5 kjappe med Morten Auen

Morten Auen forteller at det er utfordrende å henge med på den teknologiske utviklingen i bransjen.

Del
Morten Auen, fagansvarlig i Oseberg Services, er opptatt av den teknologiske utviklingen og rekruttering til bransjen.

Hver måned gir vi en ny regnskapsfører fem spørsmål om arbeidshverdagen og bransjen. Takk til Morten Auen, fagansvarlig i Oseberg Services, som svarer på denne utgavens 5 kjappe.

Hva opptar deg profesjonelt akkurat nå?

Endringstakten i bransjen, anerkjennelse bransjen har fått de siste årene samt rekruttering av studenter og unge folk til bransjen.

Hva har vært den største utfordringen for deg profesjonelt den siste tiden?

Det har vært utfordrende å henge med på teknologiendringene de siste par årene, og å holde meg orientert om løsningene som allerede er kommet og som er på vei.

Hvordan har du løst utfordringen?

Ved å bruke veldig mye tid på ha samtaler/møter med ulike leverandører av regnskapsløsninger, deres tredjeparts leverandører og egne samarbeidspartnere på området. Vi i Oseberg Services har kartlagt, testet, vurdert og valgt gode samarbeidspartnere – for kunden og for oss. 

Del en positiv opplevelse fra jobben den siste tiden, og fortell hvorfor du har opplevd dette som positivt.

I bransjen vår har det over en tid vært utfordrende å få tak i ansatte med riktig kompetanse. Siden oktober 2021 har vi tatt inn tre nyutdannede som startet hos oss, og som har gjennomført vår egen interne skole – Osebergskolen. Dette har gitt de og oss en god start på arbeidslivet. Vi har jobbet målrettet mot å få inn erfarne regnskapsførere, noe vi også har lykkes med. Vi er stolte av at de har valgt å jobbe hos oss i Oseberg Services.  

Beskriv regnskapsbransjen 5 år frem i tid

Regnskapsbransjen vil se annerledes ut kort frem i tid. Dette vil både dreie seg om teknologi, arbeidsmetoder vi jobber etter, innhold i arbeidet og samhandlingen med kundene. Jeg håper bransjen fortsatt tar vare på sin gode anerkjennelse i nærings-Norge og mot offentlige myndigheter. Jeg håper fortsatt at vi har mange lokale regnskapskontorer rundt omkring i vårt langstrakte land, fordi jeg mener at kundekontakten er best når den utføres fysisk der kunden er.

Ønsker du å bidra til spalten «5 kjappe med regnskapsføreren»? Ta kontakt med Lene N. Sundalskleiv, kommunikasjonsrådgiver i Regnskap Norge, på lene@regnskapnorge.no.