Anti-hvitvasking i medvind

Det er et år siden den nye hvitvaskingsloven kom, og den vil nye aktører hjelpe næringslivet med. – Vi skal gjøre livet vanskelig for «the bad guys», sier Henning Gravklev i nystartede Beaufort AML.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
AML MED AI ATTÅT: Henning Gravklev er adm. direktør i Beaufort AML, som har utviklet et nettprodukt hvor de bruker kunstig intelligens for å hjelpe kundene med å bekjempe hvitvasking. Foto: Simon U. Kvalheim

Da den irsk-britiske Francis Beaufort (1774-1857) dro til sjøs som fjortenåring, gikk det knapt et år før han opplevde at båten han var om bord i gikk på grunn og forliste – på grunn av et dårlig sjøkart. Beaufort overlevde forliset og forble sjømann hele livet (da han pensjonerte seg, var han kontreadmiral i den britiske marinen), men helt frem til sin død fortsatte han utrettelig med å studere og lære om verden rundt seg.

Som en del av denne livslange læringsprosessen utviklet Beaufort noen sjøkart, og de var nok hans viktigste bidrag til samtiden. I dag er han derimot best kjent for skalaen han i 1805 utarbeidet for å kategorisere vindstyrker til havs.

– Det er mange elementer i hans bakgrunn som gjorde det naturlig å låne navnet hans da selskapet vårt skulle få navn, sier Henning Gravklev, adm. direktør i det nystiftede selskapet Beaufort AML.

Mye å dokumentere

AML står for «Anti Money Laundering», og det er en problemstilling som aldri var aktuell i den gode sir Francis’ levetid. I vår tid er det likevel et fagfelt hvor det både kan blåse friskt og hvor man kan behøve dyktige fagfolk som utvikler gode retningsanvisninger. Nettopp dette er det Gravklevs selskap har tatt tak i.

– Vi bygger i første omgang en portal som gjør det enklere for virksomheter underlagt hvitvaskingsloven å onboarde nye kunder. En utfordring for alle slike virksomheter, er at de må gjennomføre en masse kontroller når de tar inn nye kunder: De må for eksempel undersøke om kunden er en såkalt politisk eksponert person, om hun står oppført på en eller annen internasjonal sanksjonsliste, eller en lang rekke andre forhold. Det må dokumenteres hvilke undersøkelser som må gjøres og hva de avdekker, forteller Gravklev.

– Sett for eksempel at noen skal spytte inn en million kroner i en folkefinansieringskampanje, men så finnes det ikke spor av slike penger i regnskapene deres. Der står det tvert imot at omsetning og balanse er 100 000 kroner, så hvor kommer da de resterende 900 000 fra? Og hva gjør du da for å fastslå at de pengene har et forsvarlig opphav – sånn som hvitvaskingsloven krever?

Det Beaufort gjør, er å automatisere alle de nødvendige prosessene frem til et selskap kan vri om nøkkelen og starte kundeforholdet. De bygger også policy-regler som en forretningsprosess for selskapet.

Lett å bruke

Neste punkt på programmet for Gravklev & co blir å bygge en portal hvor kundene kan tilpasse funksjonalitet fra Beaufort til bruk i sine egne prosesser, slik at de får et mer skreddersydd produkt.

– Veldig mye av dette handler om å bygge et riktig brukergrensesnitt. Hele virksomheten vår handler om å sette sammen mennesker som er eksperter på AML, IT og brukergrensesnitt til å jobbe på samme produkt. Målet er at sluttkunden skal oppleve en bedre prosess og komme raskere i gang med å bruke selskapets produkter.

Vi gjør livet enklere for alle som jobber med compliance, og så vanskelig som mulig for «the bad guys».

Henning Gravklev

– Sagt på en annen måte er visjonen vår å gjøre livet enklere for alle som jobber med compliance – og kundene av deres arbeidsgivere – og så skal vi gjøre livet så vanskelig som mulig for «the bad guys», sier Gravklev.

Kunstig intelligens

Det er forresten minst én disiplin til som inngår i denne miksen: Kunstig intelligens, gjerne kjent under sin internasjonale forkortelse AI.

– Det er flere steder AI kan hjelpe oss og kundene på denne fronten. Foreløpig skjer det hovedsakelig i hvordan vi styrer prioriteringen av saker som kommer foran en saksbehandler, samt i å avgjøre hvilken dokumentasjon disse trenger for å sende inn meldinger om mistenkelige transaksjoner til Økokrim, sier han.

Han forteller at AI også kan bidra til å oppdage om en person har navnet sitt på sanksjonslister og tilsvarende – her kan ulikheter i for eksempel stavemåter gjøre det krevende både å finne ut om noen eksisterer på en liste, eller om de gir «feil match» på et navn som står der. Et annet bruksområde er å sette såkalt «Natural Language Processing» (maskinell behandling av naturlig språk) til å lese gjennom dokumentasjonen som folk melder inn, for eksempel når de bes om å validere at et beløp faktisk er deres rettmessige penger.

– Akkurat nå er vi mest opptatt av å få løsningen opp og stå, så begynner vi å generere data. Jeg tror at for å lykkes i dette segmentet må man tenke på AI. For hvert eneste steg må vi spørre oss selv hvordan vi kan gjøre ting annerledes eller bruke teknologi på nye måter, og hele tiden finne grensene for når maskinene kan gjøre oppgavene, og når personer av kjøtt og blod må håndtere ting. Vi mennesker er jo fremdeles flinkere enn maskiner til å tenke ulogisk, og det er en viktig egenskap når man skal forstå tilsynelatende uforståelige funksjoner, sier Gravklev.

Vil ekspandere

Beaufort AML oppstod gjennom et initiativ tatt av Finstart Nordic, som hentet inn et team for å sette opp den første iterasjon av produktet. Gravklev, som da jobbet i PWC, var innleid som spesialist på anti-hvitvaskingstiltak frem til han ble tilbudt jobben som adm. direktør med ansvar om å bygge en organisasjon rundt dette produktet. Foreløpig er han den eneste fast ansatte, men i tiden frem mot neste sommer skal de innleide ressursene erstattes med rundt 10 ansatte.

– Produktet er nå så klart at den første piloten – i form av denne portalen som fasiliterer hele prosessen med å onboarde kunder – i disse dager er i ferd med å bli skrudd på. Den legger også inn dette vi snakket om med løpende kundeoppfølgning, som betyr at dersom noe inntreffer ila kundeforholdets levetid, så skal det gjennomføres visse kontrolltiltak.

– Vi mener helt klart at produktet har internasjonalt potensial, og har derfor ambisjoner om å lansere det i et av våre naboland innen utgangen av 2020 – uten at det foreløpig er bestemt hvilket, sier Gravklev.

På mange måter er det lett å se for seg at det kan passe vel så bra utenlands; produktet er best egnet for bedrifter som har et relativt høyt volum av kunder som skal registreres, og hvor det er en eller annen grad av kompleksitet i hvordan det må foregå. Det er heller ikke unaturlig at produktet kan integreres i andre produkter og tjenester, som for eksempel regnskapssystemer.

– Vi snakker med flere av de store systemleverandørene på flere felter hvor produktet vårt kan bidra til å gjøre ting enklere for brukerne. Det blir en spennende tid fremover!