Fem kjappe med Tonje Iren Anti

Tonje Iren Anti i Averdi Karasjok er opptatt av å få tiden til å strekke til både jobb og videreutdanning – og gleder seg til å bli enda mer forelsket i regnskapsyrket!

Del
Tonje Iren Anti setter pris på gode kollegaer og fornøyde kunder.

Hva opptar deg profesjonelt akkurat nå?

Det som opptar meg for tiden er ajourhold av regnskapet til kundene og oppfølging av kunder. Jeg er også på god vei i studiet til autorisasjon, så det tar også mye av tiden min. Jeg har nylig byttet yrke og vil si at jeg trives på arbeidsplassen og veien mot å bli statsautorisert regnskapsfører. Jeg gleder meg virkelig til å ta grep i enda mer lærdom og bli enda mer forelsket i yrket.

Hva har vært den største utfordringen for deg profesjonelt den siste tiden?

Tid er nok den største utfordringen, spesielt siden jeg både arbeider og studerer. Det er krevende å rekke alle tidsfristene og samtidig ha god oppfølging av kundene. Men jeg liker å utfordre meg selv, og strekker tiden så langt jeg kan for å fylle hverdagen med gjøremål.

Hvordan har du løst utfordringen?

En strukturert hverdag med gode rutiner er løsningen. Jeg prøver å ha gode rutiner med å avstemme jevnt, det gjør det lettere å holde på tidsfristene fortløpende, og forenkler arbeidet med årsoppgjøret. Kvartalsvise avstemminger gjør det mye lettere når man skal levere inn MVA-oppgjøret og lage regnskapsrapporter til kundene, slik at kundene får et mer nøyaktig regnskap gjennom året.

Del en positiv opplevelse fra jobben den siste tiden, og fortell hvorfor du har opplevd dette som positivt.

Det som motiverer meg mest, er alle de gode tilbakemeldingene både mine kollegaer og kunder gir meg på arbeidet mitt. Jeg har en fantastisk arbeidsplass der de viser meg stor tillit og alltid er tilgjengelig når jeg har behov for veiledning. Samholdet vårt på arbeidsplassen gir energi og motivasjon i en ellers hektisk arbeidshverdag, og i tillegg er det jo ekstra stas å få anerkjennelse fra kundene.

Beskriv regnskapsbransjen 5 år frem i tid

Jeg ser for meg en mer digitalisert hverdag da. Regnskapssystemer kommer med flere smarte løsninger, deriblant automatisk posteringer – som allerede er under stor utvikling. Digitaliseringen vil forandre arbeidsdagen til regnskapsførere, det vil være en hverdag med løpende kontroll av arbeidet roboten har utført, tett oppfølging til kundene, aktiv rådgivning og veiledning til kundene.

Det har vært stor utvikling i yrket, og det er en del av det jeg liker best ved yrket – fremtiden vil ikke være lik dagen i dag. Som regnskapsfører må du være i konstant utvikling og tilpasse deg teknologien. Det kan bli automatisering av mva-rapportering, på samme måte som A-meldingen sendes automatisk ved lønnskjøring for mange kunder allerede. Men selv om det blir mer digitalisering, vil statsautoriserte regnskapsførere bestå – muligens med en enda viktigere rolle overfor kundene våre.