Fem kjappe med Geir Egge

Trygt tilbake fra lederseminar i Tsjekkia, er manager Geir Egge i Grant Thornton nå godt i gang med å lose teamet sitt gjennom årsoppgjøret.

Del
Geir Egge mener at regnskapsforetakene som posisjonerer seg best på kunstig intelligens, vil kunne håndtere mye mer data pr. ansatt – og derfor vil kunne bruke mye mer tid på rådgivning og salg enn konkurrentene.

1. Hva opptar deg profesjonelt akkurat nå?

Nå som vi er midt inne i et nytt årsoppgjør, må teamet følges opp mye for å rekke alle fristene som kommer i løpet av de neste månedene.

2. Hva har vært den største utfordringen for deg profesjonelt den siste tiden?

For min del, som kanskje ikke jobber så tett opp mot kunder, blir det å prioritere de arbeidsoppgavene jeg har slik at teamet mitt blir ivaretatt på best mulig måte. Hvert teammedlem har behov for oppfølging, og dette kan være litt utfordrende da de ligger på forskjellige nivåer erfaringsmessig.

3. Hvordan har du løst utfordringen?

Gjennom kartlegging av behov hos teamet mitt og delegering av arbeidsoppgaver som ikke trenger å gjøres av meg. Jeg har også mange gode kollegaer med mye erfaring innenfor personalledelse som gjerne deler historier om lignende utfordringer og hvordan de selv har løst dem.

4. Del en positiv opplevelse fra jobben den siste tiden, og fortell hvorfor du har opplevd dette som positivt.

Jeg ble spurt om å delta på et lederseminar i Tsjekkia i regi av Grant Thornton International. Dette opplever jeg som positivt, fordi det viser at arbeidsgiver setter pris på meg og vil satse på meg i tiden fremover. Det gir trygghet i en ellers utfordrende hverdag.

5. Beskriv regnskapsbransjen 5 år frem i tid.

Jeg tror at KI vil ha stor effekt på hvordan vi jobber og hvordan regnskapssystemene er bygd opp. De best posisjonerte regnskapsbyråene kommer til å kunne håndtere mye mer data pr. ansatt, og vil derfor være i stand til å bruke mye mer tid på rådgivning og salg enn konkurrentene. Det er derfor svært viktig å hele tiden være oppdatert på de beste løsningene som finnes der ute, for å ikke bli utkonkurrert. Det vil også være en utfordring å være en attraktiv arbeidsgiver for kvalifiserte medarbeidere, da vi føler at tilbudet i dagens marked er veldig begrenset.