Kortreiste rådgivere slår seg sammen

Regnskapskjedene Vekstra og Økoråd blir én. Sammenslåingen skal gi flere fordeler for medlemsbedriftene, og både bedre og flere tjenester til kundene. Med stort og smått får det nye selskapet oppunder 500 ansatte og representasjon på nær 70 steder i Norge.

Del
Vekstras Trond Brenden (t.v.) og Økoråds Geir-Arne Mathisen kunngjorde nylig at de samler sine medlemsbedrifter i ny franchise-kjede.

Det er 18 minusgrader, tykk tåke og fullstendig snøkaos på Østlandet. Likevel er det – på mer enn én måte – både lys og varme i møterommet på Lily’s Country Club, ikke så langt unna Gardermoen flyplass.

Her har nemlig representanter fra Vekstra og Økoråd slått seg ned, og her snakker de seg varme mens de definerer detaljene i hvordan de skal gå sikre en lys fremtid når de nå snart er ferdig med å slå seg sammen til én kjede. Vi møter Vekstras Trond Brenden og Økoråds Geir-Arne Mathisen for å høre om planene.

Utvider tjenestekonseptet

– Økoråd Vekstra AS er et nytt kjedeselskap hvor vi blir likeverdige eiere, med like interesser. Dette er første skritt, og de neste skal handle om å utvikle de beste tjenestene for kundene, sier Trond Brenden. Han er nå daglig leder i Vekstra AS, og får tilsvarende posisjon i det nystiftede selskapet.

– Det er nå vi kunngjør at vi slår sammen våre ressurser på kompetanseutvikling, kvalitetsarbeid, offentlig rapportering og nye leveranser. Så kommer medlemmer og kunder snart til å merke at det gjør oss i stand til å utvide konseptet med nye tjenester, forklarer Geir-Arne Mathisen, kjedeleder i Økoråd og styreformann i det nye selskapet.

De to forteller at det har vært i kontakt mellom kjedene siden høsten 2021, da Mathisen tok initiativet til en prat. Det var mest for å bli kjent, men ganske fort viste det seg at kjedene hadde mye til felles – sammenfallende utfordringer, lignende problemer og de samme, høye ambisjonene.

Etter hvert viste det seg at også kjemien stemte, og etter at de to kjedenes styrer møttes i Svolvær i februar, begynte tanken om en sammenslåing å modnes for alvor. Og nå er samarbeidet inngått og avtaler signert.

Mye trekker i samme retning

– Når myndighetene strammer til, lover skjerpes og det stadig kommer nye pålegg om rapportering, blir det uhyre viktig å kunne ha tilstrekkelig med ressurser til å jobbe frem gode standarder og arbeidsmåter. I bunn og grunn er regnskapsbransjen veldig teknologidrevet, så ethvert kjedekonsept i vår bransje vil derfor måtte handle mye om IT-løsninger, kvalitetsutvikling, og støtte ut i byrånettverket, sier Brenden.

– En annen utfordring er dette med rekruttering. Vi opererer i en bransje hvor det har vært spådd nedgang i mange år, men etter mitt skjønn har det vært ganske misforstått – ingen kan være i tvil om at regnskapsbransjen er mer aktuell nå enn den noengang har vært, sier Mathisen.

De to er hjertens enige om at det regnskapsfaglige håndverket endrer seg i takt med at teknologi overtar stadig mer av jobben med å punche, kontere og føre bilag. Når regnskapet stort sett er 100 % ajour på daglig basis, blir det mye viktigere å kunne være den rådgiveren som evner å hjelpe kundene til å utvikle seg og være i forkant – for kundens hverdag blir jo også stadig mer kompleks, mener de.

Bærekraftig utvikling

Ett kompetanseområde de kommer til å satse mye på, er miljøarbeid og bærekraftsrapportering. Der mener de ikke bare at regnskapsførerne har naturlige forutsetninger for å bidra, de mener også at deres medlemsbedrifter har særlige fortrinn på fronten:

– Det sier seg langt på vei selv at når regnskapet er det kanskje viktigste grunnlaget for bærekraftsrapportering, og det er regnskapsførerne som er tettest på tallene, ja, da er det faktisk regnskapsføreren som bør ha ansvaret for mijørapporteringen, sier Mathisen.

– Men vi tilfører en ny dimensjon i dette, siden det er i vårt DNA at vi er lokalt eid og lokalt styrt. Med kortreist rådgivning er vi bærekraftige helt fra grunnmuren av – vi løfter lokalsamfunn, og det gjør alle kontorene våre. Det blir jo knapt mer bærekraftig enn det, fortsetter han.

Brenden peker på sin side på at regnskapsbransjen er en av få bransjer som fremdeles legger ressurser i å virkelig være tett på kunden.

– I mange andre sektorer har teknologien skapt en bevegelse bort fra kundekontakt og over på selvbetjening. Bare tenk på det: I banker, forsikringsselskaper og en lang rekke andre foretak får du knapt et telefonnummer du kan ta direkte kontakt med. Her er vi som regnskapsfører en av de siste bastionene. Vi gir deg et ansikt å forholde deg til, en person du kan snakke direkte med. Og det skal være vår force, sier Brenden.

Effektivt mot hvitvasking

Denne anledningen til direkte kontakt med kunden ivrer han ikke minst etter å bruke i anti-hvitvaskingsarbeidet, som også blir et prioritert område for den sammenslåtte kjeden:

– Vi oppfordrer faktisk medlemmene våre til å ta samtalen med kunden inn på kontoret. De skal ikke bare sitte for seg selv og fylle ut et skjema – de skal invitere kunden til en naturlig samtale, ansikt til ansikt, gå gjennom punktene og lage et ordentlig referat, sier Brenden.

– Det er i direkte dialog at du som regnskapsfører virkelig forstår hvem kunden er og hva de behøver, og det er da kunden virkelig skjønner hva du kan gjøre for dem. På den måten kan anti-hvitvaskingsarbeidet også bli et utgangspunkt for å skaffe seg mer oppdrag, slår han fast.

I tillegg til at kjeden blir større og kan satse mer på å etablere bedre rutiner og verktøy i kampen mot hvitvasking, skal utviklingen på denne fronten også dra fordel av at hver enkelt juridisk enhet i kjeden heretter får et større og bredere nettverk å spille på:

– Vi har etablert digitale nettverk med jevnlige møter for ulike fagressurser – de som er daglige ledere har sitt nettverk, IT-sjefene har sitt, kvalitetsansvarlig har sitt, og så videre. Det er en veldig fordel at disse ressursene nå får enda flere ressurser å spille på i sine faglige fellesskap, sier Mathisen.

– Jo flere vi blir under samme paraply, desto mer og bredere kompetanse vil vi kunne ha. Da kan vi også få stordriftsfordeler på konseptutvikling, innkjøpsordninger og kompetanseprogrammer. Det vil gi oss større fleksibilitet til å kunne tilby våre ansatte en mye mer spennende jobbhverdag, sier Brenden forventningsfullt.