Dette verktøyet vil spare både deg og Skatteetaten for en hel masse tid

Nå er det slutt på at regnskapsforetak må stå i telefonkø for å sjekke kundenes «saldoer» hos Skatteetaten. Etatens nye tjeneste gir oppdatert informasjon om krav og betalinger – omtrent som å slå opp i nettbanken.

Del
En stadig mindre nødvendig situasjon her: I telefonkø hos Skatteetaten. (Foto: RDNE Stock project/Pexels.com)

«Er denne kunden à jour med alle sine krav og betalinger til Skatteetaten?» Opp gjennom tidene har mange regnskapsforetak svidd av mye tid på å få dette avklart.

Tidligere måtte man nemlig kontakte Skatteetaten for å få oppdatert informasjon fra den autoritative kilden. I riktig gamle dager gjaldt det da å ta telefonen fatt for å få opplyst/tilsendt riktig informasjon, men i senere år har etaten hatt webskjemaer som på sitt vis gjorde det mindre ineffektivt å bestille oppdatert status på ulike saldoer.

Nå har imidlertid et nytt program hos Skatteetaten – futuristisk nok kalt Fremtidens innkreving – gjort at denne problemstillingen kan kastes på historiens skraphaug, på linje med tastafonen, fugledansen og sigarettrøyking innendørs. Skatteetaten har nemlig åpnet for at du kan gå inn på deres nettsider og hente ut oppdatert informasjon på deg selv og alle enheter hvor du har registrert rolle som innehaver, daglig leder, regnskapsfører eller revisor.

Utviklet med regnskapsførere

Logger du deg inn under «Min side» på skatteetaten.no, kan du se detaljer om krav, innbetalinger, utbetalinger og motregninger. Dette gjør det mye enklere å få oversikt i tilfeller hvor det har vært mye av sistnevnte – da kan du nemlig laste ned et excelark som viser alle utførte inn- og utbetalinger, samt hvilke krav som er dekket. Skatteetaten forteller at dette er noe regnskapsførere har etterspurt.

Ann-Kristine-Leinum_300x387.jpg– I arbeidet med denne løsningen har vi hatt veldig mye kontakt med regnskapsførere, helt fra behovsspesifikasjon før utviklingen startet og frem til brukertesting og tilbakemeldinger på selve løsningen, sier Ann Kristin Leinum, underdirektør divisjon innkreving i Skatteetaten. Hun presiserer samtidig at tjenesten allerede er operativ.

– Dette er en løsning som allerede sparer både regnskapsførere og oss for mye tid. I november 2022 fikk brukerkontakten vår til sammen 1 970 henvendelser om slike attester, og i samme måned 2023 var dette tallet allerede nede i 830 – selv uten at tjenesten har vært markedsført på noen måte, sier hun videre.

Stenger gamle skjemaer

Ifølge Leinum vil nyvinningen gjøre at Skatteetaten kommer til å skru av tre «gammeldagse» tjenester på skatteetaten.no/altinn: Det ene er «Min mva-konto», de to neste er anledningen til å bestille konto- eller saldoutskrift for skatt og arbeidsgiveravgift via henholdsvis skjema RF 1517 og Kontakt oss/Skriv til oss.

– I tillegg til at det har ligget manuelle rutiner bak disse tjenestene i vår ende, har disse også fungert sånn at brukerne har måttet gjøre separate bestillinger på opplysninger om mva, arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk. Denne nye tjenesten blir dermed effektiviserende både for oss og brukerne. Vi vil naturligvis opprettholde muligheten til å kontakte Skatteetaten via telefon, men vi regner med at denne typen henvendelser mer eller mindre vil bli borte, sier hun.

Skatteetaten tenker nemlig bredere enn bare å ha informasjonen tilgjengelig via egne nettsider. De har også utviklet et API – et programmeringsgrensesnitt – som systemleverandører kan bruke til å gjøre den samme informasjonen tilgjengelig for kundene i regnskapssystemet. Da vil oppdatert informasjon kunne dukke «automagisk» opp i alle skjermbilder der det er relevant.

– Vi samarbeider allerede med flere systemleverandører om å prøve dette ut i pilotprosjekter gjennom 2024, så her er det bare å følge med, sier Leinum.