De vanligste tvistene

Det er lite tilgjengelig statistikk over hva som skaper mest konflikt mellom bedrifter og ansatte som sies opp, men inntrykket fra Arbeidstilsynets svartjeneste er at det gjerne blir krangling når det er uklart hvem som skal ut.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Illustrasjonsfoto: GettyImages.com

Arbeidstilsynet har ikke statistikk over hva folk blir sagt opp for eller hvilke tvister som er vanligst forekommende mellom oppsagte og deres tidligere arbeidsgiver.

Men Arbeidstilsynet har en svartjeneste (svartjenesten@arbeidstilsynet.no eller 73 19 97 00) som besvarer generelle spørsmål om arbeidsmiljø, rettigheter og plikter. Selv om de ikke har formell statistikk, har de i hvert fall en anelse ut ifra hvilke henvendelser som er vanligst, sier Anders Ellefsen, rådgiver i Arbeidstilsynets svartjeneste.

Han forteller at dersom en bedrift går til oppsigelser på grunn av dårlig økonomi, og selskapet faktisk har dårlig økonomi, er inntrykket at arbeidstakere sjelden går til sak.

– Men vi får også en del henvendelser fra folk som er blitt sagt opp med dårlig økonomi som anført årsak, og så henter bedriften inn nye ansatte i en tilsvarende stilling etter bare få uker eller måneder. Da reagerer folk, og i slike tilfeller har de jo krav på å få jobben tilbake, med mindre annet er avtalt, sier han.

Vanlig med uenighet

– Det er vanlig, og kanskje også naturlig, at folk er uenige i oppsigelsen. Spesielt blir folk opprørt hvis forklaringen de får høre er at de ikke har utført jobben sin godt nok, men folk reagerer også gjerne sterkt dersom de sies opp mens de er sykmeldte. Her har jo arbeidsgiverne en særskilt bevisbyrde, sier han videre.

Ellefsen forteller at Svartjenesten får mange henvendelser fra arbeidstakere som har vært involvert i oppsigelsesprosesser hvor ansiennitetsprinsippet fravikes.

– Her er arbeidstakere gjerne uenige i utvalgskriteriene, og en tommelfingerregel er at der det blir uklart hvem som skal ut, der blir det gjerne krangling.

– Det viktige å få frem i denne sammenheng er at ansiennitet kun er ett av flere argumenter i vurderingen om man har saklig grunn for å gå til oppsigelse av en arbeidstaker.

– Ansiennitetsprinsippet kan imidlertid praktiseres annerledes hvis arbeidsforholdet reguleres av en tariffavtale. I så fall bør arbeidstaker ta kontakt med tillitsvalgt eller fagforening for veiledning, sier han.