tjenester fra utenlandske nettbutikker eller tilbydere, må du som regel betale merverdiavgift (mva) på kjøpet. Men hvordan beregnes og betales denne avgiften? Og hvilke fordeler og ulemper har VOEC-ordningen som ble innført i 2020 (VAT on E-commerce)?

Dette er VOEC

VOEC-ordningen er en frivillig ordning for forenklet importhåndtering og rapportering av merverdiavgift for utenlandske tilbydere som selger varer med lav verdi (under 3 000 kroner) eller fjernleverbare tjenester til privatpersoner i Norge.

Formålet med ordningen var å fjerne avgiftsfritaket for varesendinger fra utlandet av mindre verdi (350-kronersgrensen), som ble opphevet fra 1. januar 2020, og å forenkle registrering- og rapporteringsplikten for utenlandske tilbydere.

Slik fungerer VOEC

Ved å registrere seg i VOEC-ordningen tar den utenlandske tilbyderen på seg ansvaret for å beregne og betale mva til norske myndigheter på salgstidspunktet. Det betyr at kunden betaler mva til nettbutikken når han eller hun handler, og slipper å betale tollavgift eller fortollingsgebyr når pakken ankommer Norge.

Pakken får et forenklet fortollingsløp uten ordinær tolldeklarering, ved at tilbyderens VOEC-nummer elektronisk oppgis til transportør.

VOEC gjelder ikke alle varer

VOEC-ordningen gjelder imidlertid ikke for alle varer og tjenester. Varer som er særavgiftspliktige, restriksjonsbelagte eller næringsmidler, er holdt utenfor ordningen. Det samme gjelder for salg til næringsdrivende og offentlig virksomhet i Norge, som skal beregne mva etter ordningen med omvendt avgiftsplikt.

Dersom den utenlandske tilbyderen ikke overholder registreringsplikten eller varen sendes fra en tilbyder som ikke er registreringspliktig grunnet lav omsetning til Norge (under 50 000 kroner), skal varen undergis ordinær tollbehandling.

Utfordringer ved VOEC

VOEC-ordningen reiser også noen utfordringer og spørsmål, både for tilbydere og forbrukere. For eksempel, hvordan avgjøres det om en utenlandsk tilbyder fremstår som en norsk tilbyder, og dermed ikke kan benytte seg av VOEC-ordningen? Hvilke momenter legger domstolene vekt på i slike saker? Og har kjøper fradrag for mva beregnet av utenlandske tilbydere etter VOEC-ordningen ved e-handel?

Ønsker du å lære mer om VOEC-ordningen? Få en grundig gjennomgang i dette nettkurset