Mannskapsskifte i nemnden alle regnskapsførere håper å unngå

Fra nyttår har Klagenemnden for revisor-, regnskapsfører- og inkassosaker flere nye medlemmer. Mange har aldri hørt om denne nemnden, men for regnskapsførere eller -foretak som får tilbakekalt sin autorisasjon av Finanstilsynet, kan den være siste håp.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
UTESTENGT? Klagenemnden for revisor-, regnskapsfører- og inkassosaker er en klageinstans for vedtak gjort av Finanstilsynet og som berører de nevnte bransjer. (Foto: Storyblocks)

Det er mye som kan holde regnskapsførere og ledere i regnskapsforetak våkne om nettene. Minst én av nattetyvene går direkte på evnen til å «holde butikken åpen»: Hvis Finanstilsynet tilbakekaller tillatelsen til å drive med ekstern regnskapsføring.

Da er det ett sted du kan henvende deg for å få vedtaket prøvd på nytt, og det er det som fra nyttår heter Klagenemnden for revisor-, regnskapsfører- og inkassosaker. Det er ikke alle som kjenner til dette organet, men dette er altså en nemnd opprettet av Finansdepartementet i 2012 som en klageinstans for vedtak gjort av Finanstilsynet.

Nemnden behandler altså bare klagesaker. Tilsynssaker, eller annet som ikke leder til vedtak fra Finanstilsynet, er utenfor klagenemndens virkeområde.

Givende virksomhet

Torbjørn_Johansen – Foto:Tom Birger AnundsenTorbjørn Johansen, eier og styreleder i selskapet Regnskap og rådgivning Alta, har i praksis sittet for Regnskap Norge i nemnden siden starten – først som vara, og deretter som fast medlem fra 2013. Nå har han fått avløsning.

– Dette har vært fantastisk givende å være med på. Det er en viktig jobb for bransjen, og det har vist seg at vi kan fungere som et uavhengig organ i forholdet til Finanstilsynet, sier han.

Han understreker at veldig mye av det som gjøres fra Tilsynets side er nokså ensidig fokusert på det juridiske. Det betyr at når Finanstilsynet gjør en vurdering som blir påklaget, er det viktig at noen med praktisk, faglig erfaring kan prøve å se saken i et annet lys. Utfordringen er likevel å kunne snakke juristenes språk og vite å forholde seg til deres spilleregler.

– Jeg har erfart at juristene gjerne sier «jeg hører hva du sier, men hvor står det?». Jeg og representanten fra Revisorforeningen vet jo en del om den praktiske tilnærmingen til hvordan det er å utøve faget på daglig basis, men vi ser likevel at det må stemme overens med jussen. Det har, kort sagt, vært utrolig lærerikt!

Restansenes år

Det har likevel ikke vært bare enkelt. Ved inngangen til 2021 hadde nemnden stått uten sekretær en stund, og det var ikke før i mars 2022 at den funksjonen ble fylt. Nemnden gikk inn i 2022 med et etterslep på 24 klager som var ubehandlet eller ikke ferdig konkludert.

Kåre_Moljord_300x300.jpgPå høstparten 2021 gikk Kåre I. Moljord, advokat i kontorfellesskap med Advokatfirmaet Henriksen & Co ANS, inn som leder for Klagenemnden, og i perioden nemnden sto uten sekretær, utførte han også disse oppgavene.

– Saksmengden var betydelig i fjor, og vi hadde en stor restanse som det krevde mye arbeid å få ned. Særlig etter at vi fikk Harald Jægtnes ansatt som sekretær fra mars 2022, har vi holdt et høyt tempo for å få ned restansene, men arbeidet ble preget av noen tunge og arbeidskrevende saker, sier Moljord.

– Samtidig behandlet vi tre innsynsbegjæringer fra pressen i løpet av 2022. Slike er svært arbeidskrevende for nemnden å behandle, for da må enkelte opplysninger sladdes ut fra noen av dokumentene på grunn av taushetsplikten, sier han.

Moljord er likevel svært fornøyd med statistikken, som ved utløpet av 2022 viser at det ble behandlet 23 klager som ble avsluttet med vedtak (og ingen uten) i løpet av fjoråret. Siden det naturlig nok tilkom noen nye saker i løpet av året, endte imidlertid restansen på 10 saker ved inngangen til 2023, og det er disse de nye nemndsmedlemmene nå går løs på.

