Foretak under tilsyn kan slippe revisjon fra året autorisasjonen opphører

Regnskapsførerforetak og revisjonsforetak som driver som ENK er fra regnskapsåret 2021 revisjonspliktig uavhengig av størrelse.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Vi har fått flere henvendelser fra medlemmer som driver regnskapsførerforetak, om hvorvidt det er revisjonsplikt det året virksomheten opphører eller frasier seg autorisasjonen.

Vi har avklart spørsmålet med Finanstilsynet, som bekrefter at det ikke er revisjonsplikt for enkeltpersonforetak det føres tilsyn med i opphørsåret.

Finanstilsynet har også gitt følgende svar til et selskap:

«Det følger av revisorloven § 2-1 andre ledd bokstav d) at foretak som det føres tilsyn med etter finanstilsynsloven § 1 har revisjonsplikt. Når regnskapsførerselskapet ikke lenger har autorisasjon, er det ikke lenger under tilsyn av Finanstilsynet.

Etter Finanstilsynets syn kan et regnskapsførerforetak eller revisjonsforetak fravelge revisjon fra det tidspunkt foretakets autorisasjon eller godkjenning er registrert opphørt i Regnskapsførerregisteret eller Revisorregisteret.»

Det vil dermed ikke være revisjonsplikt for enkeltpersonforetak som ikke lenger er underlagt tilsyn fra Finanstilsynet. Selskaper kan tilsvarende fravelge revisjon fra og med året det ikke lenger er under tilsyn, så fremt vilkårene for fravalg er oppfylt.

De alminnelige regler for revisjonsplikt gjelder dersom foretakene fortsetter med annen virksomhet.