Én bransje – tusener av muligheter

Mange regnskapsbedrifter jobber for å bli mer attraktive for de beste kandidatene. Kan én løsning være å vise bredden i karrieremulighetene internt i bransjen – og kanskje også utenfor?

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
I regnskapsbransjen kan man få anledning til å jobbe med noen av Norges mest spennende virksomheter på spennende prosjekter tett på forretningsdriften. Denne bredden må komme tydeligere frem, mener mange. (Foto: Clayton Cardinalli/Unsplash)

Alle regnskapsbedrifter drømmer om å rekruttere ansatte som er dyktige, foroverlente og som vil bli i jobben lenge. Helst hele karrieren.

De som skal rekrutteres ser kanskje litt annerledes på det. De er gjerne tidlig i karrieren sin, og kjenner ikke bredden i mulighetene. Bente Sjøbakk er teamleder for et av regnskapsteamene hos BDO Trondheim som jobber med kunder i oppstarts- og vekstsegmentet, og hun har absolutt sett denne bredden:

– Én av de mest spennende tingene med å jobbe i regnskapsbransjen er at man får utfordringer fra mange forskjellige kunder. Jobber du i et selskap er det jo stort sett bare det selskapets problemstillinger du kommer i kontakt med, mens i en regnskapsbedrift får du jobbe både med andre regnskapsførere og en masse andre flinke folk. Og så får du jobbe med utvikling ikke bare økonomisk for kunden, men også kompetansemessig for seg selv, understreker hun.

Stort spenn for å rådgi

Bente Sjøbakk, BDOI Sjøbakks gruppe jobber de med kunder i en team-modell, og de leverer tjenester med en tverrfaglighet som hun forstår at det kanskje ikke er realistisk for mange mindre regnskapsbedrifter å oppnå. Hun mener likevel at det er mange forhold utover det rendyrket regnskapsmessige som også mindre regnskapsbedrifter kan hjelpe kundene med.

– Det er ikke alltid det skal så mye til for å bidra til kundenes forretningsutvikling. Nystartede selskaper kan ha behov for at noen holder dem litt i hånda og hjelper dem med å gjøre ting etter boken, eller å være en sparringspartner om forhold som ansatteavtaler, aksjonæravtale og annet. Gjøre enkle omsetningsanalyser, hjelpe til med HR eller lønn, bistå litt på system- og teknologisiden. Her har regnskapsførere et stort spenn for å rådgi, og dette er jo noe man bør få nye kandidater til å forstå, sier hun.

– Nå jobber jo jeg i BDO, som er et komplett rådgivningsselskap med eksperter på det aller meste innen HR, økonomi, teknologi og jus. Men også mindre regnskapsbedrifter kan knytte til seg partnere for å tilby kundene et helhetlig konsept. Faget vårt har vært i stor endring de siste årene, men det digitale elementet i vår reise – og det at vi nå er en kompetansebransje – er viktig. Bransjen trenger flinke folk, gjerne med master- og bachelorgrader, og fra ulike bakgrunner, for det er det etterspørsel etter og behov for, slår Sjøbakk fast.

Mange åpne dører

Nettopp en slik «ulik bakgrunn» må Martin Vikesland kunne sies å ha. Da han kom inn som adm. direktør i Value Group i 2018, kom han fra stillingen som toppsjef for konsulenthuset Netlife. Han tok spranget blant annet på grunn av alle mulighetene han så i regnskapsbransjen.

– Regnskapsbransjen har en åpen dør inn til svært mange spennende virksomheter i Norge. Vi er den beste støttespilleren og skulderen de har å gråte på. Regnskap er dessuten vant til å være med å rydde og fikse, og mange andre miljøer som jobber opp mot bedrifter misunner oss for den tilgangen vi har, tror han.