Engasjert i kvalitetsarbeid

Maybritt_300x300.jpgDet er May-Britt Westreng fra Wepe Regnskap AS på Bjørkelangen som har tatt over stafettpinnen fra Johansen som Regnskap Norges representant. Det blir dermed hun som først og fremst får se hva 2023 bringer, nå som restansene er mer enn halvert og både ny sekretær og leder har hatt god tid på seg til å bli varme i stolen.

– Jeg er en praktisk regnskapsfører. Det har vært mitt yrke gjennom hele mitt voksne liv, og jeg har aldri jobbet med noe annet, sier hun.

– Jeg har hele veien vært veldig opptatt av kundene, og for å kunne gjøre en god jobb overfor dem, ser jeg det som uhyre viktig at vår yrkesgruppe gjør en ordentlig jobb og klarer å opprettholde bransjens gode rennomme. Derfor har jeg alltid hatt et sterkt engasjement for det kvalitetsarbeidet som Regnskap Norge står for, og jeg har blant annet vært medlem av kvalitetskontrollutvalget i to perioder.

Nå ser hun frem til å delta i Klagenemnda. Hun merker seg at nemndas reisevirksomhet har blitt redusert etter at også denne gruppen – i likhet med så mange andre – brukte pandemien til å bli flinkere til å bruke videomøter og digital samhandling.

– Foreløpig vet jeg bare det jeg har lest meg til, så jeg er ennå ikke helt sikker på hvor mye jobb det kommer til å bli. Jeg er allerede invitert inn i nemndas Teams-gruppe, men siden det er flere nye medlemmer i år, kommer det første møtet til å skje fysisk om ikke lenge. Det blir uansett spennende, sier Westreng.

Takker for innsatsen

Som nemndens leder ser Moljord på sin side frem til å videreføre arbeidet i 2023, og han er ivrig etter å benytte anledningen til å takke alle medlemmene i Klagenemnden, samt sekretæren, for ekstraordinært stor og god innsats.

– Torbjørn Johansen og Randi Jørgensen Aamodt har ønsket avløsning, og jeg takker dem for stort engasjement og god innsats over lang tid. Det har vært en sann glede å ha dem med i arbeidet, sier han.

Aamodt har representert Revisorforeningen, og også hun har nå fått avløsning.

– Jeg vil også ønske May-Britt Westreng og Elin Ramsleth Østli velkommen som nye medlemmer. Det samme gjelder Randulf Bakken, Trond Dolvik og Hanne Riksheim, som er nye varamedlemmer, avslutter Moljord.

Klager avsluttet med avgjørelser, fordelt på saksforhold I alt Revisor Regnskapsfører
Suspensjon grunnet siktelse i straffesak, jf. revisorloven (1999) § 9-2 / revisorloven (2020) § 14-1 og regnskapsførerloven § 8. 1 0 1
Tilbakekall grunnet grove eller gjentatte pliktbrudd som følge av mangler ved yrkesutøvelsen mv., jf. revisorloven (1999) § 9-1 tredje ledd nr. 2 / revisorloven (2020) § 14-1 og regnskapsførerloven § 7 tredje ledd nr. 2. 13 1 12
Tilbakekall grunnet manglende etterutdanning, jf. revisorloven (1999) § 9-1 tredje ledd nr. 2 / revisorloven (2020) § 5-1 og regnskapsførerloven § 7 tredje ledd nr. 2. 6 0 6
Tilbakekall fordi kravene for godkjenning som revisjonsselskap eller autorisasjon som regnskapsførerselskap ikke lenger er oppfylt, jf. revisorloven (1999) § 9-1 andre ledd / revisorloven (2020) § 14-2 og regnskapsførerloven § 7 andre ledd. 0 0 0
Avslag på søknad om godkjenning som revisor eller autorisasjon som regnskapsfører fordi vilkårene for godkjenning eller autorisasjon ikke er oppfylt, jf. revisorloven (1999) kapittel 3 / revisorloven (2020) kapittel 3 og regnskapsførerloven § 4. 3 1 2
Avvisning som følge av at vedtak ikke var påklaget innen fristen og det ikke var grunnlag for å ta klagen under behandling, jf. forvaltningsloven §§ 29 og 31 0 0 0
Beslutning om iverksetting til gunst/ugunst, jf. forvaltningsloven § 42 0 0 0
Begjæring om dokumentinnsyn 3 0 3

(Nemndens vedtak gjøres tilgjengelig i anonymisert form på Lovdata. Det føres ikke statistikk over utfallet av sakene, men erfaringsvis er det få av klagene som fører frem til omgjøring)