NAV sender post til norske virksomheter digitalt

Fra og med 15. januar sender NAV i de fleste tilfeller post til norske virksomheter digitalt, og ikke på papir.

Del
Nå må virksomheter sjekke at de har gitt riktige tilganger i Altinn. Foto: Andrea Piacquadio, Pexels

Posten blir sendt til virksomhetenes innboks i Altinn – via tjenesten «Taushetsbelagt post fra NAV».

Virksomheter som vanligvis mottar post på papir må sjekke at de har gitt riktige tilganger i Altinn, slik at de får varsel om post fra NAV.

Merk at endringen kun gjelder post fra NAV til virksomheten. Svar på digitale brev skal sendes som tidligere.

Dette må virksomhetene gjøre

Virksomhetene må sørge for at de som behandler posten har riktige tilganger i Altinn. Det betyr at virksomheten, ved hovedadministrator, må:

  • Gi riktig tilgang til rollen «Taushetsbelagt post». Denne rollen gir tilgang til taushetsbelagt post fra det offentlige, ikke bare NAV.

Eller

  • Gi riktig person tilgang til enkelttjenesten/enkeltrettigheten «Taushetsbelagt post fra NAV». Denne personen vil kun se post sendt fra NAV.

Pålagt varsling

Det offentlige er pålagt å varsle at enkeltvedtak og viktig post er sendt digitalt.

NAV vil sende varsler om taushetsbelagt post til varslingsadressen som virksomheten har registrert i Altinn. Det sendes en påminnelse etter tre dager til virksomhetens innboks, og SMS eller e-post-varsel til virksomhetens varslingsadresse, hvis taushetsbelagt post ikke er lest.

Unntak til digital post

Ikke all post fra NAV til norske virksomheter vil digitaliserer. Post fra noen eldre systemer vil fortsatt bli sendt på papir.

Les mer om digital utsending av post til norske virksomheter fra NAV her