5 kjappe med regnskapsføreren

Fredrik Schjetne Bekken er opptatt av bærekraft og hvordan regnskapsførerne kan bistå SMBene og større foretak i rapporteringen av miljømessig, sosial og økonomisk påvirkning.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Fredrik Schjetne Bekken, regnskapsrådgiver i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS, tror relasjonskompetansen vil få større plass i tiden som kommer.

Hver måned gir vi en ny regnskapsfører fem spørsmål om arbeidshverdagen og bransjen. Takk til Fredrik Schjetne Bekken, regnskapsrådgiver i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS, som svarer på denne utgavens 5 kjappe.

Hva opptar deg profesjonelt akkurat nå?

Det som står meg nærmest er bærekraft, og hvordan vi som regnskapsførere, og rådgivere, kan bistå SMB og større foretak i rapportering på sin miljømessige, sosiale og økonomiske påvirkning. Det er en rivende utvikling regulatorisk sett, og etterspørselen tiltar i tråd med forventninger fra interne og eksterne interessenter i de ulike selskapene rundt i Norge.

Hva har vært den største utfordringen for deg profesjonelt den siste tiden?

Det å bistå mindre foretak som ikke har de samme ressursene og forutsetningene til å utarbeide en fullverdig bærekraftsrapport som de større foretakene har.

Hvordan har du løst utfordringen?

Lese, tolke og forstå. I det utrådte landskapet rundt bærekraftsrapportering er man svært avhengig av å tilegne seg kunnskap på egen hånd. Det er ikke mange å lene seg på, ennå. Men man er også avhengig av å ha det interne kompetanseområde som vi har, hvor man kan drøfte problemstillinger og dele kunnskap, spesielt når «landskapet» stadig endrer seg og kunnskap er såpass ferskvare.

Del en positiv opplevelse fra jobben den siste tiden, og fortell hvorfor du har opplevd dette som positivt.

Interessen for bærekraft blant kollegaer, kunder og samfunnet rundt oss. Det er helt fundamentalt med en felles forståelse, interesse og «drive» for å endre kursen på den globale oppvarmingen, og for å kunne bevare både økosystemer og minimere påvirkningen av fysiske klimarisikoer. Man klarer ikke gå veien til Paris alene, og det er veldig positivt å se at så mange har lyst til å ta fått på veien!

Beskriv regnskapsbransjen 5 år frem i tid

Det forrykende tempoet vi har sett på digitaliseringssiden under pandemien vil føre til at regnskapsføreren i større grad vil kunne fokusere på å være en regnskapsrådgiver, da bokføring og diverse avstemmingsoppgaver i større grad vil være automatisert. Relasjonskompetansen vil få større plass i tillegg til den tunge fagkompetansen regnskapsføreren har i dag, og vil være viktig for å møte kundenes behov. Hverdagen om fem år vil inneholde oppgaver av mer variert og spennende sort!

Så er det ikke å legge skjul på at jeg håper, og tror, at bærekraft vil bli en del av hverdagen for mange av oss! Regnskapsførerens strukturerte måte å jobbe på, og forståelsen vi har for komplekse regelverk, er kvalifikasjoner som om fem år vil gjøre oss i stand til i å bistå våre kunder med bærekraftsrapportering på lik linje med regnskapsrapportering.