Må du kassere kassa?

Snart kan bokføringspliktige virksomheter som driver kontantsalg bare benytte nyere kassasystemer. Fristen er nyttår!

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Illustrasjonsfoto: Unsplash.com

Er du blant dem som må kassere ditt gamle kassaapparat – og ikke har gjort det ennå? Da begynner du å få dårlig tid!

Saken er nemlig den at bokføringspliktige virksomheter som driver kontantsalg, fra nyttår kun kan benytte kassasystemer som oppfyller kravene i den nye kassasystemloven. Dette bestemte regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2015:

– Formålet med det nye regelverket er å redusere omfanget av svart økonomi i kontantbransjene. Det er i dag få krav til kassasystemers funksjonalitet og oppbygging, og Skatteetaten har ved kontroller avdekket at kassasystemer er satt opp på en måte som gjør det mulig å skjule kontantsalg. Reglene vil gjøre det vanskeligere å manipulere kassasystem for å unndra kontantsalg fra skatte- og avgiftsberegning, uttalte finansminister Siv Jensen den gang.

Hvor nytt er nytt?

Hvis du har kjøpt nytt kassaapparat etter 1. januar 2017, i hvert fall fra en seriøs forhandler, har du sannsynligvis ditt på det tørre. Fra den datoen har nemlig systemleverandørene kun hatt anledning til å selge kassasystemer som oppfyller kravene i den nye loven – i hvert fall til bokføringspliktige virksomheter – uavhengig av om kassasystemet selges, leies eller lånes ut til den bokføringspliktige.

Før systemet kan tilbys må systemleverandøren avgi en produkterklæring i Altinn om at kassasystemet oppfyller kravene i regelverket. Med leverandør menes også en forhandler som endrer eller legger til ny programvare i et kassasystem. Kassasystemloven inneholder blant annet regler om påbudte og forbudte funksjoner, kvitteringer, rapporter og sikring av elektronisk journal i kassasystemet.

Riktignok gjelder ikke reglene absolutt alle: Drosjer (som bruker godkjent
taksameter), virksomheter med omsetning under kr 50 000, eller bokføringspliktige med «ambulerende eller sporadisk kontantsalg under tre ganger folketrygdens grunnbeløp» er alle unntatt regelverket.

Endringer

Opprinnelig ville regjeringen pålegge bokføringspliktige å melde fra til skattekontoret om hvilke kassasystemer virksomheten benytter, men etter innspill fra Regnskap Norge har i stedet systemleverandørene fått pålegg om å tilgjengeliggjøre sine kundelister, slik at de kan brukes til å innhente informasjon om hvilke bokføringspliktige som benytter de ulike kassasystemene.

På samme måte er ansvaret til den bokføringspliktige i utgangspunktet begrenset til å passe på at kassesystemet har en produkterklæring. Det forventes ikke at den bokføringspliktige skal ha inngående kjennskap til kravene i kassasystemloven med tilhørende forskrifter.