Det haster i konkurransen om idé-milliarden

Har bedriften din en god idé? Før sommeren kunngjorde Forskningsrådet at de ville dele ut en milliard kroner til gode innovasjonsprosjekter i næringslivet. Nå nærmer fristen seg med stormskritt!

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Foto: NFD

Helt i begynnelsen av mai kunngjorde Norges forskningsråd og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen at bedrifter med gode ideer kunne melde seg i konkurransen om én milliard kroner som skal deles ut til ulike
innovasjonsprosjekter.

– Norge har mange smarte bedrifter. Vi trenger at enda flere av dem utvikler nye og bedre varer, tjenester og løsninger. En sterk satsing på forskning og utvikling skal skape et mer konkurransedyktig næringsliv og flere grønne, smarte og nyskapende jobber, uttalte næringsministeren.

Kort tid igjen

Små og store bedrifter fra alle bransjer kan søke på pengene, men når du leser dette, har det virkelig begynt å haste! Søknadsfristen er allerede 10. oktober, selv om det ikke besluttes hvilke prosjekter som får støtte før i januar 2019. Og det hører med til historien at det ikke er hva som helst av prosjekter som kan få støtte. Det kan blant annet gis støtte til disse områdene:

  • Havbaserte næringer
  • Energi og lavutslipp
  • Petroleum
  • Mat- og biobaserte næringer
  • Nanoteknologi og avanserte materialer
  • Helse
  • Industri og tjenester
  • IKT og digitalisering

Bygg, anlegg og eiendom

Milliarden som forskningsrådet skal dele ut, skal bidra til at bedrifter kan løse samfunnsutfordringer, sikre bærekraftig verdiskaping og økonomisk vekst. Utlysningen dekker bredden av norsk næringsliv, og det skal finnes muligheter for både store og små bedrifter, i alle næringer og sektorer. Forskningsrådet har som målsetning å støtte prosjekter som gir økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft i tråd med FNs 17 bærekraftsmål (se figur over).

Hva er bærekraftsmålene?

Bærekraftig utvikling er å ivareta behovene til mennesker som lever i dag, uten at det skal gå på bekostning av framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Målene dekker bærekraftig utvikling i tre dimensjoner: klima/miljø, økonomi og sosiale forhold.

FNs bærekraftsmål ble vedtatt i 2015, og består av 17 mål med til sammen 169 delmål. Disse skal frem mot 2030 fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Bærekraftsmålene tar over for tusenårsmålene, som i perioden 2000-2015 førte til stor framgang på områder som utdanning og helse. De ble også kritisert for bare å adressere symptomer på fattigdom, og bærekraftsmålene søker derfor å gjøre noe med årsakene til fattigdom, ulikhet og klimaendringer.

I motsetning til tusenårsmålene gjelder bærekraftsmålene for alle land i verden – også de rike, og følgelig også Norge. Mange av målene er allerede oppfylt her, men ikke alle.

Viktig med forskning

– Norsk næringsliv forsker stadig mer, og vi håper på søknader fra en stor bredde av norsk næringsliv også i år. Det skal finnes muligheter for støtte for alle bedrifter som bruker forskning i sitt innovasjonsarbeid, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen.

– Hvis Norge skal ha et konkurransedyktig næringsliv trenger vi et kunnskapsintensivt næringsliv. Med disse midlene ønsker regjeringen å bidra til at flere bedrifter tar i bruk forskning i sitt innovasjonsarbeid, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Mer informasjon finner du om du googler «Utlysning av innovasjonsprosjekter i næringslivet – mer informasjon» eller finner siden på www.forskningsrådet.no.

Skitt fiske!

---

FNs 17 bærekraftsmål ble vedtatt i 2015, og skal frem mot 2030 bidra til å utrydde ekstrem fattigdom, utjevne sosiale ulikheter og bremse klima-
endringene. Målene gjelder for alle land, ikke bare utviklingsland.