Vikesland forteller at Value bygger tverrfaglige team internt og samtidig trekker inn eksterne miljøer innen andre bransjedisipliner som jobber tett sammen med kundene. Tverrfaglighet internt og nært samspill med eksterne øker spillerommet man har som som rådgiver. Dette gjør at de kan «sikte seg inn høyere» med sin rådgivning og samtidig fremstå helhetlig og enhetlig. Der mener han imidlertid at regnskapsbedriftene kanskje må ta en liten ekstra titt i speilet først.

– Det har vært snakket mye om at «regnskapsføreren skal bli rådgiver», men jeg tenker kanskje at det handler like mye om at «regnskapskontoret skal bli mer rådgivende». Det er i hvert fall det som skjer i andre bransjer; man videreutvikler den kompetansen man har, rekrutterer inn ny kompetanse og jobber tett med utfyllende kompetanse blant partnere, sier han.

– Denne utviklingen av kompetanse og posisjon hos kundene skaper nye og spennende muligheter inn i bransjen fra folk som ikke har jobbet der før, enten man er store nok til å ansette dem eller kanskje bare bør samarbeide med dem. Videre skaper det masse spennende karrieremuligheter for ansatte i byråene som kan ta «noen skritt frem» i retning av kundene og de behovene som ligger der. Sammen kan man bli et mye mer rådgivende kontor med mengder av muligheter, slår Vikesland fast.

Lett å velge gamle kolleger

Som både Sjøbakk og Vikesland var inne på, har regnskapsbransjen en sterk posisjon i at de har kontakt med, og inngående tilgang til, mange spennende bedrifter i norsk næringsliv. En helt annen og mye mer radikal rekrutteringsstrategi, kan derfor være å vise hvilke karrieremuligheter som kan åpne seg dersom man har erfaring fra en regnskapsbedrift.

Sagt på en annen måte: Begynner du hos oss, kan du bygge deg en god karriere her – eller nesten hvor som helst ellers. Rekrutteringsbyråene har oppdaget dette:

– Vi ser ofte at bakgrunn fra en regnskapsbedrift kan være en god vei inn i en regnskaps- eller økonomiavdeling i andre bedrifter. De som samtidig har erfaring med og forståelse for hvilke muligheter teknologi gir til å forenkle eller effektivisere regnskapsfaget, vil imidlertid ha en stor fordel.

Det sier Tina Jørgensen, Management Consultant i The Assessment Company, et rekrutteringsselskap med kontorer i Oslo, Hamar, Trondheim, Bergen og Stockholm. Selskapet bistår kunder med strategiske spørsmål, trening og kompetanseheving, samt rekruttering og utvelgelse, og Jørgensen forteller at det ikke er så stor forskjell på å rekruttere for regnskapsbedrifter eller til regnskapsavdelinger internt i et selskap. Begge deler handler i større og større grad om å finne kandidater som evner å se det overordnede bildet og være en rådgiver.

– Mange er spesielt interessert i kandidater som kan bistå i forbindelse med mer strategiske spørsmål, som for eksempel med fusjoner eller økonomisk analyse. Da tenker jeg særlig på dem som har klart å løfte blikket forbi de prosessene som har blitt, eller kommer til å bli, automatisert, sier hun videre.

– Økonomimedarbeidere må naturligvis være á jour på regelverk og regnskapsfaglige problemstillinger, og der kan man lære mye gjennom en jobb i et godt regnskapsbyrå. Men de kandidatene som er mest interessante, har også god rådgivningskompetanse og evne til å holde seg oppdatert på mulighetene den teknologiske utviklingen gir. Dette vil bare bli enda mer sentralt i tiden som kommer, sier hun.

Rekrutter som McDonald’s

– Det kan være mye å lære av den reklamekampanjen som McDonald’s kjørte, hvor de sa «Stjel våre ansatte». Unge, ambisiøse mennesker drømmer ikke om en karriere ved frityrgrytene, og det hadde McDonald’s skjønt. Men hvis ungdommer ser at det å jobbe der noen år kan gi dem interessant muligheter senere, blir det plutselig mye mer spennende å søke seg dit.

