Fem kjappe med Jon Søbakk

Jon Søbakk i Accountor hadde en veldig positiv opplevelse da foretaket nylig kalte inn åtte systemleverandører til «audition» etter den årlige prisøkningen.

Del
Jon Søbakk og flere av hans kolleger i Accountor hadde en krevende periode rundt innleveringsfristen for årets skattemelding.

Hva opptar deg profesjonelt akkurat nå?

Høsten 2023 får vi besøk av Regnskap Norge. Mange omtaler dette rundt om i bransjen som «kontroll» eller «revisjon», men for meg er dette en gylden anledning til å sikre at vi ikke har blindsoner, få bekreftet at vi er oppdatert på lover, regler og veiledninger – og forhåpentligvis også få tips til hvor vi kan bli bedre. Ingen har områder som ikke kan forbedres, og vi jobber nå med en ekstra gjennomgang av alt det som besøket fra RN kommer til å være innom.

Jeg har en delt rolle som Direktør IT, Kvalitet og Compliance, og det andre området som opptar meg nå, er å forberede en fornyelse av hele driftsplattformen vår. Målet er å sikre at vi har det «hardeste» skallet ift. IT-sikkerhet, de beste mulighetene til å ta i bruk kunstig intelligens, og sikre at våre ansatte kan jobbe så sømløst som mulig mellom on-prem og skybaserte løsninger

Hva har vært den største utfordringen for deg profesjonelt den siste tiden?

Årsoppgjør og skattemeldinger har vært krevende, spesielt fordi enkelte av våre systemleverandører har hatt utfordringer med å implementere de siste myndighetspålagte endringene raskt nok, og sikre stabil og effektiv drift bl.a. ved innsendinger.

Vi har hatt mye ekstraarbeid og frustrasjon, spesielt rettet mot enkeltstående systemleverandører og på vegne av spesielle kundesegmenter. Systemleverandøren(e) har pekt på Skatteetaten og Altinn, Altinn har pekt på Skatteetaten, og Skatteetaten har pekt på systemleverandøren. Midt mellom kunden og dette trekløveret har vi stått, og dette har rett og slett ikke vært godt nok på vegne av bransjen vår fra de vi er avhengige av.

Hvordan har du løst utfordringen?

Ved hjelp av helge- og nattarbeid – for å sikre at kunden ikke har blitt skadelidende.

Del en positiv opplevelse fra jobben den siste tiden, og fortell hvorfor du har opplevd dette som positivt.

Rett før sommerferien inviterte vi åtte systemleverandører til å fortelle oss hvorfor Accountor skulle velge nettopp dem fremover. Grunnen til dette var dels at vi opplevde en drastisk prisøkning fra enkelte systemleverandører i den årlige prisøkningen – og dels at vi ikke var sikre på om de forstod verdikjeden vår og at vi må samarbeid for å holde kundene fornøyd.

Det var en veldig positiv opplevelse å se enkeltleverandører «ta» denne situasjonen og tenke verdikjede og samarbeid for kundens beste, men det skal også legges til at noen systemleverandører har hatt vel gode lunsjer over litt lang tid. De er rett og slett ikke sultne nok, og tar det for gitt at det er riktig at leverandørene skal få ligge med resultatmarginer på 40 %, mens marginene i vår bransje presses stadig lengre ned. Det var veldig god stemning på kontoret vårt etter denne dagen; da følte vi litt at vi hadde «tatt verdikjeden tilbake» fra enkelte systemleverandører.

Beskriv regnskapsbransjen 5 år frem i tid

Dette diskuterer jeg så ofte at jeg nylig skrev et innlegg på LinkedIn om det! Mange sier "Om fem år er vi mer digitale enn i dag" eller "Da er vi en støttespiller for kunden innen rådgiving", men her ligger det jo et enormt spenn.

Jeg jobbet tidligere i DHL, hvor vi møttes hver dag til ny innsats «i logistikkens tjeneste». Det er ikke like enkelt med regnskapsbransjen, men kanskje vi om fem år møter opp hver dag «i de digitaliserte tallenes tjeneste, der vi blir mer digitalisert hver år»? Uansett mener jeg at regnskapsbransjen er Norges mest fremtidsrettede (og sammensatte) bransje, men det er viktig at vi fortsetter å diskutere hva vi skal være – akkurat nå synes jeg vi er litt «all over the place».