Nå haster det! 98,5 % av regjeringens forenklinger gjenstår

Statsbudsjettet for 2024 viser at regjeringen kun har forenklet for 160 millioner kroner. Det tilsvarer knapt 1,5 % av lovet beløp. Nå etterlyser Regnskap Norge fortgang i forenklingene for næringslivet, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Del
– Regjeringens intensjon og ambisjon er god, men forenklingsarbeidet går for sakte, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge. FOTO: CF-Wesenberg/kolonihaven.no

Mandag la næringsminister Jan Christian Vestre frem rapporten «Næringspolitisk status 2021-2023». Rapporten gjør rede for status ti viktige næringspolitiske områder de siste to årene, knyttet til gjennomføring av Hurdalsplattformen. Forenkling og digitalisering er ett av punktene.

– Det er nå to år siden regjeringen forpliktet seg til å «Redusere næringslivets kostnader knyttet til pålagte regler og utfylling av offentlige skjemaer med 11 milliarder kroner innen 2025.» Ifølge rapporten som ble lagt frem i går, er arbeidet godt i gang. Det kan diskuteres, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge: – Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024 viser at forenklingsarbeidet så langt kun har resultert i en reduksjon på 160 millioner. Så langt har regjeringen faktisk bare forenklet bort 1,5 % av lovet beløp.

– Regjeringens intensjon og ambisjon er god, men forenklingsarbeidet går for sakte. Mer enn noensinne er det viktig å redusere unødvendige administrative byrder og ikke påføre næringslivet nye kostbare rapporteringsoppgaver. Den kraftige økningen i konkurser vi har sett i år, viser hvor viktig det er å legge til rette for verdiskaping, vekst og arbeidsplasser over hele landet, sier Aale-Hansen: – Nå etterlyser vi fortgang i forenklingsarbeidet.

Slik kan staten spare næringslivet for 30 milliarder kroner

Regjeringen har invitert næringslivet til å komme med forslag til forenklinger. Så langt har den mottatt over 140 ulike ideer.

– Regnskap Norge har overlevert vår ferske forenklingsrapport til regjeringen. Rapporten inneholder 36 forslag som kan spare næringslivet for 30 milliarder kroner. Det er en tredobling av regjeringens mål, forteller Regnskap Norge-direktøren.

– Fire av forslagene vil alene kunne spare næringslivet for rundt 24 milliarder kroner. Disse dreier seg om reise- og diettregelverket, kontantfri handel og elektronisk faktura, sier Aale-Hansen som forteller at forslagene er godt forankret i norske virksomheters hverdag: – Forenklingsforslagene er basert på den tette dialogen våre medlemmer, statsautoriserte regnskapsførere, har med nærmere 450 000 av landets små og mellomstore bedrifter. Mye av dagens regelverk tar svært mye tid å administrere. Tid som kunne bli brukt til verdiskaping og næringsutvikling.