Kurset som gjør det enklere å debutere med bærekraftsrapportering

Det kan virke overveldende å utarbeide en bærekraftsrapport for første gang, så Regnskap Norge lagde en heldags, praktisk innrettet innføring i NSRS – den nordiske standarden for bærekraftsrapporering for SMB. – Et veldig godt kurs, sier deltagerne.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Madli Dirdal var blant deltakerne på Regnskap Norges heldags innføring i NSRS. – Regnskapsførere kan bli både gode og troverdige i rollen som rådgivere på dette området, mener hun.

Kari Kapstad er regnskaps- og økonomiansvarlig i Kunnskapsbyen Lillestrøm, en næringsorganisasjon som forbinder bedrifter, utdannings- og forskningsinstitusjoner, kommuner og offentlige virksomheter i Romerike-regionen.

Kari-Kapstad_Regnskaps-og-okonomiansvarlig-300x300.jpg– Bærekraft er en veldig sentral del i vår virksomhet, fordi det er så viktig for våre 140 medlemsvirksomheter og de rundt 17 000 menneskene som jobber der. Som regnskapsfører er bærekraftsrapportering noe som det er helt naturlig for meg å ta tak i, og det var derfor jeg meldte meg på dette kurset, sier Kapstad.

Hun medgir at Kunnskapsbyen Lillestrøm kanskje er mer opptatt av dette enn mange andre, siden aktiviteten deres særlig handler om grønn næringsutvikling, helseindustri, digitalisering og bruk av ny teknologi for å skape arbeidsplasser i regionen. I organisasjonens portefølje av pågående og tidligere prosjekter finner vi blant annet et batterinettverk, et hydrogenforum, et program for utslippsfrie byggeplasser og «fødselshjelp» til en solenergiklynge.

Skaper attraktive bedrifter

– Målet med våre medlemsnettverk og kompetanseutviklingsprosjekter er å samle og promotere næringslivet for å skape attraktive og bærekraftige bedrifter i vår region. Da må vi også hjelpe bedriftene med å forstå hvorfor det er så viktig at de kan tallfeste og vise omverdenen hvilket fotavtrykk virksomheten deres etterlater seg – hva man som selskap steller i stand, om du vil.

– Jeg opplever at bedrifter generelt er blitt veldig opptatt av bærekraft. I vår region har vi for eksempel sett dette gjennom bærekraftprosjektet «Action Now», hvor BDO, og Lillestrøm fotballklubb har samarbeidet med 16 virksomheter for å se på hvordan de kan jobbe for å nå FNs 17 bærekraftsmål.

Behovet for å vite mer om – og kunne bidra i – dette arbeidet, var sentralt for at Kapstad besluttet å melde seg på Regnskap Norges kurs «Bærekraftsrapportering i praksis – for små og mellomstore virksomheter». Det var hun veldig fornøyd med:

– Jeg følte faktisk at dette var et veldig godt kurs! Det er sjelden jeg har notert så mye underveis gjennom et helt kurs, men her var det hele veien ting som jeg følte at jeg virkelig måtte gripe tak i. Det er en viktig jobb Regnskap Norge her har vært med på å gjøre, og det var tydelig at kursholderen virkelig behersket fagfeltet og materien. Du kan ta med at da jeg kom tilbake på kontoret satte jeg meg faktisk ned og lagde et eget notat på alt jeg hadde lært, sier Kapstad.

Personlig engasjement

Madli Dirdal er en annen av kursdeltakerne. Hun er økonomiutdannet og jobber til daglig med regnskap i Stavanger kommune, men det var mest av alt hennes personlige engasjement for bærekraftsarbeid som gjorde at hun meldte seg på.

Dirdal_300x300.jpg– Jeg har stor tro på at regnskapsførere kan bli både gode og troverdige i rollen som rådgivere på dette området, men for mange kunder er jo dette et veldig nytt verktøy med et potensial som må realiseres. Det aller viktigste blir å lage rapporter som har verdi, at vi som regnskapsførere kan bidra til å hente ut den verdien som standarden åpner for – dette kan jo ikke bare handle om å lage en rapport for rapportens skyld, sier hun.

