Når Skatteetaten kommer på bokettersyn hos kundene dine

Et bokettersyn ender ofte med pålegg om å betale mer skatt og avgift, samt kanskje også tilleggsavgift. Her er noen tips til deg som regnskapsfører hvis Skatteetaten varsler ettersyn hos en kunde.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Kommer det spørsmål om «skatterettens klassikere» ved bokettersyn, bør terskelen være lav for å kontakte rådgivere med erfaring fra rettsaker. (Foto: Storyblocks)

De fleste bokettersyn skjer etter skriftlig varsel, og vanligvis er det helt konkrete ting Skatteetaten leter etter, forteller advokat og statsautorisert revisor Helge Skogseth Berg.

– Vanligvis kan du som regnskapsfører bidra positivt ved å bruke din kompetanse til klientens beste, men det er viktig at du ikke setter deg i en posisjon der du ender opp med å forsvare råd du tidligere har gitt kunden, sier han.

Berg-Helg_300x300.jpgI perioden 2009-2019 prosederte Berg en rekke skattesaker for Skatteetaten, der utgangspunktet for sakene var bokettersyn. Nå har han «byttet side» og jobber med tvister på vegne av skattytere. Hans beste råd er at du som regnskapsfører tar et bokettersyn på største alvor, og at du gjør en best mulig jobb så tidlig som mulig.

– Det er ofte de første tilbakemeldingene som blir avgjørende for bokettersynet, eller det som nå heter avdekkingskontroll. Den som gir et samlet, fullstendig og veldokumentert svar i rett tid, signaliserer nemlig på en overbevisende måte at man har orden i sysakene, forklarer han.

Færre og mer treffsikre kontroller

Det ser ut til at en stadig lavere andel av bedriftene blir kontrollert. I 2020 opplyste Skattedirektøren at noe under 6 prosent av selskaper og næringsdrivende opplever en form for kontroll. Ifølge Skatteetatens årsrapport for 2021 ble mindre enn 5 % av Norges rundt 360.000 upersonlige skattytere kontrollert – men hvem som havner i den gruppen er ikke tilfeldig.

– Kontrollene er innrettet slik at alle næringsdrivende skal føle at det er en risiko for at deres bedrift kan bli gjenstand for bokettersyn. Men Skatteetaten bruker likevel risikobaserte metoder når de velger ut hvem som skal undersøkes, og hvor grundige undersøkelsene skal være, sier Berg.

De risikobaserte metodene ser nemlig ut til å være både effektive og treffsikre: I Skatteetatens årsrapporter for 2020 og 2021 fremgår det at kontrollene ga treff i mer enn 60 % av tilfellene. Samtidig steg «utbyttet» av kontrollene vesentlig. I 2020 resulterte kontrollene i en samlet økt skattepliktig inntekt på 19,9 milliarder, mens tilsvarende tall for 2021 var 74,2 milliarder.

Og selv om det er mange kontroller, er det langt færre klagere og rettssaker. Skatteklagenemnda behandlet 1157 saker i 2021, og Skatteetaten fikk fullt medhold i rundt 70 % av sakene.

– Det er bare et femtitalls saker årlig der skattyter bestrider resultatet og tar ut stevning. I sum betyr dette at næringsdrivende er mest tjent med å arbeide med saken så tidlig som mulig, mener Berg.

Søk profesjonell hjelp om nødvendig

– Som regnskapsfører for en bedrift som får varsel om kontroll, er det viktig å ta eierskap til prosessen tidlig. Forsikre deg om at klienten ikke gir uriktige eller mangelfulle opplysninger i dialog med Skatteetaten. Snakk med klienten, fremskaff all dokumentasjon, og still gode, inngående spørsmål som forsikrer deg om at kundens forklaringer er korrekte og stemmer overens med dokumentasjonen, sier Berg.

– Er det gjort en feil så gjør rede for den, slik at det blir lett for Skatteetaten å avgjøre spørsmålet. I saker hvor de faktiske eller rettslige forhold er uavklarte, vil det være sentralt å kunne gi konsistente svar helt fra bokettersynet begynner til saken er avsluttet, sier han videre.

Dersom en skattyter endrer forklaring i løpet av saken, vil det nemlig skade vedkommendes troverdighet overfor Skatteetaten, selv om det «bare» er unøyaktigheter eller misforståelser som ligger til grunn. Og kommer det spørsmål om det som kan kalles «skatterettens klassikere» – for eksempel gjennomskjæring, fradrag for tap i næring, eller skillet mellom fradrag og påkostning – bør terskelen være lav for å kontakte rådgivere med erfaring fra rettsaker.

– I slike tilfeller vil regnskapsfører uansett være tett involvert og kunne levere mer målrettede tjenester til klienten, enn om regnskapsfører selv skal sette seg inn i det hele. Enkelte ganger kan det oppstå interessekonflikt mellom regnskapsfører og klient, og da bør regnskapsfører selv vurdere å søke bistand, sier Berg.

Betydningen av et korrekt regnskap

Kort oppsummert har et bokettersyn altså såpass høy risiko for konsekvenser at du som regnskapsfører bør få klienten din involvert og engasjert så tidlig og tydelig som mulig.

– Et bokettersyn og dets potensielle konsekvenser viser helt soleklart hvorfor det er viktig for din kunde å ha et oppdatert og korrekt regnskap. Det å minne kundene på dette, kan bidra til at de lettere opplever merverdien av god regnskapsførsel. Det kan gjøre det enklere for dem å akseptere hva det betyr for dem at du som regnskapsfører har det som skal til for å gjøre et godt og grundig arbeid, sier han.

Den erfarne advokaten legger til at regnskapsfører også bør råde sine klienter til at enhver tvil knyttet til skatteplikt bør avklares fullt ut – eller som et absolutt minimum redegjøres for – i vedlegg til skattemeldingen.

– Regnskapsfører og klient har uansett felles interesse av å unngå å havne i den stadig større gruppen som opplever økt skatt som følge av bokettersyn og kontroller, avslutter Berg.