Fastpris – er det så farlig, da?

Noen regnskapsbedrifter er fremdeles skeptisk til å gå fra «trygg timepris» til en fastprismodell. Vi har snakket med noen som er over – helt eller delvis – på sistnevnte. Tilbakemeldingene er at dét kan være en lønnsom vei til mer moderne drift.

Del
VANSKELIG AVVEINING? Det kan føles trygt og sikkert å prise seg på timebasis, men om det gjøres riktig, kan fastpris være en mer profitabel vei inn i fremtiden. (Illustrasjonsfoto: LinkedIn/Unsplash)

Alt var så greit i «gamle dager». Som regnskapsfører satte man seg ned og utførte regnskapsoppgaver mens taksameteret tikket. Når jobben var gjort, kunne man multiplisere medgått tid med timepris, fakturere kunden, og så var alle parter fornøyd.

Den tid er – for mange – forbi. Nå foretrekker mange kunder å ha faste, forutsigbare kostnader, og sannelig om det ikke har fordeler også for regnskapsbedriftene.

– Vi bruker både fastpris og timespris, og for tiden er ca. 40 prosent av kundene våre på førstnevnte. For kunder som vi har hatt en stund og kjenner rutinene til, har vi følt oss ganske komfortable med byttet. Der vet vi timeforbruket og kjenner utfordringene, og da lager vi bare en avtale med standarder for hva som skal være med.

Ikke bare rett frem

Stig Vestnes, Fokus RegnskapDet forteller Stig Vestnes, daglig leder i Fokus Regnskap AS i Fosnavåg. Han sier videre at forhold som perioderapporter, årsrapporter og pålagte avstemminger gjerne blir en del av fastprisordningen, fordi erfaringen har vist dem hvor lang tid slikt tar. Da kan de i dialog med kunden bli enige om hva som skal være inkludert og hva som eventuelt skal komme i tillegg.

– Etter hvert som vi blir flinkere eller får bedre systemer, oppnår vi bedre lønnsomhet enn om vi skulle brukt timepris. Dette gir oss en annen insentivstruktur hvor vi kan sitte igjen med mer av oppsiden for effektiviseringer vi gjør. Det har vært suksess på veldig mange av kundene våre, sier han.

Han medgir imidlertid at overgangen ikke har skjedd uten skjær i sjøen. Blant de største utfordringene kan på den ene siden være oppgaver som kommer i tillegg til det kunden får inkludert, eller jobber som de ansatte (ved en misforståelse) tror at kunden har inkludert, og så bruker unødvendig mye tid på jobben.

Viktig med god kommunikasjon

Mye av dette er kommunikasjonsutfordringer, og det meste går seg til underveis. For Vestnes er ikke i tvil om at omleggingen i sum har vært positiv for både de 11 årsverkene i Fokus Regnskap og for deres mange kunder.

– Det har gitt oss en viktig oppside å få kundene over på en fastprismodell. Da blir det mulig for oss å sitte igjen med en vesentlig del av gevinsten for å effektivisere, og kunden opplever at prisene ikke går opp. Det skyldes ikke minst skysystemene vi jobber på, som gjør at kundene er tettere på. Vi bruker hovedsakelig PowerOffice Go, og da kan kundene være mye inne i samme system – enten for å utføre avtalte oppgaver selv, eller for å holde seg oppdatert på status.

– Selv om vi har byttet til fastpris for kundene, fører vi naturligvis timer fremdeles. Det gjør det lett å kontrollere timeforbruket vårt og ha god kontroll på lønnsomheten. Den må ikke bli for dårlig, men det er også viktig at den heller ikke må være for god. Det har vært tilfeller hvor vi har kontaktet kunden og gått ned i pris – det gjør dem mer fornøyd, og gir jo også dem et insentiv for å bidra til effektiviseringen, sier Vestnes.

Grunn til å stå på

Dette stemmer godt med poengene John Hugosson, adm. direktør John Hugosson, VIEW Ledgeri VIEW Ledger AS, trakk frem da han var gjest i Regnskap Norge-podden for en tid tilbake. Han mente at ​​bransjen må bli mer proaktiv, både når det gjelder forretningsmodeller, teknologi og på rådgivning.

– Grunnen til at det er så viktig å gå over til fastpris, er at ERP-systemene vi bruker i dag blir bedre og bedre og mer og mer effektive. Det betyr at det for regnskapsføreren forsvinner 10 minutter her og 10 minutter der, og plutselig så er vår utfakturering redusert med kanskje 20, 30 og 40, og etter hvert flere og flere prosent.

– Få kundene over på fastpris nå, så har du en grunn å stå på. Og så kan vi selge timer på toppen av det igjen. Men da er det ikke basic regnskapstimer vi selger, da er rådgivningstimer vi selger, sier han.

Han understreket at regnskapskompetansen fortsatt kommer til å være viktig i fremtiden, men at en konsekvens av mer automatisering er at det vil bli færre som jobber med debet og kredit.

Aldri gjort annet

Noen var naturligvis tidlig ute med fastpris, og har kanskje tatt konseptet lenger enn andre. Espen Ebbestad har gått så langt at han har kalt selskapet sitt for Fastpris Regnskap AS, og bedriften har nå fem fast ansatte. Ebbestad har faktisk aldri hatt transaksjonsbaserte priser, eller fakturert etter timepris, siden han startet eget regnskapsfirma i 2001.

Espen Ebbestad, Fastpris Regnskap AS– Hva kunden får av fastpris avhenger ikke så mye av antall bilag, men mer av kundens vilje og evne til å benytte moderne regnskapsløsninger. Dessuten spiller det inn hvilken bransje de er i. For eksempel vil prisen bli høyere for kunder med mye kontantkjøp eller kontantomsetning, sier han.

Det betyr at konsulentselskaper kan få ganske rimelige fastpriser, mens det for frisører og nettbutikker kanskje blir noe dyrere.

– Det kan være vanskelig å sette riktig fastpris på kunder man ikke kjenner godt. Ofte har jeg gjort en deal med nye kunder om at vi legger oss i et intervall og ser det litt an etter en tid om det er nødvendig å justere prisen. Forhåpentligvis klarer vi da i fellesskap å finne riktig nivå ved å ta i bruk mer automatisering og forbedre samhandlingen, sier Ebbestad.

– Jeg har aldri opplevd at kunden har syntes at vi har vært for dyre. Men det har skjedd noen ganger at jeg har gått ut for høyt og må redusere prisen – jeg ønsker jo ikke å risikere at kunden går rundt og er misfornøyd uten å tørre å gi beskjed.

Krever moderne kunder

Ebbestad forteller at han har fastpris på momsoppgaver, årsregnskap og skattemelding, og at dette har fungert godt i alle år.

– Det forutsetter naturligvis at man selv klarer å jobbe raskt og effektivt for å opprettholde lønnsomheten.

Alt i alt mener han at fastpriskonseptet er lønnsomt både for regnskapsfører og kunden: Regnskapsfører blir motivert til å bruke tiden sin effektivt og finne smarte løsninger. Kundene sparer penger hvis de er villige til å jobbe på moderne måter, som for eksempel å ha KID-nummer, betale fra regnskapssystemet, ha elektroniske bilag og velge andre, tilsvarende løsninger.

– Hvis samhandlingen blir god, så kan kunden gjøre mye av grovarbeidet og vi kan fungere som en slags controller. På slike kunder er det gjerne ganske lett å finne en fastpris fordi arbeidsmengden er forutsigbar og vi kan gjøre bruk av vår kompetanse. For mer «manuelle» kunder er det naturligvis mer krevende å finne en god fastpris, sier Ebbestad.