Hvordan vurdere klimarisiko i din virksomhet

Hvor utsatt er ditt selskap for konsekvensene av klimaendringene? Cicero utvikler nå et praktisk verktøy som vil gjøre det enklere for investorer og utlånere å vurdere nettopp dette.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
ØKONOMISK ORKAN: Klimaet blir voldsommere og mer uforutsigbart. Et nytt verktøy skal hjelpe investorer og finansieringsinstitusjoner med å vite hvilke virksomheter som er best forberedt – og som jobber mest konstruktivt. Foto: Unsplash.com/NASA.

Gradestokken kryper oppover, havnivåene stiger og klimaet blir både tøffere og mindre forutsigbart. Dette kan ha veldig mye å si for næringslivet, og dette betyr igjen mye for dem som eier eller finansierer selskaper.

Prosjektet «Sustainable Edge», som Cicero Senter for klimaforskning nå utvikler, har som mål å gi investorer anledning til bedre å forstå klimarisiko og i hvilken grad selskapene de investerer i bidrar i overgangen til lavutslippssamfunnet.

For å lykkes med overgangen til et klimatilpasset lavutslippssamfunn må finansiering flyttes fra «brune» til «grønne» investeringer. Det er utgangspunktet for prosjektet der CICERO Senter for klimaforskning i partnerskap med ledende norske finansinstitusjoner skal bidra til å gjøre det enklere å forstå klimarisiko i praksis.

Fra 50 til 5 «shades»

Analysemetodikken som utvikles, er en forskningsbasert vurdering av en bedrifts aktiviteter basert på CICEROs anerkjente Shades of Green-metodikk. CICERO har de siste ti årene gitt uavhengige vurderinger av grønne obligasjoner. Gjennom dette arbeidet har CICERO opparbeidet seg unik erfaring med hvordan man kan kommunisere til investorer om hvor grønn en investering er.

Med utgangspunkt i klimaforskningen gis en vurdering på en fempunktsskala fra mørkegrønn til mørkebrun, for å si noe om hvilken grad aktivitetene bidrar til lavutslippssamfunnet. ‘Sustainable Edge’ tar utgangspunkt i denne metodikken og videreutvikler den for vurdering av selskaper.

---

Fakta: Verktøyet som utvikles i ‘Sustainable Edge’ vil

  • Vurdere hvordan selskaper endrer sine inntekter, investeringer og forsknings- og utviklingsaktiviteter over tid mot en grønn omstilling og dermed gi mulighet for å følge utviklingen av andelen grønne investeringer og inntekter over tid.
  • Gi en vurdering av risikostyring for fysisk klimarisiko og overgangsrisiko.
  • Gi en vurdering av selskapets bruk av klimascenarioer og hvorvidt de etterlever retningslinjene for hvordan selskaper bør rapportere om klimarisiko fra Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).