Når regnskapsfører er kundens vekst-hjelper

Regnskapsfører har mye å tilføre bedrifter i vekst, inkludert å få på plass likviditet til å realisere målene. Vi har snakket med en regnskapsfører som spiller en nøkkelrolle for en ny, innovativ og grønn bedrift i Stavanger.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
EASEE DOES IT: For et snaut år siden var disse fire hele Easee. Nå teller selskapet 14 ansatte, og flere er på vei inn. Fra venstre: Jonas Helmikstøl, Steffen Mølgaard, Ola Stengel og Kjetil Andre Næsje. Foto: Easee.

«I 2020 regner vi med at det bare i Norge vil være over en halv million ladbare biler, og i Europa vil det være rundt 1,9 millioner. Går man videre, regner vi med at det i 2030 vil være rundt 1,9 millioner ladbare biler i Norge, og godt over 6,3 millioner i Europa. Kina og USA er også i en enorm vekst og utgjør allerede den største andelen av ladbare biler i verden.»

Sitatet er hentet fra nettsidene til norske Easee, som utvikler og produserer ladere til elbiler. Selskapet er et levende bevis på at den sterke veksten i elbilmarkedet i Norge skaper ringvirkninger og innovasjon – selv i oljehovedstaden. Stavanger-selskapet lager smarte ladere, som lader når strømmen er billigst og belastningen i strømnettet lavest.

Dette er de ikke alene om, men Easee er likevel ikke hvilken som helst lader: «Easee-boksen er markedets mest fremtidsrettede løsning», har samarbeidspartner Cirkle K uttalt om produktet, som i disse dager har vært på markedet i ett år.

Easee ble startet i 2018 av Jonas Helmikstøl. Kjetil André Næsje og Steffen Mølgaard som er henholdsvis daglig leder, CTO og designsjef. Jonas er utdannet produksjonseelektronikker, Kjetil elektroingeniør og Steffen er industridesigner. Produktene deres opplever allerede suksess i markedet, og bedriften er inne i en periode med stor vekst. I skrivende stund er de 14 ansatte, men skal straks bli flere. Veksten innebærer at selskapet har flere utfordringer enn produktutvikling.

Ny vekst, nye utfordringer

– Et nytt selskap som er i vekst har flere og andre oppgaver å løse enn et etablert selskap, inkludert hvordan man samarbeider med regnskapsføreren sin, sier rådgiver Ole Marius Hobbelstad i Sum Regnskap AS.

Han sitter tre dager i uka hos Easee, hvor han fungerer som Chief Financial Officer (CFO) – økonomisjef på godt norsk. Hobbelstad har en mastergrad i International Business fra Copenhagen Business School. Han poengterer at typiske vekstselskaper som Easee kan få mye ut av å samarbeide med riktig regnskapsbedrift.

– Helt overordnet kan man snakke om en todelt utfordring: For det første, i et nytt selskap må vi som regnskapsførere og rådgivere ta ansvar for å etablere de systemene som vi hos en etablert kunde hovedsakelig bidrar til å forbedre. For det andre trenger et selskap i vekst likviditet, enten det er fra egen kasse eller fra eksterne.

– Hva legger du i ordet system?

– Da tenker jeg på alt av strukturer rundt regnskap og rapportering, fra hvordan tallene hentes til hvordan de presenteres. En ny bedrift må for eksempel få på plass så grunnleggende ting som å knytte ordre og leveranser med fakturering.

Rådgiver for langsiktig lønnsomhet

Sum Regnskap er også regnskapsfører for Easee, og oppdraget som CFO illustrerer på mange måter en fornyelse av bransjen. Hobbelstad sier at en vekstbedrift også trenger regnskapsfører for å etablere rammene for sunn økonomi:

– Som rådgiver kan vi ha en sentral rolle når det gjelder å skape sunne marginer. Dette gjelder både på inntekts- og kostnadssiden. Prisingen av produktene må finne en riktig balanse av differensiering; kvantumsrabatter og introduksjonspriser må ikke gå på bekostning av bærekraftige marginer. På kostnadssiden bidrar jeg med alt fra å optimalisere produksjonsprosesser til å forhandle vilkår med leverandører.

Hobbelstad sier at det også er viktig å frigjøre tid til gründernes kjerneaktiviteter. Som utleid rådgiver blir han det faste referansepunktet for lønn, regnskap, rapporteringskrav og så videre. Vekstselskapet har også mye å tjene på, mener Hobbelstad, å la regnskapsfører delta i styremøter og legge planer for styrearbeidet.

Å komme nærmere kunden forutsetter ikke at kunden leier inn regnskapsførere på deltid, slik Hobbelstad jobber for Easee. Alt som skal til er å bevege seg ut av kontoret og besøke kunden, gjerne hele dagen:

– Jeg vil anbefale alle vekstbedrifter av en viss størrelse å invitere regnskapsfører til å sitte hos seg.

Ole Marius Hobbelstad

– Jeg vil anbefale alle vekstbedrifter av en viss størrelse å invitere regnskapsfører til å sitte hos seg. Gjennom sosial omgang kommer du tettere på kunden og forstår raskere hvordan du kan bli en proaktiv støttespiller og en betrodd rådgiver. Du finner ting som bør utbedres, men som du ikke ville ha funnet fra regnskapskontoret. Dette vinner begge på. Selvsagt er dette mindre relevant dersom engasjementet er lite og bare noen timer i måneden, men jeg tror absolutt at flere bør være ute hos kunden.

Kontakt regnskapsfører (lenge) før dere trenger mer kapital

– Når bør et vekstselskap kontakte regnskapsfører?

– Det er lett for oss å si jo før jo heller. Dersom bedriften vet at den trenger penger for å vokse, bør de snarest kontakte regnskapsføreren. Da kan de få hjelp både til å frigjøre kapital gjennom smartere økonomistyring og til å etablere strukturene som skal til for at eksterne kapitalkilder får tillit til bedriften.

Vekst koster, og det er som regel en kapitalintensiv øvelse for både bedriften og eierne. Penger må settes i arbeid i dag for å generere inntekter i morgen.

– Som rådgivere ser vi primært etter likviditet fra to kilder. Den første er mer fornuftig bruk av likviditet i dag, og da må man danne seg en grundig forståelse av dagens likviditetsstrømmer før man leter etter løsninger og lager prognoser. Den andre kilden er ny kapital fra investorer eller banken.

Hobbelstad sier at både regnskapsførere og bedriftene ofte undervurderer den betydningen og rådgivningen en regnskapsfører kan tilføre i møte med investorer og banken:

– Når bedriften trenger tilførsel av kapital, er det helt sentralt at investorer og bankforbindelsen får tillit til verdiskapingen i bedriften. Regnskap og rapportering er blant de aller viktigste midlene for bedriften til å bygge denne tilliten. Til dette trenger bedriften kompetent og velordnet økonomisk dokumentasjon.

– Investorer og banken kommuniserer som regel på en annen måte enn teknisk orienterte gründere – både når de snakker og lytter. Som rådgiver for kunden kan jeg hjelpe dem med å forme budskap, slik at investorer og banker forstår hva de sier. Og, jeg kan bidra til å «oversette» det investorer og banker sier eller skriver til kunden.

---

Fakta:

Easee ble grunnlagt i januar 2018, og lanserte sine første produkter i september samme år. Selskapet teller nå 14 ansatte, med flere på vei inn.

Sum Regnskap er i seg selv en vekstbedrift, som så dagens lys i Stavanger i 2010. 2018-regnskapet viser totale driftsinntekter på mer enn 25 millioner kroner, opp 20 prosent fra 2017 og en dobling fra 2015.