(Endelig) litt bevegelse i markedet for årsoppgjørssystemer!

Skyteknologi og ny skattemelding har skapt litt «action» i et svært spesialisert hjørne av markedet for regnskapsprogramvare. Vi har snakket med de to dominerende aktørene av årsoppgjørssystemer, Maestro og Visma, om den nye situasjonen.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Årets Teknologiundersøkelse fra Regnskap Norge viser at to systemer dominerer markedet for årsoppgjørssystemer.

Hvis noen skulle påstå at det har vært mer vanlig for regnskapsførere å skifte hofte enn å bytte årsoppgjørssystem, ville det kanskje vært å ta litt i – men ikke mye.

Selv om systemene er i kontinuerlig utvikling for å gjøre det mulig for kundene å holde tritt med store og små nyheter i regelverket, er dette en bransje preget av stabilitet og langsiktige kundeforhold. Årets Teknologiundersøkelse fra Regnskap Norge viser at et lite knippe systemer har mesteparten av markedet, og disse systemene er kundene i det store og hele nokså fornøyd med.

Men nå har dette begynt å røre litt på seg – delvis på grunn av den teknologiske utviklingen, og delvis som følge av den nye skattemeldingen.

To aktører dominerer

I motsetning til markedet for regnskapssystemer, som er dominert av én aktør med stadig flere systemer, ser markedet for årsoppgjørssystemer ut til å være dominert av to aktører – hvorav den ene med stadig færre systemer.

Teknologiundersøkelsen tyder på at Maestro er giganten i markedet for interne regnskapsførere, mens blant eksterne (altså regnskapsforetak) er bildet litt mer blandet. I to segmenter må Maestro her se seg slått av Visma Finale, og særlig blant regnskapsforetak med mellom 50 og 249 ansatte er forskjellen betydelig i Visma-systemets favør (55 % mot 20 %). Forskjellen er mindre i segmentet for regnskapsforetak med mellom 10 og 49 ansatte, for der ligger Visma Finale bare tre prosentpoeng foran Maestro.

Maestro kan trøste seg med at produktet deres er bedre likt enn Visma Finale i alle segmenter, men forskjellen er særlig tydelig blant de litt større regnskapsforetakene. Til gjengjeld ligger Visma Total hårfint over Maestro i segmentet for aktører med under 50 ansatte. Men dette er ikke den eneste endringen i markedet:

– Vi ser en trend nå i retning av at årsoppgjør bygges inn som en modul i økonomisystemer – for eksempel i Tripletex og Fiken – og det kan jo være noen fordeler å ha en felles database i bunnen, men i hvert fall foreløpig gjelder dette først og fremst systemer for de litt mindre virksomhetene, sier Svein Austheim. Han er Fagansvarlig Analyse i Regnskap Norge, og står ansvarlig for undersøkelsen.

– Årsoppgjørssystemer er jo en produktkategori hvor Visma har reell konkurranse. Maestro står sterkt her og har gjort det i mange år, og selv om årets undersøkelse er første gang vi har fått håndfaste tall på det, er inntrykket at kundene i mange år har vært jevnt over fornøyd med løsningene de får, sier han.

Elsker kundene

Øyvind Fonnes, Maestro (Foto: Selskapet)Maestros medgründer og daglig leder Øyvind Fonnes synes det er hyggelig at brukerne liker løsningen, for han kan fortelle at bedriften på sin side elsker kundene!

– Vi har mange kravstore kunder som holder oss i ørene, og det er krevende å måtte levere til alt fra små enkeltmannsforetak til store oljeselskap. Men vi har gjennom alle år hatt et mantra om at vi elsker kundene våre, og det er det vi lever etter. Det er den gode kontakten som gir oss de gode løsningene, sier han.

Han har observert at den nye skattemeldingen har gjort at regnskapssystemene har kunnet komme mer på banen, men understreker at det er store forskjeller på hva som kreves for et enkeltpersonforetak og hva som kreves for kompliserte konsern. Alt i alt ser han derfor ikke dette som noen stor utfordring for Maestro.

– Det er alltid bra med konkurranse, men i motsetning til de enkle løsningene som der lanseres, favner vi over alle kriker og kroker. Vi legger også inn hjelp, beregninger og oversikter langt utover akkurat det Skatteetaten krever til skattemeldingen, for årsoppgjøret handler jo om veldig mye mer enn bare skatten. Vi har et faglig tungt kompetansemiljø innen årsoppgjør og alt det omfatter, og vi mener dette gjør at vår løsning tilfører kundene solid merverdi, fortsetter Fonnes.

Endringer i Visma-universet

Maestros klareste utfordrere i markedet, er to løsninger fra Visma: Visma Finale og Visma Total scorer begge godt på tilfredshet blant brukerne, og i noen segmenter bedre. Det som nå skaper litt bevegelse i markedet, er at begge disse løsningene avvikles til fordel for Visma Periode og År – et system som scorer langt dårligere på tilfredshet blant regnskapsforetak i Regnskap Norges undersøkelse.

