ebevis: Vern mot useriøse aktører eller «felle» for uheldige småbedrifter?

Snart kommer eBevis, regjeringens nye tiltak for å holde useriøse aktører ute fra offentlige anbud. Kan ordningen like gjerne bli en «felle» for de seriøse, men litt uheldige?

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Illustrasjonsfoto: GettyImages.com

Arbeidslivskriminalitet er et alvorlig problem som har store konsekvenser for
samfunnet. Regjeringen har derfor – i samarbeid med partene i arbeidslivet – lansert en revidert strategi mot arbeidslivskriminalitet.

Tilbakemeldingene fra ulike etater var nemlig at de kriminelle hadde tilpasset seg de eksisterende reglene, og at arbeidslivskriminaliteten derfor er blitt mer krevende å avdekke. Den nye strategien skal følges opp gjennom et bredt samarbeid der Statsministerens kontor og ni departementer er involvert.

eBevis

Ett av tiltakene som følger av den nye strategien er eBevis, som Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Brønnøysundregistrene (BR) sammen skal etablere som en tjeneste. Selv om dette kan høres ut som et bevis bedriften må skaffe seg, er det faktisk et register hvor offentlige oppdragsgivere kan undersøke at leverandører de kjøper varer og tjenester fra, driver seriøst.

Registeret skal gi sanntidsinformasjon med blant annet tilgang til firmaattest, årsregnskaper, informasjon fra konkursregisteret, samt restanser på skatt og merverdiavgift fra Skatteetaten – i første omgang.

Siden innkjøp gjerne baseres på en helhetsvurdering, ikke minst ved offentlige anbud, er enkel tilgang til informasjon positivt for å sikre både godt beslutningsunderlag og effektive prosesser.

Forbudt å ha uflaks?

Regnskap Norge mener likevel at det kan være grunn til å stille spørsmål ved om overtredelser av mindre alvorlige forhold – for eksempel et offentlig krav som ikke er betalt til forfall – heretter kan bli direkte avgjørende for om en bedrift vinner frem i konkurransen om oppdrag.

I første omgang begrenses tilgangen til eBevis til offentlige oppdragsgivere, noe som for mange bedrifter vil kunne være utfordrende i seg selv. Dersom tilgangen til registeret utvides til forbrukere og private virksomheter, kan eBevis bli alvorlig for en del bedrifters videre overlevelsesevne.

Det ser uansett ut til at det å betale offentlige krav til forfall vil bli uhyre viktig med et slikt register, både for å ikke miste kunder og urettmessig bli stemplet som useriøs.