Arbeidsledige gründere kan få dagpenger fra NAV

Er du arbeidsledig og går med tanker om å starte egen virksomhet? Da kan det hende at NAV kan tre støttende til i oppstartsfasen!

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
LEDIGGANG MED SKAPERTRANG? Arbeidsledige som går med tanker om å starte egen virksomhet kan få støtte fra NAV i oppstartsfasen. Illustrasjonsfoto: GettyImages.com

Det sies at lediggang er roten til alt ondt, men for arbeidsledige finnes det sannelig også lyspunkter – spesielt for dem som måtte gå med en gründer i magen:

Hvis du er registrert som arbeidsledig og mottar dagpenger, kan du søke om å beholde denne støtten mens du planlegger og etablerer virksomheten. Dersom søknaden godkjennes, kan du få dagpenger i inntil 12 måneder.

Justert ordning

Dette er i og for seg ingen ny ordning, siden det i flere år har vært mulig å få dagpenger under etablering av egen virksomhet. Reglene ble imidlertid justert ved årsskiftet, for å gi den enkelte «gründerledige» mer fleksibilitet.

Tidligere var dagpengene knyttet opp mot et etableringsløp på maksimalt tolv måneder definert som en inntil åtte måneder lang utviklingsfase etterfulgt av en inntil fire måneder lang oppstartsfase. Nå kan derimot den enkelte gründer selv regulere lengden på de ulike fasene og bestemme selv når oppstarten skal skje (innenfor de tolv månedene).

Regjeringens hensikt med justeringen er å gi gründerne større frihet til å styre etableringsfasene etter behov. Eller som det heter i NAVs informasjonsmateriell om ordningen: «Bakgrunnen for endringen er at det vurderes som viktig å kunne starte tidlig med salg av varer eller tjenester. Dette antas å øke sannsynligheten for en vellykket etablering.»

Noen begrensninger

For å kvalifisere, må du først på vanlig måte ha søkt og fått innvilget dagpenger, før du søker om å beholde dagpenger mens du etablerer deg. Det er perioden du blir innvilget dagpenger for som avgjør hvor lenge du eventuelt kan få dagpenger under etablering. De tolv månedene som er beskrevet over, gjelder altså bare hvis dagpengeperioden din varer så lenge.

Er du selv skyld i at du er ledig, for eksempel ved at du har sagt opp jobben uten det NAV kaller «rimelig grunn», gjelder det en karantenetid på 6 måneder før du kan få innvilget dagpenger under etablering. Ordningen gjelder dessuten ikke for ansatte som er permittert.

Søknadsprosessen

NAV understreker at det er viktig at dem som vil søke på denne ordningen tar kontakt for å snakke om gründerplanene og avklare situasjonen. Dette kan forbedre prosessen og reduserer sjansene for at du starter planleggingen av noe som potensielt ikke får godkjent søknaden fra NAV.

Når søknaden vurderes, vil NAV legge spesiell vekt på at det skal være realistisk å anta at etableringen kan gjøre deg i stand til å forsørge deg selv, og at virksomheten må være ny.
Loven stiller dessuten som et absolutt krav at virksomheten er din «egen». Det innebærer at den enten må være et enkeltpersonforetak, eller et selskap hvor du eier mer enn halvparten av aksjene eller andelene.

Det forutsettes også at virksomheten skal etableres og drives i Norge, og at den er meldt inn i de nødvendige offentlige registrene. Du må dessuten innhente en såkalt næringsfaglig vurdering av etableringsplanene fra en instans som NAV har godkjent, og en slik vurdering må du selv bekoste.

Kilder: www.nav.no og grunder.nsfv.no/