Dirdal hadde forberedt seg ved å gjennomføre Regnskap Norges nettkurs om både NSRS og Bærekraftssamtalen, og synes i sum at læringsutbyttet har vært veldig stort.

– Kursene legger jo opp til en veldig praktisk tilnærming, og det er nyttig. Det er viktig for regnskapsførere å kunne snakke med folk om dette på et språk de forstår, sier hun.

Hun har veldig tro på å jobbe i nettverk for å dele kunnskap, informasjon og metoder, og synes derfor at det høres spennende ut med den nettverkstankegangen som ligger til grunn for hvordan Kapstad og Kunnskapsbyen Lillestrøm jobber.

– Regnskapskunsten ble etablert over hundrevis av år. Så god tid har vi ikke med bærekraftsrapportering, og da mener jeg at vi kommer lenger sammen enn hver for oss. Alle ønsker jo å bidra til å forbedre verden, og da blir det store spørsmålet om NSRS kan hjelpe oss med å bli mer bevisste, kutte utslipp og bringe oss nærmere målet. Det er absolutt noe for flere regnskapførere å tenke på – å gjøre sin litte bit med alle de kundene de har over hele Norden. Det hadde nok hjulpet bra!

Snart på nett

Regnskap Norges Hans Christian Ellefsen er imponert over engasjementet fra deltakerne på kurset, og han forteller at interessen har gjort at nettkurset spilles inn i disse dager og vil bli tilgjengelig i løpet av kort tid.

– Målet vårt har vært å lage et kurs som skal bidra til å gjøre det så enkelt som mulig å komme i gang. Selv om vi oppfordrer deltakerne til å forberede seg på den måten som Dirdal gjorde, krever ikke kurset som sådan særlige forkunnskaper innen hverken klima eller sosiale forhold for å kunne delta. Men det hjelper naturligvis at du har et visst personlig engasjement for dette – slik det viste seg at alle kursdeltakerne i denne runden absolutt hadde, sier han.

Kurset ser ellers litt mer på bærekraftsrapporteringens formål, samt ledelsens mål og ambisjoner med dette arbeidet, hvilken arbeidsmetodikk som bør legges til grunn, samt litt mer inngånde på materialer, avfall, energi, utslipp og sosiale og økonomiske måleparametere.

– Vi ser også på proporsjonalitet og datakvalitet, og hvor viktig det er å lære seg å vurdere hva som er vesentlig. Bærekraftsrapporteringen henger jo sammen med bedriftens årsregnskap, og kan ha en potensielt stor innvirkning på dette, og vi ser i den sammenheng på hvilken rolle regnskapsfører kan spille i utarbeidelsen av en slik rapport, sier Ellefsen.

Dette er NSRS:

Nordic Sustainability Reporting Standard (NSRS) er en ny nordisk standard for bærekraftsrapportering for små og mellomstore bedrifter utviklet av Nordic Accountant Federation (NAF). NSRS er den første standarden som er særlig tilpasset små og mellomstore bedrifter, og den er utarbeidet med tanke på de tre følgende brukergruppene:

  • Primærbrukere: Regnskapsførere som ønsker å utvide tjenestespekteret sitt
  • Brukere: Nordiske små og mellomstore bedrifter som møter krav fra sluttbrukerne og som kan bruke standarden som et strategisk verktøy i sin omstilling.
  • Sluttbrukere: Investorer, banker, store virksomheter, forbrukere, forsikringsselskaper og myndigheter.

Her kan du se en video hvor Rune Aale-Handsen, adm.dir. i Regnskap Norge, Hans Christian Ellefsen, leder for Teknologi og innovasjon i Regnskap Norge, og Marthe Haugland, Senior Innovation Advisor i Nordic Innovation, forklarer standarden i litt mer detalj.