Blir økonomisystemet din neste bank (eller banken ditt neste økonomisystem)?

Små og mellomstore bedrifter er endelig på vei til å få banktjenestene de behøver og oppmerksomheten de fortjener – bare ikke fra dem vi normalt forbinder med slike tjenester.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
NYE GRENSESNITT: SMB-ledere stiller nå høye krav til funksjonalitet og brukervennlighet også i nettbanken og økonomisystemet. (Illustrasjonsfoto: Unsplash/Carlos Muza)

De små og mellomstore bedriftene (SMB) utgjør ifølge NHO mer enn 99 prosent av alle bedrifter i Norge, de står for 47 prosent av sysselsettingen i privat sektor, og de står til sammen for nær halvparten av landets årlige verdiskaping – nær 700 milliarder kroner.

Likevel har mange banker nedprioritert SMB-segmentet. Stefan Astroza, analysesjef i Cicero Consulting og leder av Smart Banking i Itera, mener dette er i full gang med å endre seg.

– De siste årene har fintech-bølgen skapt et vell av aktører som tenker nytt rundt hvordan ny teknologi påvirker bankenes funksjon, produktspekter og forretningsmodeller. I denne kampen har personmarkedet fått mest oppmerksomhet, men mulighetsrommet er vel så stort blant de små og mellomstore bedriftene som mange banker lenge har neglisjert, sier Astroza. Dette er det flere årsaker til.

Kampen er allerede i gang

Mens det på personmarkedet utspiller seg en kamp mellom de etablerte bankene, nye fintech-selskaper og internasjonale IT-giganter, er rolleinnehaverne på bedriftssiden en helt annen. Her møter bankene flere tjeneste- og systemleverandører på regnskapssiden, som retter stadig mer oppmerksomhet mot SMB-kundene og verdiøker tjenestespekteret sitt gjennom å tilby banktjenester direkte i ERP-systemet (ERP er forkortelsen for den engelske betegnelsen «Enterprise Resource Planning», som forenklet oversatt betyr «regnskapssystem»).

– Dette er ikke en megatrend som er på horisonten, det er allerede en reell kamp som utspiller seg i markedet.

Stefan Astroza, Cicero Consulting

Det har blitt enklere for ERP-leverandørene å utfordre etablerte banker nå som det finnes nisjebanker, finansieringsselskaper og andre aktører som lever godt med å være «White label»-leverandører. Det betyr at de utfører tjenesten, mens noen andre setter navnet sitt på den. 24SevenOffice har tatt dette et steg lenger ved å kjøpe seg inn i Optin Bank – med ambisjoner om å «endre spillereglene for banktjenester for bedrifter». Astroza understreker at alt dette betyr at bransjeglidningen mellom bank og regnskap ikke bare er et faktum, den er også allerede i full sving.

– De største bankene har et sårt ønske om å eie kunderelasjonen, de ønsker naturlig nok at kundene skal komme til dem når de behøver hjelp og råd. Men stadig flere oppgaver og produkter som tidligere ble utført av bankene, kan nå utføres i ERP-systemet, sier han.

Stefan Astroza, Cicero Consulting– Banker og ERP-leverandører har lenge samarbeidet om integrasjoner. Men vi ser nå en utvikling hvor ERP-leverandørene ønsker å sitte i førersetet. Aktører som 24SevenOffice, Xledger, Tripletex og andre tilbyr nå fakturaløsninger, kassakreditt og andre tradisjonelle bankprodukter direkte i sine løsninger. Visma fikk bankkonsesjon i Sverige allerede høsten 2019, og det blir spennende å se hvilken betydning dette vil ha for det norske markedet. Dette er med andre ord ikke en megatrend som er på horisonten, det er allerede en reell kamp som utspiller seg i markedet, fortsetter Astroza.

Bankene forsvarer seg

Bankene har naturligvis fått med seg denne utviklingen. Noen har forsøkt å svare på konkurransen ved å sluse SMB-kundene inn i bankens grensesnitt.

DNB begynte å se på et styringsverktøy tilpasset SMB-kunder allerede i 2015, og lanserte en app ved navn DNB Puls høsten 2018. Appen er bygd i skyen og tilbyr brukerne funksjonalitet som saldo på DNB-konti, transaksjonsoversikt, regningsbetaling og saldoprognose, samt bransje- og konkurrentinnsikt. De har også lansert en regnskapsløsning for SMB, i samarbeid med Luca Labs, med mål om å gjøre hverdagen enklere for bedriftskunder.

Også Nordea har samarbeidet med Luca Labs, og partene lanserte i begynnelsen av 2020 et samarbeid som i første fase var en pilot for Nordea Regnskap. Målet er å gjøre økonomistyringen enklere for små bedrifter gjennom blant annet enkle løsninger for fakturering, beregning og innsending av mva-melding direkte til Altinn, og funksjonalitet for bedre kontroll og oversikt over økonomien. Det jobbes mot markedslansering i januar 2021.

SpareBank 1 SR Bank har, i samarbeid med Uni Micro, lansert et regnskapssystem under egen merkevare. Der er konto- og transaksjonsoversikt integrert i regnskapssystemet, og betalinger kan godkjennes direkte i løsningen. Danske Bank har på sin side lansert District; en ny SMB-nettbank som har fleksible moduler og dashbord tilpasset bedriftens størrelse og behov.

Vinner på fornøyde kunder

En utfordring for bankene er at norske småbedrifter later til å være langt mer fornøyde med økonomisystemet sitt enn de er med banken sin. I forbindelse med Iteras nylig publiserte rapport «Kampen om å eie kundeflaten i bedriftsmarkedet», gjorde de en spørreundersøkelse blant tusen små og mellomstore bedrifter. Der svarte 64 prosent at de helst vil styre selskapets økonomi gjennom sitt regnskaps- eller økonomisystem, mens bare 22 % sa at de gjerne vil gjøre det i nettbanken sin.

– Dette er et tema som ikke har fått så veldig mye oppmerksomhet ennå, men de to store spørsmålene i drakampen koker ned til å være «hva vil kundene ha?» og «hvem vinner da?». Det er veldig interessant at kundene ser ut til å være åpne for å håndtere sin økonomi på denne måten, og det er også veldig interessant at ERP-leverandørene er i gang med å utvide med bankprodukter. Dette er absolutt en reell trussel for bankene, og den konkurransen er det kundene som vil tjene på, sier Astroza.