Mindre konfronterende, men like rebelsk

Fiken vil fortsatt være en utfordrer i regnskapsbransjen, men nå behøver de ikke å rope så høyt lenger. – Mange flere regnskapsbedrifter bør vurdere å bruke Fiken på småkunder eller oppstartsvirksomheter, sier Fiken-gründer Bendik Gill Bakken.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
MINDRE BREIAL? Fiken-sjef Bendik Gill Bakken trenger ikke lenger å rope like høyt for å få oppmerksomhet, men Fiken er fremdeles rebellen i regnskapsbransjen. (Foto: Fiken)

Det var kanskje ikke så rart at det ble bråk.

I 2014 dukket det opp et lite oppstartsselskap som hevdet at småbedrifter kunne kvitte seg med regnskapsfører og heller gjøre jobben selv. På den andre siden sto en hel bransje med høyst erfarne og oppdaterte profesjonsutøvere som visste i detalj både hvor vanskelig regnskap kan være og hvilke konsekvenser det kan få å tråkke feil.

Fiken-gründer Bendik Gill Bakken er ikke like konfronterende i sine formuleringer nå, men han er fremdeles ambisiøs på selskapets vegne.

– Vi var kanskje litt unge og naive, og dessuten måtte vi jo rope litt for å vekke oppmerksomhet. Men jeg har aldri jobbet i et miljø som vil mer på brukernes vegne enn i Fiken. Vi er veldig opptatt av å se ting fra brukernes perspektiv og gjøre regnskapsføring så enkelt som mulig for dem, sier han.

Roer gemyttene

Så til tross for hva de tidlige reklamekampanjene sa, er hverken Bakken eller Fiken ute etter å utrydde regnskapsførerbransjen. Tvert imot vil han gjerne ha flere regnskapsbedrifter til å bruke Fiken på sine kunder – særlig de minste.

– Ting skal naturligvis gjøres propert og korrekt, men har en gründer først forstått hvordan hun skal bokføre mobilregningen for april, klarer hun mobilregningen for mai også. Noen sånne oppgaver er det mange av, særlig i små bedrifter som ikke synes det er nødvendig å betale en regnskapsfører for å gjøre denne typen oppdrag. Samtidig synes også mange regnskapsførere at dette ikke er det mest stimulerende å drive med, og da er Fiken en god løsning, mener Bakken.

Fiken har allerede en del regnskapskontorer som de samarbeider med og anbefaler på hjemmesiden sin. Ofte jobber disse bedriftene etter en modell hvor en gründer eller småbedriftseier gjør større eller mindre deler av jobben selv, og så logger regnskapsføreren seg på av og til for å kontrollere at ting er riktig.

Gjerne flere regnskapsbedrifter

Bakken forteller at Fiken har hatt en egen partneransvarlig i et års tid, og at de samarbeider med eksterne regnskapsførere på to måter.

– Den ene måten er at vi har en egen liste over regnskapsførere på hjemmesiden vår, som vi anbefaler til dem som spør. Dette er en ganske liten liste der vi har lagt stor vekt på å forsikre oss om at aktørene kan levere kvalitet, og at de satser på små foretak. Den andre måten er at brukerne våre har egne regnskapsførere som de rett og slett inviterer inn i regnskapet, sier han.

Bakken forteller at minst 7 500 av de 53 000 foretakene som bruker Fiken, også har gitt tilgang til en regnskapsfører som bistår dem. Det reelle tallet er nok litt høyere, siden det er flere som gir tilgang til en ekstern person eller aktør som Fiken ikke har identifisert som en regnskapsførerbedrift. Uansett er dette i hurtig vekst – Bakken forteller at antallet nye foretak i Fiken som registrerer seg med regnskapsfører øker med rundt 30 prosent år for år.

– Vi har ikke en samarbeidsmodell som primært belønner regnskapsbedrifter økonomisk for at kundene deres kjører på vår løsning, slik vi ser det, er ikke det helt i brukernes interesse. Det som veier aller tyngst for oss, er at vi sammen kan tilby gode tjenester som gjør brukerne fornøyd. Der har både Fiken og regnskapsførerne felles interesse, for det er jo da begge parter tjener penger. Kall det gjerne naivt, men det er det vi tror på, sier han.

Bakken forteller at selskapet kjører en årlig undersøkelse hos Fiken-brukerne som har regnskapsførere, hvor de spør hvor fornøyd de er. Det er sånn de finner ut om de kan fortsette å anbefale en bestemt regnskapsbedrift. Da spør de litt kvalitativt, for å høre om det er ting regnskapsbedriften eller Fiken kan forbedre seg på, og så har de ofte noen gjennomganger med regnskapsførerne.

