5 kjappe med Katrine J. S. Arnkværn

Årsoppgjør og prising av regnskapstjenestene, opptar Katrine J. S. Arnkværn for tiden. Hun har nemlig byttet system og innført grunnpris.

Del
Katrine ønsker at kundene skal ha forutsigbare kostnader til regnskapsføring, og har derfor innført en grunnpris på oppdragene.

Hver måned gir vi en ny regnskapsfører fem spørsmål om arbeidshverdagen og bransjen. Takk til Katrine J. S. Arnkværn, daglig leder og statsautorisert regnskapsfører i Vekstra PeTo AS, som svarer på denne utgavens 5 kjappe.

Hva opptar deg profesjonelt akkurat nå?

Årsoppgjør! Det blir ekstra krevende i år da vi har byttet både årsoppgjørssystem og kvalitetssikringssystem. Vi kom heldigvis godt i gang i fjor, men dette årsoppgjøret blir det første hvor vi er ordentlig over på nye plattformer. Vi har også flere nye ansatte som skal igjennom årsoppgjøret for første gang, noe som selvfølgelig krever en del opplæring og oppfølging.

Hva har vært den største utfordringen for deg profesjonelt den siste tiden?

Den største utfordringen har vært prising av regnskapstjenestene våre. Omfanget av oppdragene har endret seg, og med digitalisering har hverdagen endret seg fra at man jobber på noen få kunder om dagen til at man er innom store deler av kundemassen hver dag. Jeg ønsker at kundene skal ha forutsigbare kostnader til regnskapsføring. Derfor har jeg brukt utrolig mye tid på å finne frem til en modell jeg mener er rettferdig og forståelig, samtidig som den sikrer at vi tjener penger og har mulighet til å utvikle oss til å bli en enda mer ettertraktet arbeidsplass.

Hvordan har du løst utfordringen?

Jeg ble til slutt enig med meg selv, og vi innførte fra 1.1.2023 en «grunnpris» på oppdragene våre. Modellen tar utgangspunkt i oppdragsavtalen og sikrer at kunden har en fast grunnpris på alt som er avtalt arbeid. Jobben fremover blir å sørge for å synliggjøre tilleggstjenestene vi kan tilby samt å sørge for at både kunden og vi som selskap sitter igjen med en merverdi.

Del en positiv opplevelse fra jobben den siste tiden, og fortell hvorfor du har opplevd dette som positivt.

Vi får ukentlig henvendelser fra nye kunder, og det gleder meg å høre at de kontakter oss fordi de har hørt noe positivt om oss. Dette forteller meg at folk er fornøyd og at regnskapsføreren ikke er en utdøende rase, men heller en viktig sparringspartner som hjelper kundene å lykkes. Det er også veldig spennende at Vekstra og Økoråd nå har slått seg sammen og blitt en landsdekkende kjede.

Beskriv regnskapsbransjen 5 år frem i tid

Det er liten tvil om at regnskapsbransjen om 5 år er enda mer digital enn den er i dag. Jeg tror ikke vi aner rekkevidden av automatisering og effektivisering gjennom at systemene kommer til å snakke enda bedre sammen. Jeg tror også at fremtiden innebærer at mange kunder ønsker å gjøre mer selv, og det er helt greit. Dette vil frigjøre tid og sørge for data som til enhver tid er oppdatert. Dette gir regnskapsførere mulighet til å i større grad tilby rådgivning og analytiske tjenester. Jeg tror også at vi fremover kommer til å tilby andre type tjenester, eksempelvis innenfor bærekraft, GDPR, og HR.