Fem kjappe med Kristin Refsnes

Akkurat nå jobber Kristin Refsnes i Relevant Regnskap AS med å onboarde både nye kunder og nye kolleger - og med å finne ut hvordan selskapet ellers kan gjøre ting på bedre og mer effektive måter.

Del
Månedens "Fem kjappe" er besvart av Kristin Refsnes i Relevant Regnskap.

Hver måned får en ny regnskapsfører fem spørsmål om arbeidshverdagen og bransjen. Takk til Kristin Refsnes, Statsautorisert regnskapsfører / Senior regnskapskonsulent i Relevant Regnskap AS, som svarer på denne utgavens 5 kjappe.

Hva opptar deg profesjonelt akkurat nå?

Jeg har nylig blitt oppdragsansvarlig for en ny stor kunde, og er dermed opptatt av viktigheten av en god onboardingsprosess. Slike prosesser kan være krevende, da man skal opparbeide seg god forståelse for kundens bransje og deres interne prosedyrer og rutiner på kort tid. Det er ofte også en sårbar prosess for kunden, fordi det er en stor endring. Dermed er det utrolig viktig at vi leverer godt og er tilgjengelige, slik at kunden føler seg ivaretatt.

Hva har vært den største utfordringen for deg profesjonelt den siste tiden?

Vi har hatt god tilflyt av nye kunder den siste tiden, samt at jeg har fått flere nyutdannede kollegaer i årsoppgjørsperioden. Dette har ført til at vi har måtte være ekstra nøye med å planlegge kapasiteten hos de ansatte. Målet vårt er alltid å levere like godt på eksisterende oppdrag som på de som er på vei inn, samtidig som vi vil sørge for en god opplæring av nyansatte.

Hvordan har du løst utfordringen?

Min erfaring er at god kommunikasjon løser mye. Dette gjelder både mellom regnskapsfører og kunde, men også mellom oss regnskapsførere som jobber sammen. Dersom det er åpenhet rundt fremdrift så havner man sjeldnere i en situasjon der man ikke klarer å levere til forventning.

Del en positiv opplevelse fra jobben den siste tiden, og fortell hvorfor du har opplevd dette som positivt.

Gleden av å jobbe sammen med flinke folk! Vi er et selskap i sterk vekst som gjør at vi hele tiden jobber med å gjøre ting på en bedre og mer effektiv måte. Dette er veldig gøy, men medfører en del endringer som til tide kan være utfordrende. Endringsviljen, positiviteten og driven blant mine kollegaer er helt enorm noe som gjør endring til noe utelukkende positivt.

Beskriv regnskapsbransjen 5 år frem i tid

Jeg håper å se en stor utvikling innenfor automatisering som vil effektivisere en del av rutinearbeidet og frigjør kapasitet hos regnskapsføreren. Ved å få til dette håper jeg vi kan bruke mer tid på å se det store bildet, og dermed i større grad være en rådgiver for kundene våre.