– De gamle system-klassikerne for årsoppgjør, Finale og Total, går nå til skyen. Begge vil beholde eksisterende funksjoner, men forflytte seg til det nettbaserte systemet Periode & År som tar over for de gamle traverne, skrev Visma da selskapet kunngjorde dette i november i fjor.

Anders Tetlie, Visma (Foto: Selskapet)Anders Tetlie, product manager i Visma Software, forteller at Visma prioriterer skyløsninger, og at eldre og serverbaserte løsninger som dette derfor vil fases gradvis ut over tid. Da går Visma fra å ha tre systemer til å ha bare ett.

– Det stemmer at vi faser ut både Finale og Total, to løsninger som er høyt verdsatt hos norske regnskapsforetak. Visma prioriterer skyløsninger, og derfor vil eldre og serverbaserte løsninger som dette gradvis fases ut over tid. Heldigvis er det slik at menneskene som sto bak Finale og Total også har ansvaret for Visma Periode & År. De samme menneskene, den samme fagkompetansen, men ny tankegang og den beste teknologien. Vi skal ta godt vare på kundene våre, og fortsette å lytte til regnskapsforetakenes behov, sier han.

– Kundereisen fra de serverbaserte løsningene over til skyen har vi jobbet lenge med. Vi har selvsagt enkel datakonvertering som kundene kan gjøre selv, masse-opprettelse av klienter og integrasjon med Altinn. Vi benytter en overgangsordning på priser, kjører webinarer og gratis opplæringskurs, og avholder i disse dager fysiske seminarer rundt om i Norge, sier Tetlie.

Griper muligheten

Sett fra Maestros side, er Vismas omlegging naturligvis en viktig åpning. De har også en skybasert løsning som de har pløyd store ressurser inn i, og nå mener de at kunder som likevel må bytte system, godt kan benytte anledningen til å se nærmere på Maestro.

– Det har tradisjonelt vært lite bevegelse i dette markedet, men nå som systemene har beveget seg opp i skyen, har selgerne våre merket bra «trøkk». For oss er dette en åpenbar mulighet, og det er veldig synlig at det skjer noe her, sier Fonnes.

Han forteller at Maestro har fått flere større regnskapsforetak og -miljøer på kundelisten i det siste, men at dette er en utvikling som har pågått over de siste 5-6 årene, blant annet som en konsekvens av at deler av produktutviklingen har vært gjort med regnskapsbransjen i tankene:

– Vi har for eksmpel laget tettere direkte integrasjoner mot flere regnskapssystemer, utarbeidet en noteveiviser som benytter «smartness» for å identifisere notekrav og angi notemaler for det enkelte selskap. Vi har også utviklet en egen avstemmingsmodul, sier han.

– Dette kommer på toppen av den fleksibiliteten som hele tiden har kjennetegnet våre løsninger, for eksempel i noe så grunnleggende som skjermbildene for saldobalanse og kontoplan. Mange av kundene våre, nye som gamle, setter stor pris på dette, sier Fonnes.

Brukervennlighet og automatisering

– De viktigste konkurransefortrinnene ved Visma Periode og År er teknologien og kompetansen som går inn i utviklingen av produktet. Det er de samme menneskene som gjorde Total og Finale til kundesuksesser som nå jobber med å gjøre Periode og År til den mest brukervennlige og verdifulle løsningen på markedet, sier Tetlie.

Han forteller at utfasingen av Finale og Total skjer hånd i hånd med innføring av den nye skattemeldingen. Det betyr at enkeltpersonforetak – som for årsoppgjøret for 2022 bare kan innrapporteres gjennom den nye skattemelding – allerede nå må bytte til Visma Periode & År.

– Fra og med regnskaps- og inntektsåret 2023 blir det obligatorisk også for alle andre selskapstyper å sende ny skattemelding, og da er det Periode & År som er Vismas løsning, sier Tetlie.

Enige om behovet

Men selv om Maestro og Visma kniver om kjøpernes gunst i markedet for årsoppgjørssystemer, er det én ting de er skjønt enige om: At behovet for slike dedikerte løsninger vil bestå.

– Vi tror at for regnskapsforetak vil det fortsatt være svært viktig med et frittstående årsoppgjørsprogram. Årlige undersøkelser fra Regnskap Norge viser at det er flere økonomisystemer som brukes i hvert foretak, og hvis man kan strømlinjeforme årsoppgjørsprosessen på tvers av de ulike systemene, vil det gi en effektivitetsgevinst, sier Tetlie.

– Ikke overraskende mener vi så absolutt at årsoppgjørssystemene har sin plass. Det er et eget spesialområde som strekker seg langt utover å være et litte tilleggsssystem i regnskapet. Vi har markedets kanskje beste kompetanse på dette, og det kan spare kundene for store beløp. Det kan være dyrt å gjøre feil på årsoppgjøret også, avslutter Fonnes.