Gaver i arbeidsforhold

En gave er en ytelse uten vederlag (motytelse). Gaver er i utgangspunktet ikke å regne som inntekt, jf. skatteloven § 5-50 tredje ledd. Begrepet "gaver" brukes likevel også i arbeidsforhold hvor arbeidet er motytelsen for gaven.

For mindre naturalytelser (ikke penger) er det i denne sammenheng gitt et skattefritak innenfor fastsatte rammer (skatteloven § 5-15 annet ledd, jf. FSFIN § 5-15-1). Gaver forbundet med arbeid er derfor todelt; i ansettelsesforhold og utenfor.

Gaver i arbeidsforhold - skattefrie gaver for mottaker, pr år

kr

Ansettelsestid 20 år og deretter hvert tiende år        

8000

Jubileums- eller oppmerksomhetsgave når

  • bedriften har bestått i 25 år eller antall år delelig med 25
  • mottakeren gifter seg
  • mottakeren fyller 50 år, og deretter hvert tiende år
  • mottakeren slutter etter minst 10 år i bedriften eller går av med pensjon

4000

Andre gaver i arbeidsforhold (eks. julegave)

5000

Vilkår for skattefritak:

  • Gaven må bestå av annet enn pengebeløp

Gaven trenger ikke lengre gis etter en generell ordning i bedriften. Dette gjelder alle type anledninger der arbeidsgiver gir en gave.

Gavereglene kan derfor nå for eksempel benyttes til å gi ansatte fri telefon og/eller internett. Reglene kan også benyttes i forbindelse med den ansattes fordel av fri bil, fri bolig, rentefordel mv.

Dersom beløpsgrensene overstiges, er overstigende beløp skattepliktig inntekt. Beløpsgrensene for "jubileums-/oppmerksomhetsgave" og "andre gaver i arbeidsforhold" gjelder samlet for gaver både fra egen arbeidsgiver og tredjeparter.

Gaver utenfor arbeidsforhold
 
Erkjentlighetsgave for enkeltstående arbeidsprestasjon regnes ikke som skattepliktig inntekt når verdien av gaven ikke overstiger 500 kroner. Skattefritaket gjelder bare når gaven består av annet enn pengebeløp.
(FSFIN § 5-15-2).