Bare å DEP’e ivei!

Ja, både Norge og Europa sakker akterut. Men EU satser 9,2 milliarder euro på forskningsprogrammet «Digital Europe Programme» (DEP), og her bør norske virksomheter delta, mener Abelia.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
GLAD FOR «DEP»: Kjetil Thorvik Brun er konstituert direktør for næringspolitikk og samfunnskontakt i Abelia. Han oppfordrer norske virksomheter til å sette seg inn i EUs digitalprogram (DEP). Foto: Abelia/Esben Johansen

Abelia, NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter, deler langt på vei inntrykket som gjengis i rapportene fra EY/Microsoft og BCG på de foregående sidene.

– Norske bedrifter er med i fortroppen i det digitale kappløpet ­­– enn så lenge. Men vår posisjon trues av et alvorlig underskudd på IKT- og teknologikompetanse i arbeidsmarkedet, og dårlig tilgang til ansatte med internasjonal erfaring. Kampen om de beste hodene utkjempes på tvers av landegrensene, og Norge fremstår ikke som en vinner per i dag, skrev Kjetil Thorvik Brun, konstituert direktør for næringspolitikk og samfunnskontakt i Abelia i et leserinnlegg i sommer.

Hive seg på toget

Brun mener at Norge bør sette seg et høyt ambisjonsnivå, men for små land som Norge er dette en internasjonal lagidrett og ikke et sololøp. EU legger opp til å øke investeringsnivået kraftig for å hevde seg i kampen om mulighetene utviklingen gir, ikke minst gjennom Digital Europe Program (DEP). Brun mener dette er et tog som norske virksomheter bør hive seg på:

– Kompetansemangelen merkes, både i Norge og Europa, og en del av Digital Europe Programme vil også forsøke å adressere dette. EU vil, i samarbeid med forsknings- og utdanningsinstitusjoner, utvikle både fulle programmer og kortere utdanningsmoduler for folk i arbeid.

Målet er å heve kompetansenivået. Utdanningsprogrammer vil bli utviklet innen nøkkelområder som kunstig intelligens, tungregningsmaskiner og cybersikkerhet, i tillegg til blockchain og kvantemaskiner.

850 millioner euro til Norge

Abelia har observert at det skjer svært mye i EU som vil være definerende for norsk næringsliv, men de er tydelige på at det ikke er selvsagt at disse initiativene vil ta hensyn til de norske kunnskaps- og teknologinæringenes behov.

– Mange norske bedrifter og organisasjoner tar godt for seg i EU-samarbeid. I forbindelse med et av EUs største prosjekter, Horisont 2020, har det gått intet mindre enn 850 millioner euro til norske miljøer. Når EU nå snur seg rundt for å ta opp innovasjonskampen med blant annet USA og Kina, må Norge også bli med på reisen, slår Brun fast.

---

Fakta: Dette er Digital Europe Programme

Som en del av EUs budsjett «The Multiannual Financial Framework» har kommisjonen foreslått det digitale europaprogrammet (DEP).

Programmet fokuserer på å bygge strategisk, digital kapasitet innad i EU, og på å styrke utbredelsen av digital teknologi hos både bedrifter og privatpersoner.

Målet er å styrke Europas konkurransedyktighet i den globale økonomien, og øke EUs teknologiske handlefrihet. Programmet har et foreløpig budsjett på 9,2 milliarder euro, som er foreslått fordelt på fem områder:

  • High Performance Computing (2,7 mrd. euro)
  • Artificial Intelligence (2,5 mrd. euro)
  • Cybersecurity & trust (2 mrd. euro)
  • Digital Transformation & Interoperability (1,3 mrd. euro)
  • Digital Skills (0,7 mrd. euro)