Erfaringer med å tilby «Økonomisjef til leie»

Kompetanse kan pakkes inn på mange måter, og regnskapstjenester behøver ikke bare leveres på timebasis. Hva kreves av en regnskapsbedrift for å leie ut ansatte på lengre oppdrag som Økonomisjef?

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
MULIG Å LEIE: Kan det være noe for dere å leie ut ansatte som midlertidig økonomisjef? (Illustrasjonsfoto: Toa Heftiba/Unsplash)

Kompetanse på regnskap og økonomistyring er – naturlig nok – det viktigste de aller fleste regnskapsbedrifter har å tilby sine kunder.

Men denne kompetansen kan pakketeres og gjøres tilgjengelig for kundene på mer enn én måte. «CFO for hire» eller «Økonomisjef til leie» er en tjeneste som figurerer på websidene til flere regnskapsbedrifter, men hvordan fungerer det egentlig for selskapene som tilbyr dette? Vi tok en ringerunde til noen regnskapsvirksomheter som leier ut ansatte.

Tilbakemeldingene indikerer at slike behov oppstår såpass sporadisk på kundesiden at det neppe er lønnsomt for mindre miljøer å ha dedikerte ansatte til denne type oppdrag. Men det later til å være enighet om at det kan være en fin måte for ansatte å få en bedre forståelse for hvilken effekt faget deres kan ha «in real life» ute hos kunden.

Økonomisjefens mentalitet

Linda Karlson er daglig leder og hovedeier i Total Økonomistyring, som holder til i Sandnes, Stavanger og Ålgård. Hun forteller at de ser «Økonomisjef til leie» som en helt naturlig forlengelse av bedriftens tjenestespekter:

– På mange måter leverer vi jo dette hele veien, så man kan egentlig si at vi bruker det konseptet på alle kundene våre. Tanken er at kundene ikke skal måtte stille de rette spørsmålene for å få verktøyene de trenger, men at vi skal ha en mentalitet som går ut på å komme dem i forkjøpet med å tilby svar og løsninger, sier hun.

Med dette mener hun at en regnskapsfører må være proaktiv, og gjøre det til en ryggmargsrefleks å tenke «dersom dette selskapet hadde en økonomisjef, hva ville han eller hun ha tenkt her?».

Det går gjerne på ting som å tenke godt gjennom selskapets økonomiske tilstand, og foreslå tiltak der det eventuelt behøves. Trenger selskapet for eksempel kassakreditt, og kan da Buffer være et alternativ? Hvordan er husleiekostnadene, og bør selskapet eventuelt reforhandle leieavtalen?

Finne løsningene

– Både økonomisjef og regnskapsførere er jo titler som kan inneholde mye forskjellig. For oss handler det om å se muligheter og tenke på hvordan vi kan styrke bedriften, uansett hvilken kapasitet vi bistår i. Når det er sagt, så har vi hatt flere oppdrag hvor vi på midlertidig basis har gått inn og bistått i selskaper hvor en økonomisjef har sluttet, sier hun.

– Vi får ikke slike oppdrag hver dag, men når det skjer, hender det gjerne at bedriften har sittet i gammeldagse systemer. Da gjør vi en gjennomgang og flytter dem over i PowerOffice Go – så sant selskapet er enig i at det er en god idé, naturligvis.

Noen oppdrag ender med at kunden ikke ansetter ny økonomisjef, men fortsetter med å bruke Total Økonomistyring – enten det er å utføre alle regnskapsoppgavene, eller for å bistå kundens eksisterende regnskapsavdeling med kapasitet eller litt mer avanserte oppgaver: Budsjettering, årsoppgjør, finansiering, nøkkeltallsanalyser, eller å bygge opp regnskapstjenestene gjennom å gi gode verktøy til avdelingsledere.

– Da blir det jo også sånn at når vi ser at det finnes løsninger som en kunde ville hatt nytte av, så tar vi jo en telefon til dem om det. Vi har for eksempel søkt om kommunal støtte på vegne av mange av kundene våre, og i flere runder har kundene til lille Total Økonomistyring mottatt ganske store prosentandeler av midlene som ble delt ut. Hver gang det var en ny runde, gikk vi igjennom kundene våre og søkte om støtte uoppfordret. Jeg tror veldig mange flere kunne søkt om de hadde rett regnskapsfører, legger Karlson til.

Nøye utvalgte kunder

Det hører med til historien at Total Økonomistyring har rettet seg inn mot kunder som er såpass store at mengden av økonomirelatert arbeid tillater at de involverer seg så mye og påtar seg mye som ellers ville inngått naturlig i rollen som økonomisjef.

– Si at man eier en bedrift med en omsetning på rundt 30-40 millioner. Da kan man lett føle seg litt alene på toppen, og da er det lett å sette pris på at noen engasjerer seg med nyttige diskusjoner.

– Nå som utbytteskatten økte, kan det for eksempel være smart å ta ut et tilleggsutbytte nå og spare 35 000 kroner pr. million i utbytte på å ta det nå heller enn til neste år. Det sendte jeg ut melding om til kundene, og så ringte jeg de kundene som er mest aktuelle direkte. Det er ikke bare å pøse ut info og lene seg tilbake og håpe på at noen ringer, understreker Karlson.

De litt tyngre oppdragene

Ikke langt unna, i Tananger, holder Kallesten Revisjon og Regnskap AS til. Der er Bjørn Gausland leder for selskapets regnskapsvirksomhet, som utgjør rundt halvparten av geskjeften.

– Ja, vi har regelmessig den type oppdrag, noen av dem ganske store også. I noen tilfeller er dette langsiktige oppdrag som strekker seg over flere år. I andre tilfeller kan det være mer kortsiktige oppdrag, for eksempel som en mellomløsning i påvente av nyansettelse når økonomisjef eller nøkkelpersonell hos kunden slutter, forteller Gausland.

Han forteller også at siden de tilbyr både revisjons- og regnskapstjenester, med revisorer som er ganske oppdatert på regnskapsfronten, mener han at de kan påta seg de litt «tyngre» oppdragene også – oppgaver som for eksempel rådgivning rundt skatt eller selskapsstruktur, eller i forbindelse med fusjoner og fisjoner.

– Dette kan være både spennende og interessante oppdrag. De kan variere i karakter, men vi ser ofte at kundene har egne regnskapsfolk som håndterer løpende transaksjoner og bokføring, og så kommer vi inn for å gjøre avstemming og den overordnede rapporteringen. Budsjettering og deltakelse på styremøter er også naturlige oppgaver knyttet til denne type oppdrag, sier han.

Gausland understreker at de ikke har egne, dedikerte folk som bare benyttes til denne type oppdrag. Derfor har de fra tid til annen vært nødt til å takke nei til slike oppdrag, hvis de kommer til tidspunkt hvor oppdragsmengden tilsier at det ikke lar seg gjøre. På den annen side er de godt bemannet kompetansemessig, og kan ofte være fleksible på hvem som kan benyttes på denne type oppdrag.

– Oppdragene kan som sagt variere, men det er ikke uvanlig at det kan gjelde en rundt 30-50 % stilling hvor en ressurs fra oss kommer inn for å bidra til løpende oppgaver og finne praktiske løsninger basert på den kompetansen vi har.