Mangfold og inkludering – lønnsomt og riktig

Én av fordelene ved mangfold på arbeidsplassen er økt lønnsomhet. Her gir mangfoldseksperten deg tips til hvordan gå i gang med mangfoldsarbeidet.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Kimiya Sajjadi, leder og grunnlegger av Big Enough Global, forteller om fordelene ved å jobbe med mangfold. Foto: Katrine Sundbye

Ifølge Kimiya Sajjadi, leder og grunnlegger av Big Enough Global, er det flere årsaker til at du bør jobbe med mangfold og inkludering. Økt lønnsomhet er én av fordelene. 

– Forskning viser at virksomheter som jobber med mangfold tiltrekker seg og beholder talenter, de har lavere sykefravær, høyere innovasjonsgrad og flere fornøyde kunder, forteller hun. 

Kimiya er en travel dame. Gjennom Big Enough Global hjelper hun virksomheter med å rekruttere og beholde flerkulturelle talenter gjennom innspill til konkrete tiltak og mål. I tillegg er hun foredragsholder og skribent. Det er ingen tvil om at mangfold og inkludering står den tidligere jusstudentens hjerte nært, som selv har opplevd næringslivets homogenitet på kloss hold.  

– Jeg begynte å jobbe med mangfold og inkludering fordi jeg ikke følte meg velkommen på besøk hos advokatfirmaene. Jeg så ingen som så ut som meg, og ingen jeg kjente meg igjen i. På den andre siden så jeg at virksomheter hadde gode intensjoner, så jeg ville hjelpe dem med å gjøre de gode intensjonene til gode handlinger, sier hun.

Hva er mangfold? 

Mangfold forbindes ofte med likestilling. Ifølge Kimiya handler det derimot om alle de synlige og usynlige forskjellene ved oss mennesker. 

– Det kan være alt fra kjønn, etnisitet, til hvilken skole du har gått på og om du er introvert eller ekstrovert, utdyper hun. 

Knyttet til næringslivet, kan mangfoldsbehovet variere basert på rollen det er snakk om, virksomheten, bransjen og geografisk tilknytning. 

– Noen virksomheter mangler kvinner, andre menn. Noen mangler eldre, andre unge. Noen mangler flerkulturelle, mens andre etnisk norske. Også på avdelingsnivå kan behovet for mangfold variere. I samme virksomhet kan du ha en avdeling med bare menn, eller bare kvinne. Men på generelt grunnlag kan det sies at norsk næringsliv ligger dårlig an når det kommer til kvinner og flerkulturelle i toppledelse, sier Kimiya. 

Hvordan komme i gang med mangfoldsarbeidet

Kimiya oppsummerer utfordringene knyttet til mangfold i norsk næringsliv i tre kategorier:

  1. Manglende forståelse for at mangfold og inkludering er en problemstilling 
  2. Forståelse for problemstillingen, men ikke for hvorfor det er viktig å jobbe med den
  3. Forståelse for viktigheten ved problemstillingen, men manglende forståelse for hvordan den kan jobbes med

Hun oppfordrer bedrifter til å starte med å lage et rammeverk.

– Her gjelder det å definere hva mangfold og inkludering betyr. Du må definere lønnsomhetsparametere, lage gode mål og oppfølgnings- og rapporteringsrutiner. Vi opplever at mange tar snarveien og begynner med tiltakene, men da imploderer mangfoldsarbeidet raskt. På grunn av denne observasjonen lærer vi virksomhetene om hvordan de kan utvikle solide rammeverk. 

Big Enough Global jobber derfor ut ifra to nivåer. På nivå 1 lærer de bedriftene hvorfor og hvordan de kan laget et rammeverk for mangfoldsarbeidet. På nivå 2 gir de virksomhetene kunnskap til å lage en strategi med mål og tiltak for å rekruttere og beholde flerkulturelle talenter.

– Rammeverket handler om mangfold og inkludering generelt, mens tiltakene, som vi er eksperter på, er mot flerkulturelle, presiserer hun.

Kimiya er forsiktig med å trekke frem suksesshistorier: – Selv om en virksomhet har gjort fremskritt knyttet til mangfold og inkludering, vil det alltid være flere ting å ta tak i. Litteraturen viser likevel at bedrifter som bidrar til positiv endring har noen felles kjennetegn: – De setter klare mål, måler og rapporterer på resultatene. Med andre ord; de jobber systematisk, sier hun.

Mangfoldsekspertens fire tips:

  • Start med rammeverket, dernest tiltakene.
  • Få med ledelsen.
  • Skaff deg kompetanse. Det finnes mye forskning på feltet, så her gjelder det å ikke synse seg fram.
  • Jobb strategisk og målrettet.

Kimiya er en av foredragsholderne på Overskudd 2022, som går av stabelen 13. og 14. september. Sikre deg dine billetter til lazybird-pris før 22. august. Les mer om konferansen og bestill billetter her.