Bygger nye digitale registre

Offentlig digitalisering gir oss bedre oversikt: Et nytt register over reelle rettighetshavere er allerede på vei i Brønnøysund, og nå skal DFØ bygge en samlet oversikt over statlige tilskuddsordninger.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
BYGGER: Hilde Singsaas er direktør i Direktoratet for økonomistyring, som nå skal bygge en samlet oversikt over statlige tilskuddsordninger, mottakere og tilskuddsbeløp. Foto: Espen Sturlasson

Staten mangler en samlet oversikt over statlige tilskuddsordninger, mottakere og tilskuddsbeløp. Dette vil derfor Direktoratet for økonomistyring (DFØ) og Kulturdepartementet lage en digital oversikt over. Informasjonen skal samles i et nytt tilskuddsregister og gjøres tilgjengelig på en nettside.

Målet med det nye registeret er å gjøre det enklere å finne fram til relevante tilskuddsordninger, og enklere for forvaltere å finne ut av hvor mye tilskuddsmottakere allerede har fått. I første omgang vil registeret gjelde for statlige tilskudd til frivillig sektor, men DFØ tenker deretter å utvide den til å omfatte øvrige statlige tilskudd.

Arbeidet starter høsten 2019 og skal etter planen være klart i 2021. Prosjektet har fått 15 millioner kroner fra Difis medfinansieringsordning for små og mellomstore digitaliseringsprosjekt. Direktoratet for økonomistyring og Kulturdepartementet skal også bidra med midler, og totale prosjektkostnader er estimert til om lag 32 millioner kroner over tre år.

Også eierskapsoversikt

Dette er ikke det eneste nye, offentlige digitalregisteret som er under oppseiling. Et nytt register over reelle rettighetshavere er også på vei, og det skal inneholde opplysninger om hvem som eier eller kontrollerer norske foretak.

Opplysningene i registeret kan bygge på eierskap av aksjer eller fordelingen av stemmerettigheter, aksjonæravtaler eller annen informasjon som normalt ikke er tilgjengelig for alle. Større åpenhet om reelle rettighetshavere er et fokusområde i arbeidet for å hindre at virksomheter misbrukes til hvitvasking, terrorfinansiering og annen kriminalitet, og dette er noe Brønnøysundregistrene oppgir at de vil være spesielt opptatt av i årene som kommer.

– Dette styrker miljøet i Norge mot arbeidslivskriminalitet, det styrker de seriøse aktørene i norsk næringsliv, og det styrker arbeidsplasser i Brønnøysundregistrene. Vi er glade og ser det som veldig naturlig at vi skal drive det nye registeret. Vi har den tyngste registerkompetansen i Norge. Treenigheten mellom IT, jus og saksbehandling er unik og opparbeidet over 30 år, sier direktør Lars Peder Brekk i Brønnøysundregistrene.

---

Fakta: Statlige tilskudd

  • Tilskudd er finansielle overføringer fra staten til andre, som kommuner og fylkeskommuner, private og offentlige foretak, frivillige organisasjoner og utlandet.
  • Tilskuddene skal sette disse i stand til å gjennomføre aktiviteter og tiltak som skal realisere politiske mål.
  • Statlige tilskudd er et viktig og utbredt virkemiddel for å oppnå effekter av samfunnsmessig verdi for mange ulike målgrupper.
  • Nesten 1/3 av statsbudsjettets utgifter er tilskudd, og det finnes om lag 600 statlige tilskuddsordninger.