Fem kjappe med Arild Hovda

Arild Hovda i ROSIN Regnskap mener at det trengs disiplin, (om-)prioriteringer og stadig fokus på forenkling og automatisering for å få dagene til å gå opp!

Del
Arild Hovda i ROSIN Regnskap mener regnskapsførere trenger disiplin, (om-)prioriteringer og stadig fokus på forenkling og automatisering.

Hver måned gir vi en ny regnskapsfører fem spørsmål om arbeidshverdagen og bransjen. Takk til Arild Hovda, daglig leder og statsautorisert regnskapsfører i ROSIN Regnskap AS, som svarer på denne utgavens 5 kjappe.

Hva opptar deg profesjonelt akkurat nå?

Løpende leveranse og oppfølging av regnskapskunder, og årsoppgjør for hele kundeporteføljen.

Hva har vært den største utfordringen for deg profesjonelt den siste tiden?

Tiden er nok den største utfordringen, tid er så absolutt en knapp faktor i arbeidshverdagen, kanskje spesielt når man har (små) barn hjemme som også krever rettmessig oppmerksomhet i hverdagen.

Hvordan har du løst utfordringen?

Arbeidsdagen krever disiplin og nødvendige (om-)prioriteringer hele tiden, hele tiden med fokus på forenkling og automatisering i hvert regnskapsføreroppdrag, men vi kommer i mål til slutt.

Del en positiv opplevelse fra jobben den siste tiden, og fortell hvorfor du har opplevd dette som positivt.

Det er positivt med gode og hyggelige tilbakemeldinger fra kundene, det gir energi og motiverer i en ellers hektisk arbeidshverdag. Også er det veldig hyggelig med nye og potensielle kunder som kontakter oss, der referansen er våre eksisterende kunder.

Beskriv regnskapsbransjen 5 år frem i tid

Regnskap Norge er en viktig og sentral aktør på vegne av hele bransjen, som både hjelper medlemmer i hverdagen og som påvirker rammene vi arbeider under og rammene som vi leverer på. Da er vi enda mer #helenorgesøkonomisjef i praksis, vi utvikler oss til å bli mer og mer controllere/rådgivere for våre store og små kunder, det er en spennende reise i tiden fremover!

Ønsker du å bidra til spalten «5 kjappe med regnskapsføreren»? Ta kontakt med Lene N. Sundalskleiv, kommunikasjonsrådgiver i Regnskap Norge, på lene@regnskapnorge.no.