Hva tenker studentene om regnskapsfaget og mulighetene i bransjen?

Regnskap Norge har spurt økonomistudenter om deres ønsker og tanker om arbeidslivet på tampen av studiene.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Aleksander var en av studentene vi spurte om hvordan så for seg arbeidslivet og mulighetene i regnskapsbransjen.

Under karrieredagene ved Universitetet i Sørøst-Norge på Campus Vestfold i april var Regnskap Norge på stand og fikk snakke med studentene. Vi var nysgjerrige på deres tanker om jobb etter endt studie, og hvilken oppfatning de har av bransjen og mulighetene.

Alle studentene vi snakket med studerte siste år på økonomi og ledelse, med regnskap som spesialisering.

Fra student og ut i arbeidslivet

Flere av studentene trakk frem at de kjenner lite til hvordan den praktiske arbeidsdagen blir, og hvordan de skal bruke det de lærer under studiene når de «kommer ut».

En av studentene som går tredjeåret forteller at: – Jeg vet ennå ikke hva man egentlig driver med. Det vi lærer på skolen er mange verktøy. Men nå har vi sittet tre år og studert hva en hammer er, men ikke hvordan vi skal bruke den. Få fra næringslivet har vært innom skolen. Det har vært noe gjesteforelesninger, men det har vært veldig lite konkret om hvordan de jobber. De sier gjerne litt om bedriften, men ikke konkret hva de gjør på jobb.

En annen synes stillingsutlysningene bør beskrive selve jobben og oppgavene i større grad: – Jeg synes aldri de får frem noe særlig bra i stillingsutlysninger. Alle skriver sånn: Vi søker etter folk som er fremoverlente, folk som liker å jobbe selvstendig, men som fungerer i team. Sånn sett må man gjøre sin egen research, tror jeg. De må skrive mer om seg selv og hva som konkret forventes i oppgaven.

Studentene mener de lærer lite om rådgivning og kundekommunikasjon på studiet, og en trekker frem at det ville være relevant for å få bedre innsikt i hvordan hverdagen ser ut i praksis og at de med det vil få en bedre forståelse for hvordan de vil kunne bruke teorien de lærer som studenter.

Når vi spør om hva de ønsker og ser for seg, trekker de frem at det viktigste i starten er å få erfaring:

– På Finn så søker mange etter autoriserte. Og det er vi jo ikke. Frem til du kommer inn et sted er det vanskelig å drømme om hvor langt du kan nå. Det første målet er å komme ut og finne en jobb, og så kan jeg begynne å sanke erfaring som faktisk er relevant, og ikke bare det du har med deg fra skolen.

– Som nyutdannet har jeg tenkt at jeg må ta til takke med det jeg får, bare for å komme meg inn – så får jeg se på mulighetene senere. Erfaring er så mye viktigere enn det karakterene fra skolen er, og du er avhengig av en arbeidsgiver som er interessert i å satse på studenter som i utgangspunktet ikke kan så mye.

Studentene er omforente om at å få relevant erfaring er det aller viktigste i starten av karrieren. Selv om flere ser at mange virksomheter søker erfarne regnskapsførere, har de også lagt merke til at det er regnskapsbedrifter som ønsker å komme i kontakt med sisteårsstudenter.

En av studentene poengterer at det er viktig at arbeidsgiveren er opptatt av at de skal læres opp ordentlig, og få på plass det grunnleggende: At de kan sette av tid og ressurser til at de kan lære nok til å lykkes selv.


Studentene Victoria og Giedre er enige om at å tilegne seg relevant erfaring er viktig i starten av karrieren.

Karrieremuligheter

Studentene vi snakket med tenker at det er gode karrieremuligheter i regnskapsbransjen; både med tanke på å få seg jobb ganske raskt etter studiene, og at man kan utvikle seg i flere retninger:

– Jeg tenker at du har mange karrieremuligheter som regnskapsfører. Jeg ser for meg at det er mange bransjer du kan jobbe i, og du har muligheten til å jobbe på mange områder, selv om du i utgangspunktet har en utdannelse. Økonomi trenger du på en måte overalt.

Ved å starte som regnskapsfører får de jo de «basic»-kunnskapen som alle trenger om man ønsker å jobbe med økonomi videre.

De trekker også frem at de opplever at retningen de har valgt er en god vei å gå når det gjelder å få en trygg jobb.

Valg av arbeidsgiver

Ved valg av arbeidsgiver trekkes godt arbeidsmiljø frem som svært viktig. Fleksibilitet til å strukturere hverdagen, et godt fagmiljø og virksomhetens omdømme er også faktorer studentene mener har betydning.

– Det er viktig å ha et godt faglig miljø i starten, siden vi er helt ferske: Å ha noen å støtte seg på og kunne spørre spørsmål som kanskje er litt dumme.

Om fleksibilitet trekker flere inn at det handler om at virksomheten gir rom for at de skal kunne balansere jobb og privatliv på en god måte:

– Å ha mulighet til å levere og hente på skole og barnehage når man får barn, å kunne dra fra jobb når det er foreldremøte, og ikke nødvendigvis måtte ta fri fra jobb, men kunne jobbe tidligere eller senere – for å få logistikken til å gå opp.

At bedriften investerer i egen kultur og utvikling av de ansatte trekkes også frem som et gode hos arbeidsgiveren:

– Jeg håper jo å komme et sted hvor trivselen er høy og personalpolitikken er god, med muligheter for å lære.

Tips til deg som arbeidsgiver

  1. Oppsummert opplever vi at studentene setter pris på å få konkretisert hva arbeidsoppgavene består i og hvordan arbeidsdagen ser ut. Uten erfaring fra regnskapsbransjen eller som utøvende regnskapsfører er informasjonsbehovet stort!
  2. Mange ønsker innsikt i hvordan de kan nytte det de lærer på skolebenken i praksis. Her kan du se på mulighet for å ha studenter i sommer- eller deltidsjobb – hvor dere kan avlastes og studentene kan få innsikt.
  3. Studentene ønsker at du som arbeidsgiver setter av god tid til opplæring og ressurser de kan sparre med. Får de en god innkjøringsperiode blir de raskere selvstendige, og det bidrar til å sikre kvaliteten i leveransen.
  4. For å gjøre overgangen til arbeidslivet litt tryggere, kan forsikring om god oppfølging og følelsen av å bli ivaretatt være en god start.