Hva er egentlig forskjellen på regnskapsfører og en revisor?

Siden begge driver med regnskap og bedriftsøkonomi, sliter noen med å skille begrepene fra hverandre. Den viktigste forskjellen? Regnskapsføreren er bedriftens mann (eller dame), mens revisoren egentlig jobber for eierne og andre som bruker regnskapet.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Illustrasjonsfoto: Freepik.com

Selv om det kanskje ikke er helt dagligdags å høre «revisor» og «regnskapsfører» bli brukt som synonyme begreper, er det mange som blander dem sammen. Begge yrkesgrupper har et ansvar for å sikre kvaliteten i den finansielle rapporteringen i foretakene de har med å gjøre, men de gjør det for hvert sitt publikum. Regnskapsfører utarbeider regnskapet, revisor kontrollerer det.

Regnskapsfører

En vesentlig forskjell mellom de to yrkesgruppene er at regnskapsføreren jobber for bedriften og skal bidra til at denne får et korrekt regnskap. Utredningen om ny revisorlov som ble gjort i 2017 (NOU 2017:15) oppsummerer dette sånn: Regnskapsfører forholder seg kun til oppdragsgivers ledelse og administrasjon, og kommuniserer med disse om forhold som gjelder regnskapsføreroppdraget. En regnskapsfører kan ikke uttale seg om regnskapets riktighet overfor tredjeparter slik en revisor gjør. Regnskapsfører rapporterer ikke på eget initiativ til eiere, kreditorer, offentlige myndigheter eller andre eksterne regnskapsinteressenter.

Begrepet «regnskapsføring» innebærer at man utfører alt det som bokføringsloven og regnskapsloven pålegger et selskap, samt å utarbeide kundens årsregnskap, skattemeldinger, mva-rapporteringer, a-meldinger og lignende.

Revisor

Revisor er derimot å regne som en representant for selskapets eiere og andre som bruker regnskapet – banker, leverandører, kunder, ansatte og andre som har en interesse av å holde seg informert om virksomhetens finanser.

For igjen å sitere NOU 2017:15, skal revisor, gjennom revisjonen, utføre en uavhengig kontroll av regnskapet, og ifølge revisorloven § 1-2 utøve sin virksomhet med integritet, objektivitet og aktsomhet. Uavhengighet fra det reviderte foretaket bidrar til å sikre regnskapsbrukernes tillit til det reviderte regnskapet. Revisor er derfor underlagt egne krav om uavhengighet i revisorloven og revisjonsdirektivet.

En annen viktig forskjell er at mens ledelsen eller økonomisjefen i selskapet vanligvis står fritt til å velge akkurat den regnskapsføreren de selv ønsker, skal revisor formelt velges av selskapets generalforsamling.

Et revisjonsforetak kan levere både revisjon og regnskapsføring dersom de både er autorisert regnskapsfører og har revisorgodkjenning, men kravene til revisors uavhengighet gjør at de ikke kan føre regnskap for virksomheter som de også reviderer.

---

Autorisert regnskapsfører

Personer uten tittelen «autorisert regnskapsfører», har ikke lov til å utføre regnskapstjenester for virksomheter hvor de ikke selv er ansatt. For å kvalifisere til tittelen «autorisert regnskapsfører» må man minst ha gjennomført en bachelorutdannelse i økonomi og administrasjon med spesialisering innen regnskapsføring. I tillegg til utdannelsen må vedkommende ha godkjent praksis gjennom ikke mindre enn to av de siste 5 årene for å få godkjenningen fra Finanstilsynet.

Statsautorisert revisor

En statsautorisert revisor må ha fullført en mastergrad i regnskap og revisjon (MRR). Etter å ha fullført den nødvendige utdannelsen kreves det 3 års relevant praksis og til slutt en godkjenning fra Finanstilsynet for å få tittelen statsautorisert revisor.