Fem kjappe med Marius Berg

Marius Berg i XACCT får masse energi av å møte kunder og diskutere temaer som opptar både dem og ham.

Del
Marius Berg i XACCT har store forventninger til forventninger til nivået i bransjen etter tittelendringen i den nye regnskapsloven.

Hva opptar deg profesjonelt akkurat nå?

Som leder for et byrå som leverer økonomitjenester, er jeg naturlig nok opptatt av at vi også gjennom sommeren leverer på våre kundeløfter. Da handler det primært om at vi opprettholder kontinuiteten og stabiliteten for kundenes økonomifunksjon mens de selv er på ferie. Samtidig er jeg selvfølgelig veldig opptatt av våre egne ansatte, og at de skal ta en velfortjent ferie.

Hva har vært den største utfordringen for deg profesjonelt den siste tiden?

Vår bransje er inne i en tøff tid på flere områder. Det som er den kanskje tydeligste utfordringen akkurat nå, er tilgangen på kvalifisert arbeidskraft. Det har vært krevende å håndtere turnover som en konsekvens av både Covid og en sterk økning i behovet for kvalifiserte ansatte innen vår bransje. Dette har gjort at vi har jobbet mye med rekruttering det siste året, og det har vært en god anledning for meg til å involvere meg direkte med alle nyansatte. Jeg mener vi har lykkes godt med å skape et miljø for læring, utvikling og samhold som et viktig fundament for å levere verdi til våre kunder.

Hvordan har du løst utfordringen?

For å skape dynamikk, bygge kultur og en god arbeidsplass, er vi opptatt av å ha både nyutdannede og erfarne konsulenter i vår stab til enhver tid. XACCT har lang tradisjon og gode erfaringer med å ansette nyutdannede, og vi har en modell der vi ansetter studenter mens de fortsatt er under utdanning. Nylig møtte vi studentene på regnskapsførerspesialiseringen på BI. For oss var dette inspirerende og lærerikt, og en unik mulighet til å komme i direkte kontakt med studenter og posisjonere oss som en fremtidig arbeidsgiver. Resultatet var flere nyansettelser til XACCT.

Del en positiv opplevelse fra jobben den siste tiden, og fortell hvorfor du har opplevd dette som positivt.

Om jeg skal velge én ting som gir meg energi, så er det å møte våre kunder og diskutere temaer som opptar både dem og oss. Nylig møtte vi Mads Bardahl som er CFO hos vår kunde NORSIRK. Hans hverdag handler om å håndtere operasjonell og finansiell risiko. Møtet var veldig inspirerende, og vi lærte mer om kundens virksomhet. Vi fikk diskutert tema som bærekraft og sirkulærøkonomi, noe som opptar oss og våre kunder i stadig større grad. Jeg har også lyst å nevne opplevelsen der vi samlet nær halvparten av de ansatte og løp Holmenkollstafetten sammen – en fantastisk dag og en fantastisk gjeng!

Beskriv regnskapsbransjen 5 år frem i tid

De fleste snakker om hvordan teknologi og bruk av kunstig intelligens vil påvirke vår bransje. Det er nok riktig, men jeg har lyst å fremheve det som oppstår kjølvannet av de regulatoriske endringene vi har sett det siste året. Med ny regnskapsførerlov øker anseelsen til regnskapsfører, som nå har blitt statsautoriserte regnskapsførere. Dette likestiller tittel og forventninger til vår bransje med revisjonsbransjen. Dette vil være med på å ytterligere heve nivået i vår bransje og gjøre det mer attraktivt å velge en bransje som er full av spennende utfordringer innen kundehåndtering og teknologiutvikling. Det er også nye muligheter i som oppstår kjølvannet av kravene til bærekraftsrapportering. Her vil vi som byrå kunne ta nye og utvidede roller hos våre kunder, og tilby andre type tjenester enn de vi ser i dag.