Fem kjappe med Karianne Hestad

Karianne Hestad har nettopp hjulpet en ny kunde tilbake til positiv egenkapital etter mange røde år. – Det er utrolig kjekt å få ta del i en slik prosess, sier hun.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Med avsteming jevnt og trutt gjennom året, blir årsoppgjøret en mye enklere og raskere prosess, understreker KArianne Hestad i Nor Logistikk.

Hver måned gir vi en ny regnskapsfører fem spørsmål om arbeidshverdagen og bransjen. Takk til Karianne Hestad, daglig leder og statsautorisert regnskapsfører i Nor Logistikk AS, som svarer på denne utgavens 5 kjappe.

Hva opptar deg profesjonelt akkurat nå?

Det har gått mykje i årsoppgjer 2022 og ferdigstilling av dette siste tida, og samtidig levere ferske styringstal for 2023 ut til kundane.

Hva har vært den største utfordringen for deg profesjonelt den siste tiden?

På denne årstida er det å rekke rundt med alle fristane og oppgåvene som skal gjerast for alle kundane.

Hvordan har du løst utfordringen?

Vi avstemmer jamt og trutt gjennom året, bruker funksjonane som ligg tilgjengelig i dei digitale systema som for eksempel avskriving og periodisering. Då slepp vi sitte med dette i årsoppgjeret for jobben er allereie gjort. I tillegg har kunden vår fått eit mykje meir nøyaktig rekneskap gjennom året når kostnad med avskriving og forskuddsleasing er med på kvar periode. Vi ser at vi kan avstemme mykje før årsoppgjeret slik at sjølve årsoppgjeret går fortare og kundane våre får tala og styringsverktøyet sitt fortast mogleg.

Del en positiv opplevelse fra jobben den siste tiden, og fortell hvorfor du har opplevd dette som positivt

Vi var nettopp på møte hos ein kunde som har slite med negativ eigenkaptial nokre år og dei har jobba knallhardt for å betre situasjonen. Pr april i år har dei positiv eigenkapital og dei er svært fornøgd med det. Det er utrulig kjekt å få ta del i ein slik prosess når kunden lukkast og vi kan vere med å bidra til å trygge arbeidsplassane både for våre kundar og alle deira tilsette.

Beskriv regnskapsbransjen 5 år frem i tid

Vi har alle vore kunder digitalt og ser korleis teknologien utvikler seg i ein enorm fart. Om 5 år har vi nok fått endå meir digitalisert og automatisert, men vi må ikkje gløyme at vi skal vere faglig dyktig innan rekneskapsfaget og utøve godt handtverk parallelt med digitaliseringa. Arbeidskvardagen vår med bokføring av bilag vil bli meir prega av kontrollering av bilag, avstemming, rådgjeving og å reise ut og følge opp kundane. No som kundane har full tilgang på alt i rekneskapet sitt setter det krav til oss som rekneskapsførarar å vere ajour til ei kvar tid med bilag og bankavstemming. Digitaliseringa har ført til at kundane har lært meir om rekneskap og blitt meir opptatt og interessert i å følge med på økonomien sin. Digitaliseringa har bidratt positivt til at samarbeid og engasjement mellom kunde og rekneskapsførar gjer dette yrket til ein utruleg kjekk og spennande jobb!