Grønne penger gir en grønnere verden

Når myndighetene starter med pengene, følger alt annet etter. Grønne penger gir en grønnere verden, mener Christine Lundberg Larsen i Regnskap Norge.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
BÆREKRAFTIG ØKONOMI: Christine Lundberg Larsen og Hans Christian Ellefsen (t.h.) hilser på Prince Charles. Bildet ble tatt på A4S Summit 2019 på St James’s Palace i vertskap av HRH The Prince of Charles. Foto: Regnskap Norge

Administrerende direktør Christine Lundberg Larsen i Regnskap Norge mener det er smart av EU å fokusere på finansiering, når EU-landene skal nå sine klimamål. Regionens finanssektor forvalter nemlig mer enn 100 billioner euro.

– Alene greier ingen å sikre en bærekraftig struktur. Derfor må forretningsmodeller, investeringer, finans og økonomi og regnskap sees i sammenheng, sier hun.

Endringer i ulike regelverk vil direkte og hurtig påvirke investeringsstrategier. Det får stor innvirkning på hva som faktisk blir finansiert i årene fremover. Regulering av finanssektoren er derfor en svært effektiv måte å overføre reguleringer for bærekraft til alle andre områder.

Her spiller regnskapsførere, revisorer og investorer en nøkkelrolle. Skal EU få til et grønt skifte, må myndigheter og finansbransje kunne skille skarpt mellom det som faktisk er bærekraftig og det som er «grønnvasking». Regnskap Norge, på initiativ fra Lundberg Larsen, har derfor jobbet lenge med bærekraft, sirkulærøkonomi og det grønne skiftet.

Nylig var hun og Hans Christian Ellefsen i et møte med Prince Charles’ veldedige organisasjon Accounting for Sustainability (A4S). Her diskuterte man blant annet regnskapsførernes rolle i EUs nye rammeverk for bærekraftig finansiering.

– Budskapet til A4S er helt i tråd med vårt eget budskap – om at regnskapsbransjen er hele Norges økonomisjef, også når det gjelder å bidra til å bygge opp en bærekraftig virksomhet, understreker Lundberg Larsen.

Riktigere bilde av bærekraft

Regnskapsførernes spisskompetanse er å samle inn finansielle data, strukturere dem, analysere dem og presentere dem for bedriftsledelse, investorer og andre. Denne kompetansen er sentral om de europeiske landene skal nå sine bærekraftsmål.

Regnskapsførere har dessuten lang erfaring i å:

  • velge ut hva virksomheter bør måle
  • vurdere hva risiko er
  • sette opp hvordan dataene skal innregnes i regnskapet
  • presentere og rapportere data

Målet er å gi investorer, myndigheter og samfunn et bedre, riktigere og mer sammenlignbart bilde av hvordan ulike prosjekter, virksomheter og bransjer påvirker klimaet.

---

Fakta

A4S - Accounting for sustainability Prince Charles’ Accounting for Sustainability Project (A4S) ble etablert av Prince Charles i 2004. Målet med A4S er at bærekraftige beslutninger blir innlemmet som en naturlig del av forretningsprosesser. «Slik at vi ikke møter det 21. århundrets utfordringer med, i beste fall, beslutnings- og rapporteringssystemer fra 1900-tallet,» sa Prince Charles ved etableringen.

A4S ønsker å inspirere finansdirektører og ledere til et skifte mot fleksible forretningsmodeller og en bærekraftig økonomi. For å gjøre dette har A4S tre hovedmål som understøtter alt organisasjonen gjør:

  • Inspirere finans- og økonomidirektører til å ta i bruk nye og bærekraftige forretningsmodeller.
  • Endre økonomiske beslutningsprosesser slik at de også opptar muligheter og risikoer innen miljøspørsmål og sosiale forhold.
  • Inspirere til handling i det globale finans- og regnskapsfellesskapet

A4S jobber med finans- og økonomidirektører og økonomiavdelinger, regnskapsvirksomheter og -organisasjoner, investorer, kapitalmarkeder og finansmiljøer, myndigheter, lovgivere og beslutningstakere, (handels)høyskoler og akademia.