– I slike undersøkelser hører vi at sluttbrukerne får mer tillit til regnskapsføreren sin når de erfarer at han eller hun vil deres beste, og ikke bare er ute etter å kunne fakturere dem flest mulig timer for å gjøre enkle greier de like gjerne kan gjøre selv. Og det tror vi at regnskapsførere selv, også i et økonomisk perspektiv, er best tjent med på sikt, sier Bakken.

Fokus på brukerne

Men Fikens primære fokus er og blir produktet. Bakken er fremdeles hellig overbevist om at det beste produktet med den beste kundeopplevelsen er det som vil vinne, og der mener han at Fiken kontinuerlig ligger langt fremme. Eiendelsregister, momskonto, elektronisk kommunikasjon, sluttposteringer – alt dette er tweaket på, justert og lagt opp på en måte som gjør den enklere å få det rett og vanskeligere å gjøre feil.

– Vi bruker mye tid på utvikling og på å gjøre produktet vårt enklere. Det handler ikke bare om å flytte på knapper, men om å se hvordan nye regler og ordninger kan åpne for å gjøre ting på bedre måter – gjøre det enklere for brukerne å gjøre ting rett. Da den nye skattemeldingen kom, kastet vi oss med i pilotprosjektet fordi vi skjønte at dette kunne åpne for bedre og enklere prosesser for brukerne, sier Bakken.

Dette har vist seg veldig tydelig allerede – i år har Skatteetaten lansert forenklet skattemelding for enkeltpersonforetak, og Fiken har vært i førersetet blant systemleverandørene med å tilby denne forenklede løsningen til kundene. Her har de også innført kontrollrutiner og en validering som har eliminert en del feil fra tidligere år. Nå er det enklere å gjøre ting riktig første gang.

På tide å lene seg frem?

Helt uten trang til å konfrontere er Bakken likevel ikke. Han har observert at regnskapsførerne skal «ta rollen» som bedriftenes rådgiver, men foreløpig synes han at det har vært mye snakk og lite action. Kanskje ligger det noe i at det beste får bli det godes fiende?

– Det finnes alvorlige ting og så finnes det mindre alvorlige ting. Før jeg startet Fiken var jeg medgründer i et selskap som het Csam, som drev med å beregne korrekt dosering i forbindelse med medikamentell kreftbehandling. Der handlet virksomheten bokstavelig talt om liv og død. Regnskapsføring er naturligvis viktig, men sjelden et spørsmål om liv eller død.

– Det virker som at mange regnskapsførere fremdeles mener det viktigste med et regnskap er at det er 100 prosent riktig. Og ja, det er viktig å ha riktig oversikt og ikke bryte loven, men regnskapet må like mye være et verktøy og kilde til innsikt og forståelse i egen virksomhet. Det skal rett og slett gjøre at ledelse, styre og eiere skjønner mer av hvordan bedriften tjener penger og hva den bruker penger på. Her har både vi i Fiken og alle regnskapsførere en kjempejobb å gjøre, for et helt korrekt ført regnskap er ikke i seg selv nok til å ta bedriften videre til neste nivå, slår Bakken fast.

Kompetanse er viktig

– Regnskap Norge er svært positive til den digitale utviklingen i regnskapsbransjen. Vi støtter innovasjon som forenkler hverdagen til små og mellomstore virksomheter, og som oppmuntrer til samarbeid og dialog mellom kunde og regnskapsfører, sier Christian Engeskaug, konstituert adm. direktør i Regnskap Norge.

– Det vi derimot vil advare mot, er markedskommunikasjon som gir kundene et feilaktig inntrykk at av teknologiske nyvinninger er blitt så avanserte at «regnskapet gjør seg selv». Bransjen vår rydder dessverre opp i altfor mange regnskaper for kunder som har trodd at teknologien kunne løse alle faglige problemstillinger, sier hans kollega Hans Christian Ellefsen, leder for Teknologi og Innovasjon i Regnskap Norge.

Det er ennå slik at i tillegg til gode, teknologiske løsninger, behøver kundene god veiledning og faglig tyngde fra regnskapsførere for å levere et kvalitetsregnskap. Slik kommer det til å være i all overskuelig fremtid, er de to enige om.

– Regnskapssystemet alene sier for eksempel ingenting om hvordan du skal forholde deg til merverdiavgift på inn- og utgående fakturaer. Det er mange avveininger hvor det er behov for fagkompetanse til å kunne gjøre for å bruke teknologi effektivt og riktig. Mange vil derfor ha stor nytte av å benytte en autorisert regnskapsfører med den nødvendige kompetanse til å hjelpe seg igang og bistå underveis, sier Ellefsen.

– Ved å bruke et regnskapssystem som automatiserer rutineoppgaver eller åpner for at den næringsdrivende selv kan føre deler av regnskapet, kan regnskapsføreren bruke mer tid på å pleie kunderelasjonen og fungere som økonomisk rådgiver, sier Engeskaug.