Nye pensjonsregler: Dette må du vite

Krav på pensjon fra første krone fra fylte 13 år uansett stillingsprosent. Hva er den praktiske betydningen av endringene for arbeidsgivere og hva bør de tenke på?

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Carry Christine Solie er pensjonsspesialist i Storebrand.

De nye reglene innebærer at flere har rett til pensjonsopptjening og at flere også får mer i pensjon, og er et tiltak for et mer inkluderende arbeidsliv som styrker retten til pensjon for unge, deltidsansatte og lavtlønnede.

For deg som arbeidsgiver innebærer dette at du må melde alle ansatte inn i bedriftens pensjonsordning, og at alle ansatte har rett til pensjonssparing fra første inntektskrone. For bedrifter som ikke sparer til pensjon fra første krone allerede, vil endringen derfor innebære en kostnadsøkning.

At flere kategorier av ansatte innlemmes i pensjonsordningen gjør at enkelte bedrifter vil merke dette mer enn andre; for eksempel om bedriften har stort innslag av sesongarbeidere, arbeidstakere som jobber lite og yngre arbeidstakere, som skoleelever og studenter.

At man må spare fra første krone og at grupper av ansatte som tidligere ikke hadde rett til å være med i pensjonsordningen nå har rett til det, kan sees på som en styrking av regelverket.

Pensjonsspesialist Carry Christine Solie

– Alle endringene som er gjort de siste årene er en del av en større evaluering av reglene i pensjonsregelverket, så de kommer ikke helt ut av det blå, forteller pensjonsspesialist i Storebrand, Carry Christine Solie. At man må spare fra første krone og at grupper av ansatte som tidligere ikke hadde rett til å være med i pensjonsordningen nå har rett til det, kan sees på som en styrking av regelverket.

Dette er de siste endringene

Ansatte har nå krav på pensjon fra arbeidsgiver fra første krone. Tidligere har det kun vært krav om å spare til pensjon for inntekt over 1G (grunnbeløp i folketrygden). Det er nå et krav i alle private tjenestepensjonsordninger om å spare minst 2 prosent av medlemmenes inntekt fra første krone.

Pensjon fra fylte 13 år

Ansatte skal fra og med fylte 13 år inkluderes i bedriftens pensjonsordning. Til nå har det ikke vært krav om å spare til pensjon for ansatte under 20 år, men dette er endret og er nå likt som i folketrygden. Det betyr at medlemskap i arbeidsgivers pensjonsordning blir samordnet med opptjening av pensjon i folketrygden.

Pensjon uavhengig av stillingsprosent

Minstekrav til lønn erstatter stillingsprosent. Ansatte som har samlet lønn fra arbeidsgiver som overstiger grensene for innrapportering i a-meldingen, har rett til å bli meldt inn i pensjonsordningen. For ordinære virksomheter er rapporteringsgrensen kr 1.000. For skattefrie selskaper og organisasjoner er grensen kr 10.000.

Tidligere har det ikke vært krav om å inkludere ansatte med under 20 prosent stilling. Nå skal ansatte inkluderes i bedriftens pensjonsordning uavhengig stillingsprosent.

Fjerning av særregelen for sesongarbeidere

Tidligere hadde man anledning til å ha særskilte regler for sesongarbeidere. Det regelverket er nå fjernet, slik at det ikke lenger er anledning til å ha egne regler for denne gruppen ansatte. De må nå følge de ordinære reglene.

Det betyr at om man har sesongarbeidere – da skal de meldes inn i pensjonsordningen. Om man vet at disse jobber i for eksempel i juni og juli, så meldes de ut igjen når sesongen er over.

Hvor bør bedriftene starte i omleggingen?

Start med å finne ut hvilken pensjonsordning bedriften har, råder Solie:

  • Sparer dere allerede fra første krone?

Videre bør arbeidsgiver se på hvilke kategorier av ansatte bedriften har:

  • Er det ansatte under tyve år?
  • Er det ansatte som jobber under tyve prosent?

Det med medlemsskapsreglene er ganske greit: Har man ansatte under 20 år, eller ansatte som jobber under 20%, skal disse nå være med i pensjonsordningen.

Hvordan kan du som arbeidsgiver innrette deg?

– Om bedriften ikke sparer fra første krone i dag, og om de sparer 2 %, som er den laveste spareprosenten, da har de ikke noe valg – da er man nødt til å begynne å spare fra første krone, noe som medfører en kostnadsøkning, sier Solie.

– Men dersom man har en spareprosent på over minimumskravet på 2 % så kan man velge: Da kan man beholde spareprosenten og begynne å spare fra første krone, eller vurdere å gjøre noe med spareprosenten. Man kan redusere sparesatsen om man ønsker å kompensere for økte kostnader. Hvor stor effekten blir avhenger av hvor mye sparesatsen reduseres og de ansattes lønnsnivå. Det er imidlertid viktig å være klar over at det å redusere sparesatsen kan medføre at pensjonssparingen reduseres for enkelte ansatte, fortsetter pensjonsspesialisten.

Carry Christine Solie forteller at pensjonsleverandører, som Storebrand, gir informasjon om endringene slik at bedriftene blir kjent med hvilke ulike grep de kan ta for å kunne håndtere endringen.

– Utover å se på sparesatsen, kan man se på kostnadsbesparelser ved andre elementer i pensjonsordningen virksomheten har valgt. Videre bør man se på totaløkonomien i bedriften, om det er områder utover pensjon hvor man kan redusere. Her kan regnskapsfører bistå med en gjennomgang.

– Noen arbeidsgivere synes det er litt problematisk å håndtere ansatte som jobber veldig lite og sporadisk i løpet av et år. Her jobber pensjonsleverandørene med å komme frem til et praktisk regelverk for hvordan man skal håndtere dette, og gjøre det så enkelt som mulig for bedriftene å tilpasse seg det nye regelverket, forteller Solie.

Tilpasningsperiode

De nye reglene gjelder fra 1. januar 2022, men det er lagt opp til en overgangsperiode slik at bedriftene har frem til 30. juni 2022 for å tilpasse seg de nye reglene.