5 kjappe med Julie Moholt Lunde

Julie er opptatt av kunderelasjoner. Ifølge regnskapssjefen har den største utfordringen den siste tiden vært å holde seg oppdatert på kundens utvikling og behov.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Julie Moholt Lunde mener den beste bekreftelsen på at eget arbeid blir verdsatt, er nå kunden anbefaler kontoret til andre.

Hver måned gir vi en ny regnskapsfører fem spørsmål om arbeidshverdagen og bransjen. Takk til Julie Moholt Lunde, regnskapssjef i Sum AS avd. Tønsberg, som svarer på denne utgavens 5 kjappe.

Hva opptar deg profesjonelt akkurat nå?

Kunderelasjoner er det som opptar meg akkurat nå. Det er viktig å opprettholde kontakt og dialog med kundene siden mange timer forsvinner i tekniske oppgaver, slik som avstemming av regnskap, årsoppgjør og løpende arbeid.

På denne tiden av året er det ekstra viktig at relasjonen og nettverket man har med kunde vedlikeholdes og styrkes.   

Hva har vært den største utfordringen for deg profesjonelt den siste tiden?

Den største utfordringen den siste tiden har vært å holde seg oppdatert om kundens utvikling og behov. Dette utfordres ofte av frister og stor arbeidsmengde. Vi ønsker å være en sparringspartner, som både hjelper og utfordrer kunden.

Hvordan har du løst utfordringen?

Når jeg sender eller svarer på mail fra kunden legger jeg ofte til et spørsmål eller to om driften, regnskapet, fremtiden, utfordringer osv. Siden spørsmålene kommer i en allerede opprettet tråd er terskelen for å svare på slike spørsmål lavere, og det vil ikke virke som mer jobb for kunden. På denne måten får jeg opplysninger som kan bidra til jeg kan hjelpe bedriften på en bedre måte.

En kjapp telefon til kunder blir verdsatt, og jeg blir en mer integrert del av kundens verdikjede.  

Del en positiv opplevelse fra jobben den siste tiden, og fortell hvorfor du har opplevd dette 5som positivt.

En av våre kunder har gått bredt ut til egne kunder og anbefalt å bruke vårt kontor til regnskapstjenester. Dette er for meg den beste bekreftelsen på at arbeidet vårt er verdsatt.

Beskriv regnskapsbransjen 5 år frem i tid

En omfattende automatisering av regnskapet, som et resultat av digitalisering og en utvikling av AI-programmer, vil føre til at vi regnskapsførere får en mer rådgivende rolle.

Vi vil fremdeles ha kvalitetsansvar for det som produseres mer automatisk, men vi kan bruke mer av vår tid til å være «prosjektleder» mot kunden, noe som også vil stille større krav til kompetanse knyttet opp mot den rådgivende delen.

Ønsker du å bidra til spalten «5 kjappe med regnskapsføreren»? Ta kontakt med Lene N. Sundalskleiv, kommunikasjonsrådgiver i Regnskap Norge, på lene@regnskapnorge.no.