Det sier Frode Pettersen, partner og rådgiver i rekrutteringsfirmaet Prime Executive, som har kontorer i Oslo, Stavanger og Larvik. Selv om det naturligvis er store forskjeller på bokføring og BigMac, tror han faktisk at tilnærmingen fra McDonald’s kan ha enda mer for seg i regnskapsbransjen. Det viser eksemplene fra større aktører i revisjons- og konsulentbransjen, mener han:

– De henter store kontingenter rett fra skolebenken, og så er det forenklet sagt «opp eller ut». Noen jobber seg opp til å bli mellomledere eller partnere, andre tar med seg det de har lært over i en spennende stilling i en «vanlig» bedrift.

Begge deler er like viktig, mener Pettersen: Muligheten til å bli partner gjør bedriften mer attraktiv for foroverlente, ambisiøse kandidater, og noen ender opp med å bli. De som går videre, kan bli gode representanter, fremtidige kunder eller kanskje begge deler.

– Jeg rekrutterte nylig en finance manager til et vekstselskap som hadde hentet en CFO fra et større konsulentselskap. Vedkommende kunne mye om oppkjøp, fusjoner og finansielle transaksjoner, men lite om regnskap, og trengte derfor en som kunne bygge opp økonomifunksjonen for seg. Den ideelle kandidaten til en slik oppgave er en som har jobbet i en regnskapsbedrift og tilegnet seg bredden og erfaringen man kan opparbeide seg der, sier Pettersen.

Han understreker at selv en ideell kandidat ikke vil kunne alt som må til, og da kan veien være kort til å leie inn gamle kolleger til å hjelpe seg – uansett om det er kompetanse eller kapasitet vedkommende vil behøve. Dette forutsetter naturligvis at bedriften håndterer avgangen profesjonelt.

– Bedrifter i alle bransjer bør være stolte over å utvikle dyktige ansatte. Hvis de søker seg videre, kan det skape nye relasjoner til interessante bedrifter. Slike forretningsmuligheter bør man være åpen for, slår Pettersen fast.

Regnskap i hele sin bredde

Synet på regnskapsbedrifter som en glimrende skole for regnskaps- og økonomimedarbeidere deler også Rune Lie. Han er avdelingsleder ved Bjørg Fjell Rekruttering i Trondheim, et selskap som også har kontorer i Oslo og Drammen.

– Det er i regnskapsbedrifter man virkelig får anledning til å lære seg regnskap, og få erfaring ikke bare fra én bedrift eller én bransje, men fra hele bredden. Vi ser at det er attraktiv kompetanse til mange stillinger i bedrifter som ønsker å videreutvikle seg på regnskap og behøver noen som har bred erfaring – da ønsker de seg gjerne noen fra en regnskapsbedrift, sier Lie.

Han er ofte ute og holder foredrag om hvordan arbeidstakere kan bygge sin karriere, og snakker varmt om hva kandidater kan gjøre med kompetanse fra regnskapsbransjen:

– Den som har vært noen år i en regnskapsbedrift er en attraktiv kandidat til å være med og videreutvikle regnskaps- og økonomifunksjonen i et selskap. Det gjelder i utgangspunktet de aller fleste stillinger innenfor økonomi, men ofte er regnskapsansvarlig eller controller det neste steget for kandidater med slik erfaring – det er en typisk karrierevei å ta, sier han.

Lie understreker at hele det norske arbeidsmarkedet nå har et stort underskudd på ansatte til de aller fleste stillinger, og at finn.no – den dominerende aktøren på stillingsannonser i Norge – hadde et rekordår i fjor.

En artikkel viste nylig at finn.no hadde en 56 % økning i antall publiserte stillinger i 2021 mot 2020, samtidig som hver stilling i snitt hadde 35 % færre klikk på søknadsknappen. Og denne utviklingen ble faktisk enda tydeligere senere utpå fjoråret, sier han.