Fem kjappe - Charlotte Wangsvik Aas

Charlotte Wangsvik Aas i Adwice merker at kundene har større behov for økonomisk planlegging enn før.

Del
Som tillitsvalgt Charlotte Wangsvik Aas i Adwice deltatt i flere prosesser for å sikre de ansatte en smidig overgang til Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norge, som de nå er en del av.

Hva opptar deg profesjonelt akkurat nå?

Det foregår mye nytt og spennende, siden vi nylig har blitt en del av Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norge. Som tillitsvalgt har jeg deltatt i flere prosesser for å sikre de ansatte en smidig overgang til det nye selskapet.

Ellers jobber vi kontinuerlig med å effektivisere og optimalisere løsninger. Målet vårt er å tilby fastpris på alle oppdrag, siden de bidrar til økt klarhet og forutsigbarhet både for oss selv og våre kunder.

På denne tiden av året er det også mange kunder som ønsker å utarbeide budsjett og likviditetsbudsjett. Det er tydelig at behovet for økonomisk planlegging er spesielt fremtredende nå.

Hva har vært den største utfordringen for deg profesjonelt den siste tiden?

Det har vært å finne tid til å håndtere alle de pågående oppgavene. Det har vært en utfordring å balansere de forskjellige ansvarsområdene og sikre at alt blir utført.

Hvordan har du løst utfordringen?

I bransjen har vi ikke rolige perioder lenger, det er hektisk året rundt. Det viktigste har vært å unngå stress og ta en ting av gangen, og det har vært avgjørende å være bevisst mine mål og prioriteringer. Men det er jo nettopp dette mangfoldet av oppgaver som gjør bransjen spennende å være i. Det er alltid noe nytt å ta fatt på, og aldri en kjedelig dag på jobb.

Del en positiv opplevelse fra jobben den siste tiden, og fortell hvorfor du har opplevd dette som positivt.

Da vil jeg fremheve trivselen på arbeidsplassen og det gode arbeidsmiljøet vi har. Jeg ser alltid frem til å dra på jobb, hvor jeg har kollegaer som ikke bare er dyktige fagfolk, men som jeg også kan le sammen med.

Beskriv regnskapsbransjen 5 år frem i tid

Om fem år er vi nok nærmere en automatisering, og vår oppgave blir i større grad å kontrollere. Dette vil frigjøre tid slik at vi kan skape enda sterkere relasjoner med kundene for å kunne gi dem mer og bedre rådgivning. Bærekraftsrapportering blir nok også en integrert del av regnskapspraksisen, med økt fokus på å måle og rapportere miljømessige og sosiale resultater i tillegg til økonomiske.